English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Tiếp nhận hỗ trợ và dịch vụ trong các trường hợp Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

 

Gọi điện hoặc nhắn tin đến số 211, 24 giờ một ngày

 

Tiếp cận hỗ trợ về y tế, chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ khác hiện có cho người khuyết tật và người cao tuổi trong trường hợp Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng (PSPS) diễn ra tại khu vực của quý vị.

 

211 Gọi 211 hoặc nhắn tin "PSPS" đến 211211, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Dịch vụ miễn phí này, trong cộng tác với PG&E, có thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm các dịch vụ y tế và xã hội tại địa phương trong thời gian xảy ra sự cố PSPS cũng như trong lúc xảy ra thảm hoạ hay những trường hợp khẩn cấp khác. Hỗ trợ hiện có cho các ngôn ngữ tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Hoa và gần 200 ngôn ngữ khác thông qua dịch vụ phiên dịch.

 

Đảm bảo quý vị có thể nhận cảnh báo về PSPS

 

Khi có thể, chúng tôi sẽ ra thông báo trước cho quý vị về những sự kiện tác động đến dịch vụ của quý vị — bao gồm nhu cầu chủ động ngắt nguồn điện có thể có vì sự an toàn công cộng. Đảm bảo thư điện tử, số điện thoại, ngôn ngữ ưu tiên và địa chỉ thư tín của quý vị hiện có trong tài khoản trực tuyến của quý vị. Cập nhận thông tin liên lạc của quý vị ngay bây giờ.

 

Thông Báo Cúp Điện PSPS theo Địa Chỉ cho Những Người Không Có Tài Khoản Dịch Vụ PG&E


Nhận cuộc gọi điện thoại của PG&E nếu cần cúp điện để ngăn ngừa cháy rừng. Tìm hiểu thêm.

 

Sạc điện thiết bị, Wi-Fi và hỗ trợ khác

PG&E mở Community Resource Centers (Các Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng) tại những vùng bị ảnh hường bởi sự cố Ngắt Điện. Mọi Trung Tâm Nguồn Lực Cộng Đồng đều tuân thủ hướng dẫn của liên bang và quận để ứng phó với bệnh dịch COVID-19. Những trung tâm này cung cấp nhà vệ sinh và buồng rửa tay dễ tiếp cận cho người khuyết tật (ADA-accessible), nạp điện cho thiết bị y tế, sạc điện thiết bị, Wi-Fi, nước đóng chai và bữa ăn nhẹ. Các trung tâm trong nhà cũng cung cấp điều hòa hoặc lò sưởi, ghế ngồi và đá lạnh.

Nếu quý vị phụ thuộc vào nguồn điện cho những nhu cầu về y tế và/hoặc nhu cầu sống độc lập


Chương Trình Medical Baseline (Medical Baseline Program)


Chương Trình Medical Baseline cung cấp hỗ trợ cho khách hàng cư trú phụ thuộc vào nguồn điện cho những nhu cầu y tế thiết yếu. Chương trình bao gồm hai loại hỗ trợ khác nhau:


  • Mức phí thấp hơn cho hóa đơn điện hàng tháng của quý vị (tiêu thụ nhiều điện hơn ở mức phí thấp nhất)
  • Thông báo trước tăng cường về sự cố PSPS, trong đó bao gồm các cuộc điện thoại trực tiếp và thông báo tận nhà

Tìm hiểu xem quý vị có đáp ứng chương trình Medical Baseline.

ĐĂNG KÝ HÔM NAY

Portable Battery Program


Portable Battery Program của PG&E (PBP) cung cấp pin xách tay dự phòng miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí sau:


Các yêu cầu bổ sung về tính đủ điều kiện bao gồm phụ thuộc vào thiết bị y tế hoạt động bằng điện để duy trì sự sống. Khi phối hợp với các Tổ chức Cộng đồng (Community Based Organizations, CBO), PG&E đã xác định được những khách hàng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình này và không nhận được pin vào năm 2020. Những khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được thư từ PG&E và được các CBO liên hệ trực tiếp.


Các CBO đang tiến hành liên hệ bước đầu với tất cả các khách hàng đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để thảo luận về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và đánh giá nhu cầu của họ bằng một cuộc khảo sát. Dựa trên kết quả khảo sát, các CBO xác định khách hàng nào đủ điều kiện để nhận được pin. Sau đó, các CBO sẽ giao pin đến nhà của những khách hàng đủ tiêu chuẩn này, lắp đặt pin và hướng dẫn khách hàng cách vận hành và bảo trì thiết bị một cách an toàn. Pin sẽ được giao trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021.


Những khách hàng đã nhận được pin vào năm 2020 nên sạc và kiểm tra lại kế hoạch khẩn cấp của họ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về pin của mình, khách hàng có thể liên hệ với CBO phục vụ tại khu vực của quý vị trong danh sách bên dưới.

California Foundation for Independent Living Centers


Phối hợp với PG&E, California Foundation for Independent Living Centers quản lý chương trình Disability Disaster Access & Resources (DDAR). Chương trình này cung cấp các nguồn lực cho những người phụ thuộc vào điện cho một số nhu cầu y tế nhất định trong thời gian diễn ra sự kiện PSPS.


Chương trình DDAR sẽ xác định ai đủ điều kiện nhận các nguồn lực thông qua một quy trình tiếp nhận. Tiêu chí hội đủ tiêu chuẩn bao gồm những người khuyết tật và các bệnh mãn tính cần có điện để sống tự lập. Các nguồn lực được cung cấp thông qua chương trình bao gồm pin dự phòng di động, chỗ ở trong khách sạn, phương tiện đi lại dễ dàng và phiếu thực phẩm.


Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại disabilitydisasteraccess.org hoặc có thể liên hệ với Trung tâm Disability Disaster Access & Resources phục vụ tại hạt của quý vị.


Cần có thời gian để phối hợp với Trung tâm Disability Disaster Access & Resources để nhận hỗ trợ, vì vậy chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với trung tâm tại địa phương của mình trước khi có sự kiện PSPS. Mặc dù các trung tâm này có thể cung cấp trợ giúp khẩn cấp, nhưng họ không mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Giờ mở cửa thường lệ là Thứ 2- Thứ 6, 8:30 sáng – 4 giờ chiều.


Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, vui lòng quay số 9-1-1.


Tổ chức này cũng giúp quý vị chuẩn bị cho các sự kiện PSPS này bằng cách lập kế hoạch khẩn cấp cũng như hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký tham gia Chương trình Medical Baseline. Truy cập California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access & Resources để tiếp cận các nguồn thông tin lập kế hoạch ứng phó thiên tai này.

Nếu quý vị cần hỗ trợ tài chính


Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế Bang California (California Alternative Rates for Energy (CARE)) và Hỗ Trợ Biểu Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance (FERA))


Những hộ gia đình có thu nhập hội đủ điều kiện có thể nhận chiết khấu hàng tháng trên hoá đơn điện của họ theo chương trình CARE và FERA.


Tìm hiểu xem quý vị có đáp ứng chương trình CARE và FERA.


Nguồn thực phẩm thay thế


Nếu quý vị bị thất thoát thực phẩm do sự cố PSPS, các ngân hàng thực phẩm tham gia sẽ cung cấp thực phẩm cho gia đình quý vị khi có sự cố PSPS tại quận của quý vị, và ba ngày sau khi có điện trở lại.

Nếu quý vị bị khuyết tật hoặc là người cao niên


Bữa Ăn Giao Tại Nhà (Meals on Wheels)


Bữa Ăn Giao Tại Nhà cung cấp cho người cao niên sống tại nhà những bữa ăn dinh dưỡng tại nhà của họ. Nếu quý vị sống ở quận bị ảnh hưởng bởi sự cố PSPS và đã tham gia vào chương trình Bữa Ăn Giao Tại Nhà, quý vị sẽ được cấp thêm một bữa ăn mỗi ngày cho mỗi ngày khi có sự cố PSPS.


Để đủ điều kiện, quý vị phải từ 60 tuổi trở lên (hoặc là vợ/chồng của người từ 60 tuổi trở lên), có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và không thể đến Trung Tâm Bữa Ăn Giao Tại Nhà để dùng bữa. Liên hệ chương trình Bữa Ăn Giao Tại Nhà ở địa phương quý vị để biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ


Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần trợ giúp để hiểu và chuẩn bị cho sự cố PSPS, các nguồn hỗ trợ về ngôn ngữ và đối tác liệt kê dưới đây là sẵn có để hỗ trợ quý vị. Hỗ trợ bổ sung hiện có với hơn 200 ngôn ngữ. Gọi 1-866-743-6589 để biết thêm thông tin.


Để nhận thông tin ở định dạng thay thế, như chữ in khổ lớn, chữ nổi Braille hay âm thanh, vui lòng gửi email đến PG&E theo hộp thư CIACMC@pge.com và bao gồm tên, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của quý vị.

Nguồn lực Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng


Sử dụng Wildfire Safety Toolkit (Bộ Công Cụ An Toàn Chống Cháy Rừng), có sẵn ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, để giúp quý vị hoặc người thân chuẩn bị cho sự cố PSPS. Bộ công cụ này bao gồm nhiều nguồn lực hữu dụng để chuẩn bị cho các đợt Ngắt Điện Vì An Toàn Công Cộng, như tờ thông tin và biểu mẩu đăng ký có thể in được cho Chương Trình Medical Baseline.