Nếu ngôn ngữ của bạn không có trong bộ chọn ở trên, hãy gọi 1-833-208-4167 để được hỗ trợ bằng hơn 250 ngôn ngữ khác.Tìm thông tin PSPS bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn


Chúng tôi muốn tất cả khách hàng có thông tin họ cần để cập nhật trước, trong và sau sự kiện Ngắt điện An toàn Công cộng (PSPS). Tìm hiểu cách tìm tài nguyên PSPS bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn.Cập nhật PSPS trên trang web cảnh báo của chúng tôi


Khi một sự kiện PSPS được thông báo, trang cập nhật PSPS của chúng tôi được làm mới thường xuyên để cập nhật cho bạn.


  • Tìm thời gian ngắt điện dự kiến và thời gian khôi phục cụ thể cho địa chỉ của bạn.
  • Xem bản đồ hiển thị các khu vực bị ảnh hưởng.
  • Định vị Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi PSPS, mỗi khu vực đều cung cấp nhà vệ sinh có thể truy cập ADA và trạm rửa tay, Wi-Fi, sạc thiết bị và các hỗ trợ khác.

Trang web cảnh báo PSPS có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Farsi, tiếng Hindi, tiếng Hmong, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Punjabi, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt.


Xem trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn


Chế độ xem máy tính để bàn

Từ đầu của bất kỳ trang nào trên trang web cảnh báo của chúng tôi, hãy chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải của màn hình.


chế độ xem máy tính để bàn

Chế độ xem di động

1. Chọn menu

2. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải của màn hình.


chế độ xem di động

Để được hỗ trợ về hơn 250 ngôn ngữ khác, hãy gọi 1-833-208-4167.


Chuyển đến cập nhật PSPS

Nếu bạn là chủ tài khoản PG&E và chúng tôi thấy rằng địa chỉ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện ngắt điện PSPS, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo cuộc gọi, tin nhắn và email tự động bắt đầu từ hai ngày trước khi ngắt (nếu có thể) và mỗi ngày cho đến khi có điện trở lại. Đăng nhập để cập nhật thông tin liên hệ của bạn.Nhận thông tin liên lạc PSPS bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn


Bằng cách chọn một ngôn ngữ cụ thể làm tùy chọn của bạn trong phần Hồ sơ của cài đặt tài khoản, bạn có thể tự động nhận thông báo PSPS bằng ngôn ngữ đã chọn.


Đăng nhập để cập nhật tùy chọn ngôn ngữ của bạn (chỉ tiếng Anh).
Hoặc gọi 1-866-743-6589 để được hỗ trợ bằng hơn 250 ngôn ngữ khác để đặt tùy chọn ngôn ngữ của bạn.Phải làm gì nếu bạn nhận được thông báo PSPS bằng tiếng Anh


Nếu bạn nhận được thông báo bằng văn bản PSPS, cuộc gọi điện thoại hoặc email bằng tiếng Anh, có một cách để nhận thông tin bằng các ngôn ngữ khác. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy làm theo các bước cho loại thông báo bạn nhận được:

Cảnh báo địa chỉ PSPS cho chủ tài khoản không phải PG&E


Cảnh báo địa chỉ có thể giúp bạn giữ an toàn bằng cách thông báo cho bạn qua cuộc gọi hoặc tin nhắn về một sự kiện PSPS tại bất kỳ địa chỉ nào quan trọng đối với bạn.


Những địa chỉ như vậy có thể bao gồm trường học của con bạn, nhà của bố mẹ bạn hay khu nhà ở di động hoặc căn hộ cho thuê, nơi mà chủ nhà của bạn thanh toán hóa đơn cho PG&E. Thông báo này có sẵn bằng nhiều thứ tiếng. Bạn không phải có tài khoản PG&E tại địa chỉ thì mới nhận được thông báo.Tìm hiểu thêm

Thông tin PSPS bổ sung