Chúng tôi tăng cường nổ lực để ngăn chặn cháy rừng


Tình trạng khẩn cấp chungChương trình Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng cho Cộng Đồng (Community Wildfire Safety Program, CWSP) được khởi động vào năm 2018 để giúp giữ an toàn cho khách hàng và cộng đồng trước nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng xung quanh tiểu bang của chúng tôi. California, Oregon à Washington cùng các bang phía tây khác tiếp tục có nguy cơ cháy rừng gia tăng và mùa cháy rừng kéo dài hơn. Gần một phần ba số đường dây điện cung cấp điện cho khách hàng của chúng tôi hiện nằm trong các khu vực Khu vực có nguy cơ cháy cao (High Fire-Threat District, HFTD), theo chỉ định của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC).


Khi chúng tôi tiếp tục ứng phó với các mối đe dọa thời tiết khắc nghiệt, chương trình bảo vệ an toàn chống cháy rừng của chúng tôi được phát động để phản ánh những bài học và cập nhật những thông tin mới. Đó là lý do tại sao chương trình của chúng tôi bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để làm cho hệ thống của chúng tôi an toàn hơn.


Cách thức hành động của chúng tôiĐọc kế hoạch giảm thiểu cháy rừng của chúng tôi (PDF, 2,5 MB)

Các lĩnh vực trọng tâm trong CWSP 2021 của chúng tôi bao gồm:

điện thoại thông minh

Hỗ trợ cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng


Hỗ trợ khách hàng và cộng đồng trước, trong và sau khi Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff, PSPS) bằng cách cung cấp nhiều nguồn lực hơn nữa và làm việc quanh năm để cải thiện Chương trình PSPS của chúng tôi.


Tìm hiểu thêm về hỗ trợ PSPS
cây

Tiến hành cuộc họp Enhanced Vegetation Management


và vượt qua các tiêu chuẩn an toàn đối với cây cối của tiểu bang với Chương trình Enhanced Vegetation Management Program của chúng tôi để quản lý cây cối và các thảm thực vật khác nằm gần đường dây điện có thể gây cháy rừng hoặc mất điện.
Tìm hiểu thêm về Chương trình Enhanced Vegetation Management Program của chúng tôi
nhân viên truyền tải

Cải thiện hệ thống của chúng tôi


Không ngừng xây dựng hệ thống an toàn hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn bằng cách tăng độ bền cho các đường dây tải điện và lắp đặt các thiết bị phân đoạn giúp giảm thiểu quy mô cắt điện PSPS. Chúng tôi cũng đang bắt đầu đi ngầm 10.000 dặm đường dây phân phối điện ở các Quận High Fire-Threat Districts (HFTD)


Tìm hiểu thêm về những cải tiến của hệ thống
nhân viên truyền tải

Triển khai các công nghệ tiên tiến


Thử nghiệm và sử dụng các công cụ và công nghệ mới để xác định cách ngăn chặn và ứng phó tốt nhất với nguy cơ cháy rừng.


Tìm hiểu về các công nghệ mới

Xem tiến độ của chúng tôi theo từng hạt (PDF, 8,1 MB)

Quý vị có sống trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao không?


Tình trạng khẩn cấp chungCPUC đã làm việc với CAL FIRE và các chuyên gia về nguồn năng lượng và an toàn cộng đông khác để phát triển Bản đồ Nguy cơ Hỏa hoạn. Xem bản đồ nugy cơ hỏa hoạn tại đây. Bản đồ này xác định các khu vực trên khắp California có khả năng xảy ra cháy rừng cao nhất ảnh hưởng đến con người và tài sản, và những nơi có thể cần hành động bổ sung để giảm nguy cơ cháy rừng.


  • Khu vực Cấp 3nguy cơ cháy rừng cực cao
  • Khu vực cấp 2nguy cơ cháy rừng tăng cao
  • Zone 1 High Hazard Zones là những khu vực có số cây chết và đang chết dần cao


Truy cập CAL FIRE để biết các mẹo sẵn sàng đối phó với cháy rừng