Tham gia hội thảo trực tuyến an toàn cháy rừng của PG&E


PG&E đang tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi. Những cuộc hội họp này sẽ cho phép các thành viên cộng đồng tìm hiểu thêm về an toàn cháy rừng và chuẩn bị khẩn cấp, gặp gỡ các đại diện của PG&E, đặt câu hỏi và chia sẻ phản hồi.


Đối với những người không thể tham gia hội thảo trực tuyến, chúng tôi đã thực hiện các bài thuyết trình và ghi hình về hội thảo trên mạng của chúng tôi dưới đây. Xem các bài thuyết trình trước đây.


LƯU Ý: PG&E cũng đang có kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ trực tiếp trong khu vực phục vụ của chúng tôi cho những ai muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng. Do những hạn chế đối với các sự kiện trực tiếp do COVID-19, lịch trình cho việc gặp gỡ hiện đang bị trì hoãn.


Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật lịch trình hội thảo trực tiếp và trực tuyến của chúng tôi.
Hội thảo trực tuyến sắp tới


LƯU Ý: Tất cả khách hàng được mời tham gia bất kỳ sự kiện được liệt kê ở đây. Khách hàng có thể truy cập hội thảo trực tuyến tối đa 30 phút trước khi bắt đầu. Những người tham gia không có điều kiện truy cập internet được khuyến khích gọi số miễn phí để nghe thuyết trình và nghe được từ các chuyên gia PG&E.


Trong bảng

Date: Ngày
Time: Giờ
Event: Sự kiện
Counties Served: Các quận phục vụ
Details: Chi tiết
Wildfire Safety Regional Webinar: Hội Thảo Trực Tuyến Khu Vực về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng
Virtual Safety Town Hall: Họp Cộng Đồng Trực Tuyến về An Toàn
Sign up: Ghi danh
Join Webinar: Tham gia hội thảo trực tuyến
Toll-Free Attendee Dial-In: Hãy gọi số miễn phí
Conference ID: Số Mật Mã Hội Nghị
Check back for a link to join this event: Kiểm tra lại đường dẩn điện tử để tham gia sự kiện này

DateTimeEventCounties ServedDetails

06/15/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

San Mateo

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 800-369-2095
Conference ID: 6679331

06/15/22

6:00 – 7:00 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Hmong

All

06/16/22

5:00 – 5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Spanish

Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Solano, Sutter, Tuolumne, Yolo, Yuba

06/22/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Monterey, San Benito

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-989-7559
Conference ID: 3361681

06/23/22

Noon

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 882 9766 9382

06/23/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 858 7309 7236

06/29/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Santa Cruz

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-324-7510
Conference ID: 8941258

07/12/22

11:00 a.m. - Noon

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Chinese

All Customers

07/13/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

San Luis Obispo, Santa Barbara

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 800-369-1705
Conference ID: 2844432

07/14/22

3:00 – 4:00 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Tagalog

All Customers

07/19/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 840 8621 0885

07/20/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Alameda

Join Webinar
Attendee Dial-In: 800-593-9969
Conference ID: 1662388

07/26/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Kings, Merced, Madera

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-947-8926
Conference ID: 9818607

07/28/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Contra Costa

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-324-8123
Conference ID: 1563451

08/03/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Solano, Yolo, Sacramento

Coming soon

08/10/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

All customers

Coming soon

Những sự kiện đã qua

Trong bảng

Date: Ngày
Counties Served: Các quận phục vụ
Webinar Presentation: Thuyết Trình Hội Thảo Trực Tuyến
Webinar Video Recording: Ghi Hình Trực Tuyến
View the presentation: Xem bài thuyết trình
View the Recording: Xem bản ghi âm
Coming soon: Sắp có

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

6/9/22

Wildfire Safety Webinar – In Language - Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare, Kern

Coming soon

Coming soon

6/8/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Clara County

Coming soon

Coming soon

6/2/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Alameda, Contra Costa, Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma

Coming soon

Coming soon

5/25/22

Wildfire Safety Webinar – Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

5/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

5/18/22

Wildfire Safety Webinar – Nevada, Sierra and Yuba Counties

5/11/22

Wildfire Safety Webinar – Mendocino, Humboldt, Trinity and Siskiyou Counties

5/04/22

Wildfire Safety Webinar – Marin and Sonoma Counties

5/03/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

4/27/22

Wildfire Safety Webinar – Napa, Lake and Colusa Counties

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

Các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng

PG&E hợp tác với Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp quận và bộ lạc để cùng tổ chức các Buổi Làm Việc về Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng. Mục đích của các buổi làm việc này là để cung cấp cho các cơ quan địa phương các kế hoạch chi tiết liên quan đến công việc bảo vệ an toàn cháy rừng của PG&E và các cải thiện về PSPS năm 2020.


Các bài trình bày được chia sẻ trong các cuộc họp này có ở dưới đây.