English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Nguyên nhân của sự kiện PSPS


Tình trạng cháy rừng trên khắp California đã gia tăng do nhiệt độ tăng và thời tiết hanh khô. Sự kết hợp của thảm thực vật khô và gió lớn có thể làm bật gốc cây, thổi cành cây vào đường dây điện hoặc tạo ra tia lửa nếu các đường dây điện tiếp xúc với nhau. Khi tia lửa tiếp xúc với thảm thực vật khô và gió lớn, đám cháy có thể lan nhanh khiến chúng khó kiểm soát hơn. Những điều kiện này đòi hỏi phải thực hiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS). Các sự kiện cúp điện PSPS diễn ra trên toàn tiểu bang để phòng chống cháy rừng và giữ an toàn cho các cộng đồng. .PSPS được quyết định như thế nào


Trung Tâm Điều Hành An Toàn Chống Cháy Rừng của chúng tôi theo dõi các yếu tố thời tiết dưới đây để quyết định xem liệu có cần thiết phải thực hiện PSPS để giữ an toàn cho các cộng đồng hay không. Mặc dù quý vị có thể không sinh sống hay làm việc trong một khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, hoặc một khu vực có gió lớn, quý vị có thể bị ngắt điện nếu cộng đồng quý vị sống sử dụng đường dây điện chạy qua một khu vực có các nguy cơ trên.


warningCảnh Báo Cờ Đỏ
Cảnh báo của Cơ quan Dịch Vụ Thời tiết Quốc Gia cho biết điều kiện thời tiết có thể dẫn đến hỏa hoạn và lan nhanh.

humidityĐộ Ẩm Thấp
Độ ẩm từ 20% trở xuống. Độ ẩm thấp khiến các cành cây và thảm thực vật bị khô và dễ gây cháy.

high windsGió Lớn
Tốc độ gió duy trì trên 25 dặm/giờ và gió giật trên 45 dặm/giờ có thể gây cháy lan.

observationsQuan Sát của PG&E
Phát hiện thực tế từ các đội của PG&E


Thông tin thời tiết và cúp điện trong khu vực của quý vị


Chúng tôi đã xây dựng các công cụ để quý vị có thể xem liệu khu vực của mình có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS hay không.

Seven-day PSPS forecast map

Bản đồ dự báo PSPS trong bảy ngày

Xem dự báo PSPS trong bảy ngày theo khu vực địa Tìm hiểu xem khu vực của quý vị  nguy cơ theo dõi PSPS hay cảnh báo PSPS tăng cao hay không.

Current weather map

Bản đồ thời tiết hiện tại

Xem thời tiết hiện tại, bao gồm độ ẩmlượng mưa, nhiệt độtốc độ giógió giật  Cảnh Báo Cờ Đỏ.

Outage map

Bản đồ khu vực cúp điện

Báo cáo và xem các đợt cúp điện hiện tại theo khu vực và tra cứu thông tin cúp điện cụ thể theo địa chỉ.


Để báo cáo hoặc xem các đợt cúp điện hiện tại, hãy truy cập bản đồ cúp điện của chúng tôi.

Các khu vực có nguy cơ cao


Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã phân loại các khu vực theo nguy cơ cháy rừng của chúng. Những khu vực có gió lớn trong lịch sử và thảm thực vật khô thường nằm trong các mức nguy cơ cao hơn. Nhà ở và cơ sở kinh doanh có các đường dây điện trong các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao (Mức 2) hoặc rất cao (Mức 3) có khả năng cao hơn bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS. Có thể phải ngắt điện toàn bộ đường dây điện nếu các điều kiện hỏa hoạn ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường dây.


CPUC Fire Map Các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn mức 3 là các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao (bao gồm các tác động có thể xảy ra ảnh hưởng đến người và tài sản).

Các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn mức 2 là các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao (bao gồm các tác động có thể xảy ra ảnh hưởng đến người và tài sản).

Các khu vực nguy hiểm cao mức 1 là các khu vực có nhiều cây chết và sắp chết.

Để tìm hiểu thêm về các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, hãy truy cập trang web của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.

Liên kết liên quan

Giảm thiểu các sự kiện PSPS

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm để giảm thiểu tác động của sự kiện PSPS. 

Hỗ trợ PSPS

Tìm các nguồn trợ giúp bao gồm sạc thiết bị, đá đóng túi và Wi-Fi để hỗ trợ quý vị trong thời gian diễn ra sự kiện PSPS.