Tổng quan cắt điện vì an toàn cộng đồng


pole manGió lớn có thể làm cây cối hoặc mảnh vỡ làm hỏng đường điện và gây cháy rừng. Do đó, chúng tôi có thể phải cắt điện khi thời tiết khắc nghiệt. Trường hợp này được gọi là Cắt điện vì an toàn cộng đồng (Public Safety Power Shutoff - PSPS).


Phát video tổng quan về PSPS
Truy cập một phiên bản mô tả bằng âm thanh
Tải bản sao xuống (PDF, 128 KB)

Dòng thời gian cắt điện và điều gì sẽ xảy ra

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để chia sẻ những gì chúng tôi biết về thời tiết và thiết bị ngay khi có thể, lưu ý rằng điều kiện thời tiết có thể không chắc chắn. Dòng thời gian cho PSPS bao gồm:

Thời Tiết Khắc Nghiệt Được Dự Báo

Thời Tiết Khắc Nghiệt Được Dự Báo

Thời gian: Lên đến một tuần trước


Nội dung: Các chuyên gia thời tiết của chúng tôi dự báo thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra.

Thông Báo Theo Dõi Cúp Điện PSPS (có thể xảy ra cúp điện)

Thông Báo Theo Dõi Cúp Điện PSPS (có thể xảy ra cúp điện)

Thời gian: : Hai ngày trước


Nội dung: Chúng tôi thông báo cho quý vị nếu quý vị đang ở trong một khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS. Chúng tôi cho quý vị biết thời gian bắt đầu ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến có thể xảy ra.

PSPS Outage Warning Notification

Thông báo Cảnh báo PSPS (Yêu cầu cắt điện)

Thời gian: Một ngày trước


Nội dung: Chúng tôi thông báo cho quý vị nếu quý vị đang ở trong một khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện PSPS. Chúng tôi cho quý vị biết thời gian bắt đầu ngắt điện và thời gian có điện trở lại dự kiến có thể xảy ra.

Power Shutoff

Ngắt Điện

Thời gian: Khi diễn ra thời tiết khắc nghiệt


Nội dung: Các khu vực bị ảnh hưởng sẽ bị ngắt điện để phòng chống cháy rừng.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Kiểm tra và sửa chữa

Thời gian: Sau khi thời tiết đã được cải thiện


Nội dung: Đội ngũ thi công của chúng tôi kiểm tra các đường dây điện để khôi phục lại nguồn điện cho các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Chúng tôi thông báo cho quý vị hàng ngày về thời gian có điện trở lại dự kiến qua các thông báo, mạng xã hội, tin tức địa phương, đài phát thanh và trang web của chúng tôi.

PSPS Power Restored

Có Điện Trở Lại Sau PSPS

Thời gian: Trong vòng 12 giờ vào ban ngày sau khi tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã qua


Nội dung:  Tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng đã có điện trở lại.


Tìm hiểu thêm trong video "Khôi phục PSPS".

Tìm hiểu thêm về PSPS

Giống như thời tiết, PSPS có thể không thể đoán trước và phức tạp. Các nguồn lực sau đây có thể giúp bạn hiểu và chuẩn bị cho cắt điện.

Thông tin cập nhật & cảnh báo về PSPS

Theo dõi tình trạng PSPS hiện tại. Đăng ký nhận thông báo PSPS và tìm hiểu cách thức và thời điểm bạn sẽ được thông báo.

Chuẩn bị cho sự kiện PSPS

Tìm các mẹo an toàn và học cách chuẩn bị cho một PSPS.

Tại sao PSPS xảy ra

Khám phá những yếu tố nào dẫn đến quyết định cắt điện để giúp ngăn chặn cháy rừng và tìm các công cụ thời tiết cho thấy nếu PSPS sẽ xảy ra trong khu vực của bạn.

Cải thiện PSPS

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm hàng ngày để tăng độ an toàn và tính linh hoạt cho hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách chúng tôi cải thiện PSPS cho khách hàng và cộng đồng.

Hỗ trợ PSPS

Tìm các nguồn lực cho trước, trong và sau PSPS.

Thêm nguồn trợ giúp