English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Tìm thông tin về sự kiện cúp điện PSPS ở đâu


Khi sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) được thông báo, trang cập nhật thông tin về sự kiện PSPS của chúng tôi sẽ được làm mới thường xuyên để cập nhật tin tức cho quý vị. Quý vị hãy tìm trên trang đó thời gian ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến tương ứng với địa chỉ của quý vị và bản đồ hiển thị các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, quý vị cũng hãy tìm danh sách các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng cung cấp các hỗ trợ như đá đóng túi, Wi-Fi và sạc thiết bị miễn phí trong thời gian diễn ra sự kiện PSPS.


Đi đến trang Cập nhật PSPS
SST Stop Service

Để báo cáo hoặc xem các đợt cúp điện hiện tại, hãy truy cập bản đồ cúp điện của chúng tôi.

comment box

Chúng tôi cũng cập nhật thông tin hiện tại lên mạng xã hội của mình.

Theo dõi chúng tôi trên

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Cảnh báo qua điện thoại, tin nhắn và email

Check mark

Quý vị đã được ghi danh

Nếu quý vị là chủ tài khoản dịch vụ PG&E, quý vị không cần phải đăng ký nhận "cảnh báo cúp điện PSPS". Nếu chúng tôi cho rằng địa chỉ của quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện cúp điện PSPS, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị cảnh báo tự động qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và email bắt đầu từ 2 ngày trước khi ngắt điện (nếu có thể) và vào mỗi ngày cho đến khi có điện trở lại.

Open account

Xác minh thông tin của quý vị

Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong tài khoản của quý vị để liên hệ với quý vị. Để xác minh hoặc cập nhật địa chỉ email, số điện thoại nhà riêng hoặc số điện thoại di động của mình, quý vị hãy đăng nhập vào tài khoản PG&E của mình và truy cập vào phần Hồ sơ và Cảnh báo.

Building

Cảnh báo cho Doanh nghiệp

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn, chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả các số điện thoại và địa chỉ email có trong hồ sơ. Nếu có nhiều nhân viên cần được biết về sự kiện cúp điện có thể xảy ra, quý vị có thể bổ sung thông tin liên hệ của họ vào tài khoản

General Restriction

Lựa chọn Không nhận thông báo

Nếu quý vị là chủ tài khoản dịch vụ PG&E, quý vị không thể chọn không nhận thông báo trước. Quý vị có thể chọn không nhận thông tin cập nhật sau khi đã ngắt điện. Lựa chọn không nhận thông báo này sẽ chỉ có hiệu lực đối với sự kiện PSPS cụ thể đó và sẽ không áp dụng đối với bất kỳ lần cúp điện nào sau này.

General Notification

Hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải Tiếng Anh

Chúng tôi cũng có sẵn hỗ trợ dành cho những khách hàng sử dụng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh

outage alertCảnh báo cúp điện PSPS sẽ được chuyển đến chủ tài khoản dịch vụ của địa chỉ bị ảnh hưởng. Nếu quý vị không phải là chủ tài khoản dịch vụ của địa chỉ đó, quý vị vẫn có thể được thông báo khi sự kiện cúp điện PSPS được thông báo trong khu vực của quý vị.
folded mapThông qua Cảnh Báo PSPS Qua Mã ZIP, quý vị có thể yêu cầu nhận thông báo nếu có Mã ZIP cụ thể thuộc khu vực sẽ diễn ra sự kiện cúp điện PSPS. Mã ZIP có thể là nhà ở, nơi làm việc của quý vị hoặc nhà ở của bạn bè hoặc người thân.

  • Để đăng ký nhận cảnh báo qua cuộc gọi điện thoại, hãy gọi số 1-877-900-0743.
  • Để đăng ký nhận cảnh báo qua tin nhắn, hãy soạn tin: “ENROLL” gửi đến số 97633.

Cảnh Báo PSPS Qua Mã ZIP chỉ được gửi trước khi ngắt điện. Sau khi đã ngắt điện, quý vị có thể tra cứu thời gian có điện trở lại dự kiến bằng cách truy cập vào trang cập nhật PSPS.
zip code pinĐể biết thông tin cập nhật về sự kiện PSPS theo địa chỉ cụ thể để xem liệu nhà ở hoặc doanh nghiệp của quý vị có bị ảnh hưởng hay không, hãy sử dụng công cụ tra cứu địa chỉ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Cảnh Báo PSPS Qua Mã ZIP của chúng tôi.

Quy trình thông báo


Chúng tôi biết các sự kiện PSPS gây gián đoạn và quý vị cần thông tin sớm nhất có thể để chuẩn bị. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn sớm nhất có thể, bao gồm thông tin về thời gian ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến, để quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện PSPS.


Dự báo thời tiết có thể thay đổi, làm thay đổi số lượng khách hàng bị ảnh hưởng. Do đó, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần gửi thông báo đầu tiên cho đến khi quý vị bị ngắt điện trong cùng ngày.


Khách hàng nhận được cảnh báo qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện PSPS:

watchThông báo Theo Dõi PSPS về thời gian ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến, sẽ được gửi hai ngày trước lẫn một ngày trước khi ngắt điện, nếu có thể.

warningThông báo Cảnh Báo PSPS được gửi khi việc ngắt điện đã được quyết định chính thức. Thông báo này thường được gửi vài giờ trước khi ngắt điện.

updatesThông báo Cập Nhật PSPS được gửi khi đã ngắt điện để báo về bất kỳ thời gian dự kiến có điện trở lại sửa đổi nào.restoredThông báo Có Điện Trở Lại Sau PSPS được gửi khi nhà ở hoặc doanh nghiệp của quý vị đã có điện trở lại.Khách hàng của chương trình Medical Baseline (Cần Sử Dụng Điện Vì Lý Do Sức Khỏe)

Nếu quý vị là khách hàng của chương trình Medical Baseline, quý vị có thể sẽ nhận được cuộc gọi điện thoại hoặc chuyến viếng thăm nhà bổ sung để đảm bảo quý vị được thông báo và an toàn, đồng thời chúng tôi yêu cầu quý vị xác nhận đã nhận được thông báo của chúng tôi. 

Liên kết liên quan

Chuẩn bị cho sự kiện PSPS

Tìm hiểu cách để chuẩn bị cho một sự kiện PSPS sắp diễn ra và các lời khuyên đảm bảo an toàn mà quý vị cần tuân theo nếu nguồn điện của quý vị bị ngắt...

Tại sao các sự kiện PSPS diễn ra

Tìm hiểu những yếu tố nào khiến chúng tôi quyết định thông báo về sự kiện PSPS và tìm các công cụ thời tiết cho biết liệu sự kiện PSPS có diễn ra trong khu vực của quý vị hay không.

Hỗ trợ PSPS

Tìm các nguồn trợ giúp bao gồm sạc thiết bị, đá đóng túi và Wi-Fi để hỗ trợ quý vị trong thời gian diễn ra sự kiện PSPS.