Chúng tôi hiểu cộng đồng của chúng ta không có điện sẽ gây khó khăn như thế nào, vì vậy chúng tôi đã nỗ lực để làm cho các sự kiện Ngắt điện vì An toàn Công cộng (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) dễ dàng hơn đối với khách hàng bằng cách cung cấp thông tin và tài nguyên tốt hơn cho khách hàng và cộng đồng trước, trong và sau các sự kiện này. Xem các video dưới đây để tìm hiểu thêm.

Một PSPS là gì?

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 180 KB)

PSPS Giám Sát Thời Tiết

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 213 KB)

PSPS Ra Quyết Định

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 265 KB)

Các Lưới Điện Tạm Thời

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 77 KB)

Tăng Cường Quản Lý Thảm Thực Vật

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 114 KB)

PSPS: Củng Cố Hệ Thống

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 113 KB)

PSPS: Khôi Phục Nguồn Điện

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:


Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh  
Tải bản sao xuống (PDF, 133 KB)