Ngăn ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và trợ giúp


Với nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng mà tiểu bang chúng ta hiện đang đối mặt, PG&E đang tăng cường và mở rộng các nỗ lực giảm nguy cơ cháy rừng và bảo vệ an toàn cho các khách hàng của chúng tôi và cộng đồng.



Thực hiện các bước này hôm nay

Trung Tâm Bảo Vệ An Toàn của PG&E


VerifyQuý vị đang tìm lời khuyên về cách chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và cúp điện? Truy cập trang Trung Tâm Bảo Vệ An Toàn của chúng tôi tại safetyactioncenter.pge.com để biết các lời khuyên về cách lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.


Trang Mạng về Dự Báo Thời Tiết và Kế Hoạch Cúp Điện PSPS trong 7 Ngày Tới của PG&E


WildfireTruy cập trang mạng pge.com/weather để xem các điều kiện thời tiết mà chúng tôi đang theo dõi và xem dữ liệu mà chúng tôi thu thập qua các trạm thời tiết và máy camera có độ nét cao của chúng tôi.


Chương Trình Trợ Giúp Đặc Biệt cho Người Khuyết Tật để Khắc Phục Thảm Họa


General emergencyNếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị khuyết tật hoặc có các yêu cầu đặc biệt khác, Liên Hội các Trung Tâm Trợ Giúp Sống Độc Lập California có thể giúp quý vị có được nguồn điện dự phòng, nơi tạm trú và nhiều dịch vụ khác để sử dụng trong khi xảy ra các sự kiện PSPS và tình huống khẩn cấp. Truy cập trang mạng disabilitydisasteraccess.org để biết thêm thông tin.