Phòng ngừa, chuẩn bị và hỗ trợ


Để giữ an toàn cho khách hàng và cộng đồng, chúng tôi sẽ tắt nguồn điện khi nguy cơ hỏa hoạn cao. Khi mối đe dọa cháy rừng ở tiểu bang của chúng ta tiếp tục gia tăng, những hoạt động cắt điện này là cần thiết để đảm bảo an toàn.Thực hiện những bước này hôm nay để chuẩn bị cho sự kiện cắt điện

An toàn phòng chống cháy rừng

PG&E Safety Action Center


Xác minhTìm kiếm lời khuyên về cách chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và mất điện? Truy cập Safety Action Center của chúng tôi để biết thêm thông tin.Xem dự báo trong 7 ngày về thời tiết và Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) của PG&E


Cháy rừngTruy cập trang thời tiết của chúng tôi để xem những điều kiện thời tiết mà chúng tôi đang theo dõi.
Disability Disaster Access Program


Tình trạng khẩn cấp chungChúng tôi đang hợp tác với California Foundation for Independent Living Centers trong Disability Disability Disaster Access and Resources Program để hỗ trợ cộng đồng Access and Functional Needs. Truy cập Disability Disaster Access & Resources Program.
211PG&E đang hợp tác với California Network of 211s để cung cấp trợ giúp cho những khách hàng dựa vào điện trong các vấn đề sức khỏe. 211 là một dịch vụ miễn phí, bí mật, cung cấp kết nối 24/7 với các nguồn lực địa phương và hỗ trợ lập kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Để tìm hiểu thêm về 211, hãy gọi 211, soạn tin “PSPS” gửi 211-211 hoặc truy cập visit 211.org.