Yểm trợ các khách hàng của chúng tôi


Khi một thảm họa lớn xuất hiện, trọng tâm chính của PG&E vẫn là sự an toàn và an lành của các khách hàng bị ảnh hưởng và các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi hiểu những khó khăn trở ngại mà khách hàng phải đối mặt và hiểu rằng hóa đơn là điều quý vị quan tâm cuối cùng. Để giúp giảm bớt gánh nặng cho quý vị, chúng tôi có thể trợ giúp thêm cho quý vị.Trợ giúp hóa đơn

PG&E có chính sách toàn diện về vay tín dụng và lập hóa đơn chi phí khắc phục thảm họa để trợ giúp khách hàng. Trong mot phan chính sách này, chúng tôi áp dụng các bước sau đây:

 • Ngừng uoc tính mức độ sử dụng năng lượng để lập hóa đơn cho khoảng thời gian căn nhà/căn hộ khi nha để trong do tình huống khẩn cấp
 • Ngừng lập hóa đơn cho các căn nhà hoặc cơ sở thương mại bị phá hủy
 • Áp dụng mức phí sử dụng dịch vụ hàng tháng hoặc các khoản phí tối thiểu theo tỷ lệ


Hỗ trợ tín dụng

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ khí đốt và điện cho khách hàng, bất kể khả năng chi trả. Chúng tôi cũng miễn chi phí hoặc ngừng dịch vụ khí đốt và điện và sẽ miễn tien đặt cọc

 • Kế hoạch chi trả linh hoạt
 • Tạm dừng dịch vụ vì không chi trả và các khoản lệ phí liên quan, miễn các yêu cầu đặt cọc và lệ phí phạt trả trễ, cho cư gia


Trợ giúp cho người có mức thu nhập hội đủ điều kiện

Trong thời gian xảy ra thảm họa lớn, chúng tôi hỗ trợ thêm cho những khách hàng hội đủ điều kiện để giúp tiết kiệm chi phí hóa đơn.

 • Ngừng duyệt xét mức độ sử dụng thong thuong hay nhiều để xác định tình trạng hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Giá Năng Lượng Ưu Đãi (CARE) tại các quận bị ảnh hưởng.
  • Các hộ gia đình hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình CARE có thể tiết kiệm ít nhất 20% chi phí năng lượng hàng tháng.
  • Liên lạc với tất cả các nhà thầu tiếp cộng đồng, các tổ chức tại cộng đồng yểm trợ ghi danh các khách hàng có  thu nhap thấp và khó tiếp cận ghi danh vào chương trình CARE, tại các quận bị ảnh hưởng để giúp thông tin hiệu quả hơn cho khách hàng về các thay đổi liên quan đến tình trạng hội đủ điều kiện này.
  • Hợp tác với bên quản lý của chương trình trợ giúp khẩn cấp do khách hàng đài thọ dành cho các khách hàng có thu nhập thấp và tăng định mức trợ cấp trong 12 tháng tới dành cho các khách hàng bị ảnh hưởng.
  • Triển khai chương trình trợ giúp tiết kiệm năng lượng để giúp đỡ các khách hàng bị ảnh hưởng.
  • PG&E đề nghị sửa các quy định về tiêu chuẩn điều kiện cho Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA) qua việc cho phép các gia đình tự chứng nhận tiêu chuẩn điều kiện về thu nhập  danh rieng cho khách hàng cư ngụ tại quận thuộc diện bị ảnh hưởng và hội đủ một trong các điều kiện sau đây:
   1. Khách hàng khai họ mất tai lieu cần thiết để xác minh thu nhập do thảm họa.
   2. Khách hàng cho biết những người phải dời nơi ở, do thảm họa cư ngụ trong gia đình hộ.

 • Hỗ Trợ Chi Phí Năng Lượng qua Trợ Giúp Cộng Đồng (REACH) – Cung cấp cho các khách hàng hội đủ điều kiện trợ cấp tài chánh vào thời điểm khó khăn. Các khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai này hội đủ điều kiện được trợ cấp tài chánh tới tối đa $600. Một số giới hạn có thể áp dụng.
 • Medical Baseline –Trợ cấp tài chánh cho những khách hàng có nhu cầu năng lượng nhiều hơn do một số bệnh trạng hội đủ điều kiện.


Có thêm các chương trình khác để trợ giúp quý vị khi quý vị sẵn sàng

 • Dịch vụ khí đốt và điện cấp tốc – Để giúp quý vị chuyển nhà nhanh chóng, chúng tôi sẽ xúc tiến nhanh việc lập tài khoản mới cho quý vị và nếu căn nhà tạm thời hoặc căn nhà mới của quý vị hiện vẫn chưa có dịch vụ khí đốt và điện, chúng tôi sẽ lắp dịch vụ ngay trong ngày làm việc hôm sau. Hãy bắt đầu bằng cách gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000.
 • Net Energy Metering (NEM, NEM2) Interconnections (Kết Nối Đồng Hồ Đo Điện Thuần Túy) – Đối với những khách hàng bị ảnh hưởng và sẵn sàng kết nối lại các hệ thống năng lượng có thể tái tạo theo chương trình mức giá dịch vụ lựa chọn trước đó của họ, chúng tôi sẽ:
  • Miễn trừ lệ phí nộp đơn xin kết nối đối với các máy phát điện có công suất không quá 1,000 kW.
  • Cho phép khách hàng tiếp tục ở trong chương trình mức giá NEM đã lựa chọn trước đó nếu các hệ thống của khách hàng có quy mô không vượt quá nhu cầu về điện của họ, và không được lớn hơn 1,000 kW đối với các khách hàng NEM.
 • Bắt đầu bằng cách gửi đơn đăng ký của bạn tới PG&E Interconnection Portal.
 • Các lựa chọn về kế hoạch trả góp – Sau khi quý vị bắt đầu nhận lại dịch vụ khí đốt và điện, chúng tôi có các chương trình trả góp linh hoạt để yểm trợ quý vị trong thời điểm khó khăn này. Để lập kế hoạch trả góp, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000.


Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ

Nếu quý vị muốn ghi danh tham gia các chương trình ghi trên, thu xếp kế hoạch trả dần, hoặc nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi tại số 1-800-743-5000. Nhân viên chúng tôi luôn tận tình sẵn lòng giúp đỡ quý vị trong thời điểm khó khăn này.