English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Các nguồn trợ giúp của PG&E


Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì nguồn điện, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện các lệnh ở nhà hiện nay. Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để giải quyết cả các tác động của đại dịch COVID-19 lẫn mối đe dọa từ cháy rừng. Mục tiêu của chúng tôi là giữ an toàn cho quý vị và các sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) là một công cụ quan trọng để thực hiện việc này.


Tất cả các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng và các trung tâm làm mát của PG&E đều tuân theo các hướng dẫn của tiểu bang và quận để giảm thiểu COVID-19, bao gồm việc thực thi đeo đồ che mặt, kiểm tra nhiệt độ, và các biện pháp phòng ngừa khác.


Chúng tôi có sẵn các nguồn trợ giúp sau để hỗ trợ quý vị trong suốt thời gian diễn ra sự kiện PSPS.

Các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi việc ngắt điện, PG&E mở cửa các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng ban ngày. Mỗi trung tâm đều cung cấp các phòng vệ sinh và trạm rửa tay tiện dụng cho người khuyết tật theo ADA, sạc các thiết bị y tế cơ bản, sạc thiết bị sạc điện, Wi-Fi và các tiện nghi khác.

Chương Trình Medical Baseline (Cần Sử Dụng Điện Vì Lý Do Sức Khỏe)

Chương Trình Medical Baseline (Cần Sử Dụng Điện Vì Lý Do Sức Khỏe)

Quý vị có cần sử dụng điện cho các nhu cầu y tế không? Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình Medical Baseline hay không, cách thức đăng ký và các quyền lợi của chương trình.

Quý vị có cần giúp đỡ thêm trong thời gian Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng không?

Quý vị có cần giúp đỡ thêm trong thời gian Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng không?

Nếu quý vị hay một người mà quý vị biết bị khuyết tật, hoặc cần hỗ trợ về tiếp cận, tài chính, hay ngôn ngữ, PG&E có các đối tác cung cấp các nguồn trợ giúp cho những người cần được trợ giúp nhiều nhất.


Nguồn trợ giúp cho những người khuyết tật, tài chính, ngôn ngữ và người già
Máy phát điện và nguồn điện dự phòng

Máy phát điện và nguồn điện dự phòng

Tìm hiểu xem liệu máy phát điện hoặc hình thức nguồn điện dự phòng khác có phù hợp với quý vị hay không, khám phá các lựa chọn nguồn điện dự phòng và tìm hiểu về các lựa chọn tài chính.

Nguồn trợ giúp của bên thứ ba


Liên kết liên quan

Giảm thiểu các sự kiện PSPS

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm để giảm thiểu tác động của sự kiện PSPS. 

Chuẩn bị cho sự kiện PSPS

Tìm hiểu cách để chuẩn bị cho một sự kiện PSPS sắp diễn ra và các lời khuyên đảm bảo an toàn mà quý vị cần tuân theo nếu nguồn điện của quý vị bị ngắt...

Thông tin cập nhật & cảnh báo về PSPS

Tra cứu trạng thái của sự kiện PSPS hiện tại, đăng ký nhận cảnh báo về PSPS và tìm hiểu về cách thức và thời điểm quý vị sẽ được chúng tôi thông báo trong trường hợp diễn ra sự kiện PSPS.