English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Mở rộng các nỗ lực phòng ngừa cháy rừng của chúng tôi


General emergencyNhiệt độ cao, tình trạng cực kỳ khô hanh và gió mạnh kỷ lục đã tạo ra các điều kiện thời tiết đặc trưng ở tiểu bang chúng ta, nơi một tia lửa không đúng lúc và đúng chỗ cũng có thể dẫn đến cháy rừng lớn. Hơn một nửa khu vực nơi các khách hàng của chúng tôi sinh sống và làm việc có nguy cơ cháy rừng cao. Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng cho Cộng Đồng của chúng tôi bao gồm các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để tăng cường an toàn cho hệ thống của chúng tôi.


PSPS trong thời gian đại dịch COVID-19


Vì đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng của chúng ta, chúng tôi hiểu các khách hàng ngày càng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Nhằm giúp khắc phục các khó khăn này, chúng tôi đã thiết lập quy định hướng dẫn xác định công việc thiết yếu phải tiếp tục vì lợi ích của các khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Hoạt động ứng phó khẩn cấp, bảo trì thiết yếu và tăng cường chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với PSPS. Việc này được thực hiện với sự tư vấn và phù hợp với hướng dẫn của Văn Phòng các Dịch Vụ Ứng Phó Khẩn Cấp California (Cal OES), CAL FIRE và Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng California (CPUC), công việc liên quan đến Kế Hoạch Giảm Thiểu Nguy Cơ Cháy Rừng của chúng tôi và các hoạt động kết nối mới với khách hàng là ví dụ về công việc mà chúng tôi sẽ tiếp tục.


ĐỌC KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU NGUY CƠ CHÁY RỪNG 2020 CỦA CHÚNG TÔI (PDF, 2.5 MB)


Chúng tôi thực hiện như thế nào


Chúng tôi đang cải tiến hệ thống điện để khắc phục trở ngại này và có kế hoạch phòng ngừa cháy rừng. Trong đó bao gồm:

power line

CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐIỆN


PG&E đang tiến hành các hoạt động kiểm tra an toàn cho hơn 15,000 dặm đường dây điện trong năm 2020, ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cực cao (Cấp Độ 3) và cao (Cấp Độ 2) như định nghĩa theo Bản Đồ Khu Vực Có Nguy Cơ Hỏa Hoạn Cao của Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng California (CPUC), cũng như các dặm đường dây điện khác ở những khu vực không có nguy cơ hỏa hoạn cao.


TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA HỆ THỐNG
transmission worker

CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI


Chúng tôi đang cải tiến cơ sở hạ tầng với các cột điện vững chắc hơn, các đường dây điện được che chắn và chuyển từ đường dây điện trên cao sang hệ thống đường dây điện ngầm. Chúng tôi cũng đang lắp đặt các thiết bị “phân đoạn” và công tắc và cải tiến tính linh hoạt của mạng lưới điện trong thời gian cúp điện cũng như thiết lập công nghệ mạng lưới vi mô tạm thời mới.

tree

ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TIỂU BANG VỀ AN TOÀN LIÊN QUAN ĐẾN HỎA HOẠN VÀ CÂY CỐI


Chúng tôi đang kiểm tra cây cối và xén tỉa hoặc dỡ bỏ hơn một triệu cây nhằm duy trì khoảng cách với các đường dây điện.


TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÂY CỐI CỦA CHÚNG TÔI
smartphone

GIẢM ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KIỆN NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG


Năm nay, PG&E đang cải tiến chương trình Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) bằng cách giảm quy mô các sự kiện, rút ngắn thời gian cúp điện và thực hiện theo cách thức thông minh hơn cho khách hàng.


TÌM HIỂU THÊM VỀ NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG
transmission line

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ THEO DÕI THỜI TIẾT


Chúng tôi đang lắp đặt các trạm thời tiết cao cấp ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao để dự báo chính xác hơn nhu cầu và thời điểm thực hiện các sự kiện PSPS. Chúng tôi đang thêm khoảng 400 trạm theo dõi thời tiết cao cấp trong năm nay nhằm đạt mục tiêu có 1,300 trạm thời tiết mới từ nay đến năm 2022. Quý vị có thể xem dữ liệu mà các trạm thời tiết của chúng tôi thu thập bằng cách truy cập trang mạng pge.com/weather và tại MesoWest.

camera

LẮP ĐẶT THÊM NHIỀU MÁY CAMERA ĐỘ PHÂN GIẢI CAO


Chúng tôi đang thêm gần 200 máy camera có độ phân giải cao ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao trong năm nay nhằm đạt mục tiêu gần 600 máy từ nay đến năm 2022, tăng phạm vi quan sát tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao lên hơn 90% khu vực phục vụ của chúng tôi. Quý vị có thể xem các hình ảnh mà máy camera độ phân giải cao của chúng tôi thu thập bằng cách truy cập trang mạng pge.com/weatherALERTWildfire.

stopwatch

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN TOÀN CHỐNG CHÁY RỪNG


Chúng tôi tiếp tục điều phối các hoạt động ngăn ngừa và ứng phó qua giám sát các nguy cơ cháy rừng theo thời gian thực từ Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng của chúng tôi. Trung Tâm giám sát các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, chiếm hơn 50 phần trăm khu vực phục vụ rộng 70,000 dặm vuông của PG&E. Trung tâm này cũng quan sát thông tin mô hình thời tiết, các hình ảnh vệ tinh và các dữ liệu thời gian thực tăng cường khác để các chuyên gia theo dõi các điều kiện và nguy cơ cháy rừng.

Quý vị có cư ngụ ở khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao không?


General emergencyỦy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) hợp tác với CAL FIRE và các chuyên gia an toàn công cộng và dịch vụ tiện ích khác để lập Bản Đồ Khu Vực Có Nguy Cơ Hỏa Hoạn Cao được phê chuẩn vào tháng Một, 2018. Bản đồ này xác định các khu vực trên toàn tiểu bang California có nguy cơ cháy rừng cao nhất, ảnh hưởng đến người và tài sản, và nơi có thể cần hành động thêm để giảm nguy cơ cháy rừng.


  • Các khu vực Cấp Độ 3 có nguy cơ cháy rừng cực cao
  • Các khu vực Cấp Độ 2 có nguy cơ cháy rừng cao
  • Vùng 1 Cấp Độ 1 Các Vùng Có Nguy Cơ Cao là những khu vực có số lượng cây chết và sắp chết cao

TRUY CẬP TRANG MẠNG CỦA CAL FIRE ĐỂ BIẾT CÁC MẸO NHỎ VỀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI NGUY CƠ CHÁY RỪNG.