Tổng quan về Public Safety Power Shutoff


người đàn ông leo cộtGió to có thể khiến cành cây và mảnh vụn va mắc đường dây, làm hỏng thiết bị của chúng tôi và gây cháy rừng. Do đó, chúng tôi có thể cần phải cắt điện khi gặp thời tiết khắc nghiệt nhằm ngăn ngừa cháy rừng. Trường hợp này gọi là Public Safety Power Shutoff.Phát video tổng quan về Public Safety Power
Shutoff

Truy cập phiên bản mô tả âm thanh
Tải bản chép lời xuống (PDF, 195 KB)

Mốc thời gian cắt điện: cần biết những điều gì

Chúng tôi chia sẻ thông tin cập nhật về thời tiết và thiết bị ngay khi có sẵn. Mốc thời gian cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) bao gồm các giai đoạn sau:

Dự báo Thời tiết Khắc nghiệt

Dự báo thời tiết khắc nghiệt

Thời gian (When): Tối đa một tuần trước khi cắt điện


Nội dung (What): Các chuyên gia thời tiết của chúng tôi dự báo thời tiết khắc nghiệt có khả năng xảy ra

Thông báo Cẩn trọng Cắt điện PSPS

Thông báo Cẩn trọng về Public Safety Power Shutoff (có thể cắt điện)

Thời gian (When): Tối đa hai ngày trước khi cắt điện


Nội dung (What): Chúng tôi xin thông báo rằng địa điểm của bạn có thể bị cắt điện

Thông báo Cẩn trọng Cắt điện PSPS

Thông báo Cẩn trọng về Public Safety Power Shutoff (có thể cắt điện)

Thời gian (When): Tối đa một ngày trước khi cắt điện


Nội dung (What): Chúng tôi cập nhật khả năng bị cắt điện cho bạn

Thông báo Cảnh báo Cắt điện PSPS

Thông báo Cảnh báo về Public Safety Power Shutoff Warning (bắt buộc cắt điện)

Thời gian (When): Trong vòng một đến bốn giờ trước khi cắt điện


MỚI CÓ TRONG NĂM 2022 – PG&E gửi thông báo “Cảnh báo về Public Safety Power Shutoff” trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission. Bạn có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo qua email từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng


Nội dung (What): Chúng tôi xin thông báo rằng địa chỉ của bạn sẽ bị cắt điện

Cắt điện

Đã cắt điện

Thời gian (When): Khi cắt điện


MỚI CÓ TRONG NĂM 2022 – PG&E gửi thông báo “cắt điện” trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission. Bạn có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo qua email từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng


Nội dung (What): Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã cắt điện để ngăn cháy rừng

Thời gian (When): Thời tiết đã cải thiện và các công tác kiểm tra cũng như cấp điện trở lại đã bắt đầu Nội dung (What): Đội ngũ thợ điện của chúng tôi kiểm tra đường dây điện để cấp lại điện một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể cho các khu bị ảnh hưởng. W

Thông báo về việc Thời tiết Khắc nghiệt đã “chấm dứt”

Thời gian (When): Sau khi thời tiết khắc nghiệt chấm dứt


MỚI CÓ TRONG NĂM 2022 – PG&E gửi thông báo “thời tiết khắc nghiệt chấm dứt” trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission. Bạn có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo qua email từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng


Nội dung (What): Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đang kiểm tra đường dây điện và thời gian dự kiến có điện trở lại

Thông báo về thời gian dự kiến có điện lại

Thông báo về thời gian dự kiến có điện lại

Thời gian (When): Nếu chúng tôi thay đổi thời gian dự kiến cấp điện lại


Nội dung (What): Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật nếu có thay đổi về thời gian dự kiến có điện lại

PSPS đã Khôi phục Điện

Đã có điện lại

Thời gian (When): Trong vòng 24 giờ sau khi thời tiết khắc nghiệt trôi qua


MỚI CÓ TRONG NĂM 2022 – PG&E gửi thông báo “có điện” trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của California Public Utilities Commission. Bạn có thể nhận được các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo qua email từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng


Nội dung (What): Chúng tôi xin thông báo rằng đã có điện lại

Tìm hiểu thêm về Public Safety Power Shutoff


Mọi mùa cháy rừng không giống nhau. Số lần chúng tôi phải cắt điện sẽ phụ thuộc vào điều kiện hạn hán và điều kiện thời tiết địa phương. Để tìm hiểu thêm về quá trình ra quyết định, tải xuống Hướng dẫn Ra quyết định Ngắt điện để Đảm bảo An toàn (PDF, 18.8 MB). Để giúp bạn chuẩn bị và vẫn an toàn, chúng tôi cung cấp các tài nguyên sau:

Thông tin cập nhật và cảnh báo về Public Safety Power Shutoff

Tìm hiểu về khả năng bị cắt điện ở khu vực của bạn. Đăng ký nhận thông báo về khả năng bị cắt điện.

Chuẩn bị cho Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff)

Tìm các mẹo an toàn. Tìm hiểu cách chuẩn bị cho sự kiện cắt điện.

Tại sao Public Safety Power Shutoff xảy ra

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ra lệnh cắt điện của chúng tôi.

Cải thiện Public Safety Power Shutoffs

Hãy tìm hiểu cách chúng tôi đang cải thiện tình trạng mất điện cho khách hàng của mình và các cộng đồng.

Hỗ trợ khi xảy ra Public Safety Power Shutoff

Tìm các nguồn lực trước, trong và sau sự kiện Public Safety Power Shutoff.

Bản đồ kế hoạch cắt điện Public Safety Power Shutoff

Tìm các địa điểm có khả năng bị cắt điện. Xem các lần cắt điện trước đây ở khu vực của bạn.

Tài nguyên khác