CẢNH BÁO: Lệnh cấm cắt dịch vụ do không thanh toán được đưa ra bởi California Public Utilities Commission (CPUC) vào tháng 3 năm 2020 đã chính thức kết thúc. Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài những ưu đãi giảm giá của chương trình CARE và FERA, còn có các nguồn hỗ trợ và hỗ trợ tài chính khác khả dụng. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu về các chương trình giảm giá của chúng tôi


CARE và FERA là Các chương trình giảm giá PG&E giúp khách hàng đủ điều kiện thanh toán hóa đơn năng lượng của họ. Hơn 1,4 triệu khách hàng đang được giảm giá hóa đơn thông qua hai chương trình này. Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu đăng ký CARE/FERA trực tuyến và chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu bạn đủ điều kiện.


  • Chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (CARE). Giảm giá điện và gas hàng tháng từ 20% trở lên. Những người tham gia hội đủ điều kiện thông qua các hướng dẫn về thu nhập hoặc nếu đã đăng ký vào các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định.
  • Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (FERA). Giảm giá điện hàng tháng chỉ 18%. Phải là hộ gia đình có từ ba người trở lên. Những người tham gia hội đủ điều kiện thông qua các hướng dẫn về thu nhập.


Đăng ký trực tuyến ngay bây giờ

Xin lưu ý: Những người thuê các cơ sở dân cư được lắp đặt công tơ vụ không thể đăng ký thông qua đơn đăng ký trực tuyến CARE/FERA. Vui lòng sử dụng Đơn đăng ký cơ sở khu dân cư lắp đặt công tơ phụ CARE/FERA.Tìm các biểu mẫu gửi qua thư cùng với đơn đăng ký bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Việt trong phần "Hoàn thành đơn đăng ký" bên dưới.


Đã đăng ký chương trình CARE hoặc FERA?


Gia hạn ngay bây giờ nếu bạn đã nhận được một yêu cầu gia hạn. Bạn cũng có thể gia hạn nếu bạn ở trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký hiện tại của bạn hết hạn.Gia hạn ngay bây giờ

Yêu cầu xác minh sau khi đăng ký


Là một người tham gia CARE hoặc FERA, bạn có thể cần xác minh rằng bạn đủ điều kiện. Nếu bạn nhận được thư từ chúng tôi để xác minh thu nhập của bạn hoặc việc tham gia vào các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định, bạn phải trả lời để tiếp tục nhận giảm giá hóa đơn hàng tháng của mình. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn vào ngày được chỉ định trong thư, giảm giá của bạn sẽ bị loại bỏ.  

Tìm thêm thông tin về cách hoàn tất quy trình và gửi tài liệu của bạn.Xác minh ngay bây giờ

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện


Xem lại các nguyên tắc bên dưới để xem bạn có đủ điều kiện hay không.


  • CARE – Giảm giá gas và điện
  • FERA – Chỉ giảm giá điện cho hộ gia đình từ 3 người trở lên
Số người trong hộ gia đình
CAREFERA
1-2

$39,440 hoặc ít hơn

Không hội đủ điều kiện

3

$49,720 hoặc ít hơn

$49,721–$62,150

4

$60,000 hoặc ít hơn

$60,001–$75,000

5

$70,280 hoặc ít hơn

$70,281–$87,850

6

$80,560 hoặc ít hơn

$80,561–$100,700

7

$90,840 hoặc ít hơn

$90,841–$113,550

8

$101,120 hoặc ít hơn

$101,121–$126,400

9

$111,400 hoặc ít hơn

$111,401–$139,250

10

$121,680 hoặc ít hơn

$121,681–$152,100

Đối với mỗi người cộng thêm, cộng

$10,280

$10,280–$12,850

*Trước thuế dựa trên nguồn thu nhập hiện tại. Dữ liệu bảng áp dụng cho khách hàng là hộ gia đình, cư dân. Nguyên tắc thu nhập có hiệu lực đến hết ngày 05/31/24.
Tham gia một số chương trình hỗ trợ công cộng
Hoàn thành đơn đăng ký (nhiều ngôn ngữ)


Chỉ mất vài phút để điền vào. Không cần chứng minh thu nhập và câu trả lời của bạn được bảo mật. Để có thời gian quay vòng nhanh nhất, sử dụng đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi. Xin lưu ý: Những người thuê các cơ sở dân cư được lắp đặt công tơ vụ không thể đăng ký thông qua đơn đăng ký trực tuyến CARE/FERA. Vui lòng sử dụng Đơn đăng ký cơ sở khu dân cư lắp đặt công tơ phụ CARE/FERA.