English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Tổng quan về PSPS


Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng, còn được gọi là PSPS, diễn ra để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi ngắt điện để giúp phòng chống cháy rừng và giữ an toàn cho các cộng đồng. Có nhiều yếu tố tác động khi quyết định ngắt điện của quý vị và chúng tôi quyết định việc này một cách rất nghiêm túc.


pole manMặc dù quý vị có thể không sinh sống hay làm việc trong một khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, hoặc một khu vực có gió lớn, quý vị có thể bị ngắt điện nếu nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị sử dụng đường dây điện chạy qua một khu vực có thời tiết khắc nghiệt. Các đường dây điện không phải lúc nào cũng được kết nối theo khu phố, vì vậy, quý vị có thể vẫn có điện trong khi khu phố bên kia đường có thể bị ngắt điện.


Phát video tổng quan về PSPS
Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 128 KB)

Dòng thời gian PSPS: điều gì sẽ xảy ra

Khi chúng ta cần tạm thời ngắt điện để đảm bảo an toàn, những điều sau đây có thể sẽ xảy ra:

Thời Tiết Khắc Nghiệt Được Dự Báo

Thời Tiết Khắc Nghiệt Được Dự Báo

Thời gian: Lên đến một tuần trước


Nội dung: Các chuyên gia thời tiết của chúng tôi dự báo thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra.

Thông Báo Theo Dõi Cúp Điện PSPS (có thể xảy ra cúp điện)

Thông Báo Theo Dõi Cúp Điện PSPS (có thể xảy ra cúp điện)

Thời gian: Hai ngày trước, một ngày trước (nếu có thể)


Nội dung: Chúng tôi thông báo cho quý vị nếu quý vị đang ở trong một khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS. Chúng tôi cho quý vị biết thời gian bắt đầu ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến có thể xảy ra.

PSPS Outage Warning Notification

Thông Báo Cảnh Báo Cúp Điện PSPS (sẽ diễn ra cúp điện)

Thời gian: Vài giờ trước


Nội dung: Chúng tôi thông báo cho quý vị nếu quý vị đang ở trong một khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS. Chúng tôi cho quý vị biết thời gian bắt đầu ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến có thể xảy ra.

Power Shutoff

Ngắt Điện

Thời gian: Khi diễn ra thời tiết khắc nghiệt


Nội dung: Các khu vực bị ảnh hưởng sẽ bị ngắt điện để phòng chống cháy rừng.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Cập Nhật và Kiểm Tra

Thời gian: Khi thời tiết đã cải thiện và các hoạt động kiểm tra và khôi phục đã bắt đầu


Nội dung: Đội ngũ thi công của chúng tôi kiểm tra các đường dây điện để khôi phục lại nguồn điện cho các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Chúng tôi thông báo cho quý vị hàng ngày về thời gian có điện trở lại dự kiến qua các thông báo, mạng xã hội, tin tức địa phương, đài phát thanh và trang web của chúng tôi.

PSPS Power Restored

Có Điện Trở Lại Sau PSPS

Thời gian: Trong vòng 12 giờ vào ban ngày sau khi tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã qua


Nội dung:  Tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng đã có điện trở lại.

Tìm hiểu thêm về các sự kiện PSPS

Giống như thời tiết, việc Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng có thể khó đoán và phức tạp. Các nguồn trợ giúp sau đây có thể giúp quý vị trong việc tìm hiểu và chuẩn bị.

Thông tin cập nhật & cảnh báo về PSPS

Tra cứu trạng thái của sự kiện PSPS hiện tại, đăng ký nhận cảnh báo về PSPS và tìm hiểu về cách thức và thời điểm quý vị sẽ được chúng tôi thông báo trong trường hợp diễn ra sự kiện PSPS.

Chuẩn bị cho sự kiện PSPS

Tìm hiểu cách để chuẩn bị cho một sự kiện PSPS sắp diễn ra và các lời khuyên đảm bảo an toàn mà quý vị cần tuân theo nếu nguồn điện của quý vị bị ngắt...

Tại sao các sự kiện PSPS diễn ra

Tìm hiểu những yếu tố nào khiến chúng tôi quyết định thông báo về sự kiện PSPS và tìm các công cụ thời tiết cho biết liệu sự kiện PSPS có diễn ra trong khu vực của quý vị hay không.

Giảm thiểu các sự kiện PSPS

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm để giảm thiểu tác động của sự kiện PSPS. 

Hỗ trợ PSPS

Tìm các nguồn trợ giúp bao gồm sạc thiết bị, đá đóng túi và Wi-Fi để hỗ trợ quý vị trong thời gian diễn ra sự kiện PSPS.

Thêm nguồn trợ giúp