English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Tiếp nhận hỗ trợ và dịch vụ trong các trường hợp Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

 

Gọi điện hoặc nhắn tin đến số 211, 24 giờ một ngày

 

Tiếp cận hỗ trợ về y tế, chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ khác hiện có cho người khuyết tật và người cao tuổi trong trường hợp Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (PSPS) diễn ra tại khu vực của quý vị.

 

211 Gọi 211 hoặc nhắn tin "PSPS" đến 211211, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Dịch vụ miễn phí này, trong cộng tác với PG&E, có thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm các dịch vụ y tế và xã hội tại địa phương trong thời gian xảy ra sự cố PSPS cũng như trong lúc xảy ra thảm hoạ hay những trường hợp khẩn cấp khác. Hỗ trợ hiện có cho các ngôn ngữ tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Hoa và gần 200 ngôn ngữ khác thông qua dịch vụ phiên dịch.

 

Đảm bảo quý vị có thể nhận cảnh báo về PSPS

 

Khi có thể, chúng tôi sẽ ra thông báo trước cho quý vị về những sự kiện tác động đến dịch vụ của quý vị — bao gồm nhu cầu chủ động ngắt nguồn điện có thể có vì sự an toàn công cộng. Đảm bảo thư điện tử, số điện thoại, ngôn ngữ ưu tiên và địa chỉ thư tín của quý vị hiện có trong tài khoản trực tuyến của quý vị. Cập nhận thông tin liên lạc của quý vị ngay bây giờ.

 

Thông Báo Cúp Điện PSPS theo Địa Chỉ cho Những Người Không Có Tài Khoản Dịch Vụ PG&E


Nhận cuộc gọi điện thoại của PG&E nếu cần cúp điện để ngăn ngừa cháy rừng. Tìm hiểu thêm.

 

Sạc điện thiết bị, Wi-Fi và hỗ trợ khác

PG&E mở Community Resource Centers (Các Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng) tại những vùng bị ảnh hường bởi sự cố Ngắt Điện. Mọi Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng đều tuân thủ hướng dẫn của liên bang và quận để ứng phó với bệnh dịch COVID-19. Những trung tâm này cung cấp nhà vệ sinh và buồng rửa tay dễ tiếp cận cho người khuyết tật (ADA-accessible), nạp điện cho thiết bị y tế, sạc điện thiết bị, Wi-Fi, nước đóng chai và bữa ăn nhẹ. Các trung tâm trong nhà cũng cung cấp điều hòa hoặc lò sưởi, ghế ngồi và đá lạnh.

Nếu quý vị phụ thuộc vào nguồn điện cho những nhu cầu về y tế và/hoặc nhu cầu sống độc lập


Chương Trình Medical Baseline (Medical Baseline Program)


Chương Trình Medical Baseline cung cấp hỗ trợ cho khách hàng cư trú phụ thuộc vào nguồn điện cho những nhu cầu y tế thiết yếu. Chương trình bao gồm hai loại hỗ trợ khác nhau:


  • Mức phí thấp hơn cho hóa đơn điện hàng tháng của quý vị (tiêu thụ nhiều điện hơn ở mức phí thấp nhất)
  • Thông báo trước tăng cường về sự cố PSPS, trong đó bao gồm các cuộc điện thoại trực tiếp và thông báo tận nhà

Tìm hiểu xem quý vị có đáp ứng chương trình Medical Baseline..

ĐĂNG KÝ HÔM NAY

Chương Trình Pin Di Động


Chương Trình Ắc Quy Lưu Động sẽ kết thúc vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020 khi kết thúc mùa PSPS cao điểm. Trong trường hợp PG&E phải bắt đầu một sự kiện PSPS trong mùa thấp điểm, California Foundation for Independent Living Centers (Tổ Chức California Foundation dành cho các Trung Tâm Sinh Sống Độc Lập-CFILC) vẫn sẽ có thể cung cấp trợ giúp bao gồm khách sạn và ắc quy cho các khách hàng đủ điều kiện (vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình dưới đây). Chương Trình Ắc Quy Lưu Động sẽ mở lại trong năm 2021, trước khi bắt đầu mùa PSPS cao điểm. Trang web sẽ được cập nhật với thông tin về chương trình năm 2021 trước khi mở cửa lại.


Chương Trình Pin Di Động Của PG&E (PG&E’s Portable Battery Program, PBP) cung cấp pin di dộng dự phòng miễn phí cho các khách hàng hội đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí sau:

  • đã ghi danh vào chương trình Medical Baseline (Medical Baseline Program) và
  • đã ghi danh vào chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California California Alternate Rates for Energy (CARE) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình Family Electric Rate Assistance (FERA), và
  • sinh sống ở các quận có nguy cơ hỏa hoạn cao (high fire-threat districts,HFTD) được xác định bởi Bản Đồ Cháy này của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC Fire).

Các yêu cầu bổ sung về tính đủ điều kiện bao gồm sự phụ thuộc vào thiết bị y tế hoạt động bằng điện để duy trì sự sống. PG&E đã phối hợp với các Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng (Community Based Organization, CBO) để xác định khoảng 10.500 khách hàng có thể đạt đủ điều kiện tham gia chương trình này.


Các CBO đang tiến hành tiếp cận ban đầu với tất cả 10.500 khách hàng để đánh giá nhu cầu của họ bằng một cuộc khảo sát và dựa trên các kết quả này, các CBO sẽ xác định khách hàng nào đủ điều kiện nhận pin. Sau đó các CBO sẽ giao pin đến nhà của những khách hàng đạt đủ điều kiện, lắp đặt pin, và hướng dẫn khách hàng để vận hành và bảo trì thiết bị một cách an toàn. Việc giao pin sẽ được diễn ra từ giữa Tháng 9 đến Tháng 11 năm 2020.

Tổ Chức California dành cho Các Trung Tâm Sống Độc Lập (California Foundation for Independent Living Centers)


Tổ Chức California dành cho Các Trung Tâm Sống Độc Lập cung cấp hỗ trợ tăng cường cho những người phụ thuộc vào nguồn điện cho các nhu cầu về y tế và sinh hoạt độc lập khi xảy ra sự cố PSPS. Khi quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ được cung cấp pin dự phòng di động và các hỗ trợ khác như thiết bị hỗ trợ giao tiếp và nhiều phiếu ăn và phiếu khách sạn khác tại Trung Tâm Sống Độc Lập tại quận của quý vị


Những trung tâm này cũng có thể đài thọ chi phí phương tiện đi lại dễ tiếp cận đến và đi từ các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng của PG&E.


Việc điều phối với Trung Tâm Sống Độc Lập để hỗ trợ sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy chúng tôi đề nghị quý vị liên lạc với trung tâm tại địa phương trước khi có sự cố PSPS. Trong khi những trung tâm này có thể cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, họ không hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Giờ làm việc bình thường Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:00 chiều


Nếu quý vị đang gặp phải trường hợp khẩn cấp đe doạ tính mạng, vui lòng gọi 911


 Tổ chức này cũng giúp đỡ quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho các sự cố PSPS với việc lập kế hoạch khẩn cấp, đào tạo và hỗ trợ ghi danh vào Chương Trình Medical Baseline. Truy cập Tiếp Cận và Nguồn Lực Cho Người Khuyết Tật Sau Thảm Họa của Tổ Chức California cho Các Trung Tâm Sống Độc Lập để tiếp cận các hỗ trợ lên kế hoạch sau thảm hoạ này.

Nếu quý vị cần hỗ trợ tài chính


Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế Bang California (California Alternative Rates for Energy (CARE)) và Hỗ Trợ Biểu Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance (FERA))


Những hộ gia đình có thu nhập hội đủ điều kiện có thể nhận chiết khấu hàng tháng trên hoá đơn điện của họ theo chương trình CARE và FERA.


Tìm hiểu xem quý vị có đáp ứng chương trình CARE và FERA. 


Nguồn thực phẩm thay thế


Nếu quý vị bị thất thoát thực phẩm do sự cố PSPS, các ngân hàng thực phẩm tham gia sẽ cung cấp thực phẩm cho gia đình quý vị khi có sự cố PSPS tại quận của quý vị, và ba ngày sau khi có điện trở lại.

Nếu quý vị bị khuyết tật hoặc là người cao niên


Bữa Ăn Giao Tại Nhà (Meals on Wheels)


Bữa Ăn Giao Tại Nhà cung cấp cho người cao niên sống tại nhà những bữa ăn dinh dưỡng tại nhà của họ. Nếu quý vị sống ở quận bị ảnh hưởng bởi sự cố PSPS và đã tham gia vào chương trình Bữa Ăn Giao Tại Nhà, quý vị sẽ được cấp thêm một bữa ăn mỗi ngày cho mỗi ngày khi có sự cố PSPS.


Để đủ điều kiện, quý vị phải từ 60 tuổi trở lên (hoặc là vợ/chồng của người từ 60 tuổi trở lên), có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và không thể đến Trung Tâm Bữa Ăn Giao Tại Nhà để dùng bữa. Liên hệ chương trình Bữa Ăn Giao Tại Nhà ở địa phương quý vị để biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ


Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần trợ giúp để hiểu và chuẩn bị cho sự cố PSPS, các nguồn hỗ trợ về ngôn ngữ và đối tác liệt kê dưới đây là sẵn có để hỗ trợ quý vị. Hỗ trợ bổ sung hiện có với hơn 200 ngôn ngữ. Gọi 1-866-743-6589 để biết thêm thông tin.


Để nhận thông tin ở định dạng thay thế, như chữ in khổ lớn, chữ nổi Braille hay âm thanh, vui lòng gửi email đến PG&E theo hộp thư CIACMC@pge.com và bao gồm tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của quý vị.

Nguồn lực Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng


Sử dụng Wildfire Safety Toolkit (Bộ Công Cụ An Toàn Chống Cháy Rừng), có sẵn ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, để giúp quý vị hoặc người thân chuẩn bị cho sự cố PSPS. Bộ công cụ này bao gồm nhiều nguồn lực hữu dụng để chuẩn bị cho các đợt Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng, như tờ thông tin và biểu mẩu đăng ký có thể in được cho Chương Trình Medical Baseline.