CẢNH BÁO: Lệnh cấm cắt dịch vụ do không thanh toán được đưa ra bởi California Public Utilities Commission (CPUC) vào tháng 3 năm 2020 đã chính thức kết thúc. Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài những ưu đãi giảm giá của chương trình CARE và FERA, còn có các nguồn hỗ trợ và hỗ trợ tài chính khác khả dụng. Tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu về các chương trình giảm giá của chúng tôi

CARE và FERA là các chương trình giảm giá của PG&E, giúp đỡ các khách hàng hội đủ điều kiện chi trả hóa đơn năng lượng. Hơn 1.4 triệu khách hàng hiện đang được giảm giá hóa đơn thông qua hai chương trình này. Quý vị chỉ cần điền mẫu đơn ghi danh tham gia CARE/FERA trên mạng trực tuyến và chúng tôi sẽ cho quý vị biết là quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

  • Chương Trình Trợ Giá Năng Lượng California (CARE). Giảm giá hàng tháng ít nhất 20% cho chi phí dịch vụ điện và khí đốt. Những người tham gia hội đủ điều kiện dựa trên các quy định hướng dẫn về lợi tức hoặc nếu tham gia một số chương trình trợ cấp chính phủ.
  • Chương Trình Trợ Cấp Giá Điện dành cho Gia Đình (FERA). Giảm giá hàng tháng 18% chỉ dành riêng cho dịch vụ điện. Phải là hộ gia đình có từ ba người trở lên. Những người tham gia hội đủ điều kiện dựa trên các quy định hướng dẫn về lợi tức.

NỘP ĐƠN XIN TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN NGAY BÂY GIỜ

Tìm các mẫu đơn gửi qua thư bưu điện cộng với đơn xin bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Việt trong mục “Điền đơn xin”, ở dưới.


Quý vị hiện đã ghi danh tham gia chương trình CARE hoặc FERA?

Gia hạn ngay bây giờ nếu quý vị nhận được lời đề nghị gia hạn. Quý vị cũng có thể gia hạn nếu đang ở trong giai đoạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn đợt ghi danh tham gia hiện tại của quý vị.


GIA HẠN BÂY GIỜ

Quý vị nhận được yêu cầu xác minh tình trạng hội đủ điều kiện?

Gửi giấy tờ của quý vị ngay bây giờ nếu quý vị nhận được yêu cầu xác minh tình trạng hội đủ điều kiện qua quy trình kiểm tra xác nhận mức sử dụng cao hoặc kiểm tra xác nhận sau ghi danh. Tìm hiểu thêm về cách thức hoàn tất quy trình này.


KIỂM TRA XÁC NHẬN BÂY GIỜ

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không

Xem lại hướng dẫn dưới đây để xem bạn có đủ điều kiện không.

  • CARE – Giảm giá dịch vụ điện và khí đốt
  • FERA – Chỉ giảm giá điện cho các hộ gia đình có ít nhất 3 người trở lên

Tổng thu nhập hàng năm trước khi trừ các khoản của hộ gia đình*

LƯU Ý VỀ COVID-19: Thu nhập của hộ gia đình được tính toán dưới dạng thu nhập của quý vị tính đến ngày nộp đơn. Tình trạng hội đủ điều kiện về thu nhập của quý vị là dựa trên số tiền kiếm được hiện tại của tất cả những người cư ngụ trong hộ gia đình quý vị từ nay trở đi. Và tình trạng hội đủ điều kiện này không dựa trên thu nhập trước đây của quý vị, vì vậy nếu quý vị có thay đổi về hoàn cảnh, chẳng hạn như mất việc hoặc giảm lương, hiện quý vị có thể hội đủ điều kiện.


Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện tham gia CARE dựa trên việc tham gia một số chương trình trợ cấp chính phủ. Xem danh sách các chương trình hội đủ điều kiện.

Số người trong hộ gia đình
CAREFERA
1-2

$34,840 hoặc ít hơn

Không hội đủ điều kiện

3

$43,920 hoặc ít hơn

$43,921–$54,900

4

$53,000 hoặc ít hơn

$53,001–$66,250

5

$62,080 hoặc ít hơn

$62,081–$77,600

6

$71,160 hoặc ít hơn

$71,161–$88,950

7

$80,240 hoặc ít hơn

$80,241–$100,300

8

$89,320 hoặc ít hơn

$89,321–$111,650

9

$98,400 hoặc ít hơn

$98,401–$123,000

10

$107,480 hoặc ít hơn

$107,481–$134,350

Đối với mỗi người cộng thêm, cộng

$9,080

$9,080–$11,350

*Trước thuế dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Dữ liệu trong bảng áp dụng cho các khách hàng là cư gia diện một hộ gia đình. Các quy định hướng dẫn về thu nhập có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng Năm 2022.
Tham gia một số chương trình trợ cấp chính phủĐiền đơn xin (nhiều ngôn ngữ)

Chỉ mất vài phút để điền. Không cần cung cấp bằng chứng thu nhập và các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bảo mật. Để có kết quả nhanh nhất, hãy sử dụng đơn xin trực tuyến của chúng tôi.