Tìm thông tin về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) ở đâu


Khi đưa ra thông báo về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff), chúng tôi thường xuyên làm mới trang web của mình để thông báo cho quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thời gian cắt điện và khôi phục nguồn điện ước tính cũng như các khu vực bị ảnh hưởng. Để biết thông tin mới nhất về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) trong khu vực của quý vị, hãy truy cập trang thông tin cập nhật.

Thông báo cắt điện


Chúng tôi biết rằng tình trạng mất điện do Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) sẽ gây gián đoạn và quý vị cần thông tin càng sớm càng tốt. Để giúp quý vị lập kế hoạch và chuẩn bị cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff), chúng tôi sẽ gửi thông tin cảnh báo qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn càng sớm càng tốt cả ngày và đêm, khi cần thiết. Đây là yêu cầu của California Public Utilities Commission. Thông báo bao gồm thời gian cắt điện ước tính và thời gian khôi phục nguồn điện, để khách hàng có thể sẵn sàng cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff).


Dự báo thời tiết có thể thay đổi, khiến thời gian cắt điện hoặc số lượng khách hàng bị ảnh hưởng thay đổi theo. Do đó, trong một số trường hợp, có thể đến khi nguồn điện của quý vị bị cắt thì chúng tôi mới gửi thông báo đầu tiên.


Mục tiêu về thời gian của chúng tôi đối với thông báo Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff):

  • 48-24 giờ trước khi cắt điện
  • 4-1 giờ trước khi cắt điện
  • Khi ngắt điện
  • Sau khi hiện tượng thời tiết qua đi
  • Nếu thời gian khôi phục nguồn điện ước tính thay đổi
  • Sau khi đã khôi phục nguồn điện

Thông tin cắt điện của PG&E


Thông báo tài khoản PG&E

Nếu là chủ tài khoản PG&E, quý vị không cần đăng ký nhận thông tin cảnh báo Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff). Nếu chúng tôi cho rằng địa chỉ của quý vị bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin cảnh báo qua cuộc gọi, tin nhắn và email tự động cả ngày lẫn đêm, khi cần thiết. Thông tin cảnh báo sẽ bắt đầu hai ngày trước khi cắt điện (nếu có thể) và sẽ được gửi mỗi ngày cho đến khi nguồn điện được khôi phục.


XEM QUÁ TRÌNH THÔNG BÁO

Thông báo doanh nghiệp

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn, chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả các số điện thoại và địa chỉ email trong hồ sơ cả ngày lẫn đêm, khi cần thiết. Nếu nhiều nhân viên cần biết về khả năng cắt điện, quý vị có thể thêm thông tin liên hệ của họ vào tài khoản của mình.


ĐĂNG NHẬP

Cảnh báo qua địa chỉ

Với tư cách là chủ tài khoản, quý vị sẽ tự động nhận được thông báo về khả năng cắt điện có thể ảnh hưởng đến địa chỉ dịch vụ của quý vị. Cảnh báo qua địa chỉ có thể thông báo cho quý vị về khả năng Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) tại bất kỳ địa chỉ nào khác quan trọng đối với quý vị hoặc người thân. Thông báo này được cung cấp qua cuộ gọi hoặc tin nhắn bằng nhiều thứ tiếng. Ngay cả khi không có tài khoản PG&E, quý vị vẫn có thể đăng ký Cảnh báo theo Địa chỉ.


ĐĂNG KÝ Cảnh báo theo Địa chỉ

Medical Baseline Program

Là một khách hàng Medical Baseline, quý vị sẽ nhận được thông báo bằng cuộc gọi, tin nhắn và email trước khi Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff). Quý vị phải xác nhận đã nhận được các thông báo này. Nếu quý vị không phản hồi, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo bổ sung hàng giờ hoặc liên hệ trực tiếp với quý vị cho đến khi chúng tôi liên hệ được với quý vị.


XEM LIỆU QUÝ VỊ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO MEDICAL BASELINE PROGRAM HAY KHÔNG

Vulnerable Customer Program

Nếu quý vị không đủ điều kiện cho Medical Baseline Program, quý vị có thể tự xác nhận Vulnerable Customer Status nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu dịch vụ điện bị cắt do trường hợp khẩn cấp. Quý vị có thể nhận được các thông báo cắt điện bổ sung, bao gồm gõ cửa tận nhà nếu thông báo không được xác nhận, để đảm bảo rằng quý vị biết về sự cố cắt điện vì an toàn cộng đồng có thể xảy ra.


TÌM HIỂU THÊM VỀ VULNERABLE CUSTOMER PROGRAM

Translated support

Chúng tôi cung cấp thông tin qua điện thoại, email và tin nhắn về thời điểm cắt điện và đóng điện. Dịch vụ hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh bao gồm thông tin khẩn cấp bằng 15 ngôn ngữ. Chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng để tiến hành việc tiếp cận đa ngôn ngữ.


NHẬN CHI TIẾT CHO THÔNG TIN KHÔNG PHẢI BẰNG TIẾNG ANH

Liên kết liên quan

Chuẩn bị cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff)

Tìm các mẹo an toàn. Tìm hiểu cách chuẩn bị cho sự kiện cắt điện.

Tại sao Public Safety Power Shutoff xảy ra

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ra lệnh cắt điện của chúng tôi.

Hỗ trợ khi xảy ra Public Safety Power Shutoff

Tìm các nguồn lực trước, trong và sau sự kiện Public Safety Power Shutoff.