Tìm các chương trình phù hợp với căn nhà và lối sống của quý vị

Tìm hiểu về các chương trình PG&E, và bắt đầu tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm tiền.

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

Cải thiện hiệu quả năng lượng của một ngôi nhà có thể làm giảm đáng kể các hóa đơn năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để thực hiện những cập nhật này. Nhận các cải tiến tiết kiệm năng lượng miễn phí.

Nhiều người

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng Toàn bộ Tòa nhà cho nhiều Gia đình phía Bắc

Chương trình này cung cấp các biện pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện và tiết kiệm chi phí cũng như mức độ chống chịu thời tiết của tòa nhà cho các chủ sở hữu và, nhiều gia đình thuê bất động sản có chứng thư giới hạn hoặc không bị giới hạn về thu nhập.


TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (Energy Savings Assistance, ESA) TOÀN BỘ TÒA NHÀ CHO TOÀN BANG
Home upgrades icon

Tìm hiểu các ý tưởng về thiết kế và xây dựng cho nhà mới

Tìm hiểu về chương trình thử nghiệm của chúng tôi để hỗ trợ các mục tiêu Zero Net Energy của Kế Hoạch Chiến Lược Tiết Kiệm Năng Lượng Dài Hạn California (California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan) cho các căn nhà mới.

Lighting icon

Sử dụng loại đèn sáng hơn và tốt hơn

Đèn LED không chỉ sử dụng năng lượng ít hơn 75% so với bóng đèn thông thường, mà còn bền hơn tới 20 lần và cung cấp ánh sáng chất lượng tốt hơn. Tìm hiểu thêm thông tin.

Biểu tượng ký hiệu đô la

Nâng cấp máy điều hòa của bạn và hơn thế nữa với nguồn tài chính được hỗ trợ bởi tiểu bang California

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng có thể đủ điều kiện để được tài trợ với mức giá cạnh tranh thông qua chương trình Cho vay tiết kiệm năng lượng dành cho khu dân cư do Tiểu bang California quản lý có sẵn ở tất cả các quận.

Sống xanh và tiết kiệm điện

Chương trình Green Saver của PG&E cho phép các khách hàng dân cư đủ điều kiện về thu nhập trong các cộng đồng chọn lọc tiết kiệm 20% hóa đơn tiền điện bằng cách đăng ký mua 100% năng lượng mặt trời.

Thí điểm đối tác tài nguyên năng lượng phân bổ

Ghi danh Tài nguyên năng lượng phân bổ (DER) như năng lượng mặt trời, lưu trữ, hiệu quả năng lượng và đáp ứng nhu cầu trong một chương trình do các nhà cung cấp DER bên thứ ba cung cấp. Bạn sẽ được đền bù khi tham gia đồng thời giúp trì hoãn nhu cầu về các dự án phân phối tiện ích mới.