Lưới điện siêu nhỏ phân phối có thể cấp điện an toàn cho một số khu vực trong trường hợp xảy ra sự kiện PSPS


Chúng tôi tiếp tục cải tiến hệ thống của mình để giữ an toàn cho khách hàng và giảm tác động của Public Safety Power Shutoff (PSPS). Điều này bao gồm việc sử dụng các lưới điện siêu nhỏ phân phối để cấp điện cho các hành lang cộng đồng trung tâm.

Các Lưới Điện Tạm Thời

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:

Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 93 KB)

Các Lưới Điện Tạm Thời

1OF1

Có các bản ghi và bản ghi âm trình bày cho đoạn băng video này:

Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 93 KB)

Lưới điện siêu nhỏ phân phối là gì?


Các lưới điện siêu nhỏ phân phối có thể cung cấp điện tạm thời tách biệt với lưới điện lớn hơn. Máy phát điện được bố trí tại lưới điện siêu nhỏ hoặc được gửi đến khi có thể đóng điện an toàn cho khu vực. Những lưới điện siêu nhỏ này được sử dụng để cấp điện cho các nguồn lực cộng đồng trong thời gian cắt điện PSPS, bao gồm:

  • Dịch vụ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe
  • Trạm xăng
  • Trường học
  • Cửa hàng tạp hóa


Trong khi PSPS, chúng tôi xác định xem liệu có an toàn khi sử dụng các lưới điện siêu nhỏ phân phối trong các khu vực mục tiêu:

  • Được cấp điện từ đường dây điện nằm dưới lòng đất
  • Bên ngoài các khu vực có nguy cơ hoả hoạn cao
  • Bên ngoài dấu vết thời tiết của PSPS


Đồ họa thông tin về lưới điện siêu nhỏ


Câu hỏi thường gặp

Nguồn lực bổ sung


Để biết thêm thông tin về nguồn dự phòng lưới điện siêu nhỏ: