Các nguồn trợ giúp của PG&E


Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì nguồn điện, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện các lệnh ở nhà hiện nay. Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để giải quyết cả các tác động của đại dịch COVID-19 lẫn mối đe dọa từ cháy rừng. Mục tiêu của chúng tôi là giữ an toàn cho quý vị và các sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) là một công cụ quan trọng để thực hiện việc này.


Tất cả các Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng của PG&E tuân theo các hướng dẫn của tiểu bang và hạt nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa khác.


Chúng tôi có sẵn các nguồn trợ giúp sau để hỗ trợ quý vị trong suốt thời gian diễn ra sự kiện PSPS.

Các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Trong PSPS, chúng tôi mở Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng, nơi bạn có thể tiếp cận các nguồn lực ở một địa điểm an toàn. Mỗi trung tâm cung cấp một phòng vệ sinh ADA dễ tiếp cận và trạm rửa tay, sạc thiết bị y tế cơ bản, sạc thiết bị, Wi-Fi và các tiện nghi khác.Tìm hiểu thêm về các Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Tải xuống các địa điểm Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng có thể áp dụng hướng dẫn này (PDF, 486 KB)
Chương Trình Medical Baseline (Cần Sử Dụng Điện Vì Lý Do Sức Khỏe)

Chương Trình Medical Baseline (Cần Sử Dụng Điện Vì Lý Do Sức Khỏe)

Bạn có dựa vào năng lượng điện cho các nhu cầu y tế không? Đăng ký chương trình Medical Baseline Program để nhận các lợi ích như thông báo PSPS thêm.

Quý vị có cần giúp đỡ thêm trong thời gian Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng không?

Bạn có cần trợ giúp thêm trong PSPS không?

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết bị khuyết tật, hoặc yêu cầu hỗ trợ về khả năng tiếp cận, tài chính hoặc ngôn ngữ, PG&E có quan hệ đối tác để cung cấp tài nguyên cho những người cần chúng nhất. Các nguồn lực bao gồm phương tiện đi lại, lưu trú tại khách sạn và thực phẩm thay thế.


NGUỒN LỰC CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ NHU CẦU VỀ Y TẾ VÀ CUỘC SỐNG ĐỘC LẬP, KHẢ NĂNG TIẾP CẬN, TÀI CHÍNH, NGÔN NGỮ VÀ NHU CẦU CHO NGƯỜI GIÀ
Máy phát điện và nguồn điện dự phòng

Máy phát điện và nguồn điện dự phòng

Tìm hiểu xem nguồn điện dự phòng có phù hợp với bạn không, khám phá các nhà bán lẻ và tìm hiểu về các lựa chọn tài chính.

Nguồn trợ giúp của bên thứ ba


Liên kết liên quan

Cải thiện PSPS

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm hàng ngày để tăng độ an toàn và tính linh hoạt cho hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách chúng tôi cải thiện PSPS cho khách hàng và cộng đồng.

Chuẩn bị cho sự kiện PSPS

Tìm các mẹo an toàn và học cách chuẩn bị cho một PSPS.

Thông tin cập nhật & cảnh báo về PSPS

Theo dõi tình trạng PSPS hiện tại. Đăng ký nhận thông báo PSPS và tìm hiểu cách thức và thời điểm bạn sẽ được thông báo.