Khám phá các chương trình hỗ trợ của chúng tôi


Quý vị có nằm trong số rất nhiều người dân California đang phải vật lộn trong những thời điểm khó khăn này không? Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và khu vực lân cận của quý vị, chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp. Các chương trình hỗ trợ tài chính này cung cấp giải pháp để thanh toán các hóa đơn quá hạn ngay bây giờ. Các chương trình hỗ trợ khác cung cấp hướng dẫn về việc giảm chi phí hộ gia đình trong tương lai. Quý vị có thể đủ điều kiện cho nhiều chương trình cùng một lúc và quý vị có thể bắt đầu đăng ký hoặc ghi danh ngay bây giờ.

Nhận trợ giúp với các hóa đơn quá hạn thanh toán

assistance CARE and FERA program

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Nhận tới $1.000 để thanh toán chi phí năng lượng hộ gia đình đủ điều kiện.

 • Thanh toán một lần cho hóa đơn năng lượng quá hạn của quý vị, ngay cả khi quý vị sử dụng gỗ, propan hoặc dầu
 • Nhận hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như nguy cơ bị cắt điện
 • Tiếp tục nhận trợ giúp miễn là quý vị có hóa đơn đã quá hạn và đủ điều kiện về thu nhập
assistance reach program

Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

Nhận tín dụng năng lượng lên đến $300.

 • Nhận hỗ trợ tài chính một lần với các hóa đơn quá hạn
 • Khách hàng đủ điều kiện một lần trong khoảng thời gian mười hai tháng, quý vị phải đủ điều kiện mỗi lần nhận hỗ trợ
 • Giúp duy trì nguồn năng lượng cho gia đình trong thời gian khó khăn
general residential icon

Kế hoạch quản lý tổng hợp (Arrearage Management Plan, AMP)

Được cho phép có số dư chưa thanh toán lên đến $8.000, nếu quý vị:

 • Đã ghi danh vào chương trình PG&E CARE hoặc FERA
 • Nợ ít nhất $500 cho hóa đơn gas và điện hoặc ít nhất $250 nếu khách hàng chỉ sử dụng gas
 • Là khách hàng PG&E có hóa đơn quá hạn hơn 90 ngày
 • ANỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH GỌI ĐẾN SỐ 1-800-743-5000
bill schedule icon

Kế hoạch Thu xếp Thanh toán (Payment Arrangement Plans)

Sử dụng các gói thanh toán linh hoạt để giúp quý vị trở lại tiến độ thanh toán bình thường. Hai lựa chọn:

 1. Kéo dài thời hạn thanh toán số dư hiện tại của quý vị, lên đến 12 tháng

OR

 1. Chọn cách kéo dài thời hạn cho phép quý vị thanh toán toàn bộ số dư sau này
 • Dành cho tất cả khách hàng là cư dân

Tìm cách để giảm hóa đơn năng lượng trong tương lai

Bill paper icon

Chương trình Áp dụng Mức giá Thay thế cho Năng lượng (California Alternate Rates for Energy, CARE) của California

Tiết kiệm ít nhất 20% trên hóa đơn gas và điện hàng tháng của quý vị.

 • Nhận chiết khấu hàng tháng liên tục
 • Quý vị có thể đã đủ điều kiện nếu đã ghi danh tham gia một số chương trình hỗ trợ cộng đồng
Family Program icon

Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance, FERA)

Tiết kiệm 18% trên hóa đơn điện hàng tháng của quý vị.

 • Nhận chiết khấu hàng tháng liên tục
 • Hộ gia đình của quý vị phải có ba người trở lên để đủ điều kiện
assistance ESA icon

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance)

Quý vị có thể được giảm hóa đơn năng lượng của mình bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của ngôi nhà mà không mất chi phí.

 • Nhận nâng cấp nhà tiết kiệm năng lượng miễn phí
 • Cả người thuê nhà và chủ nhà đều đủ điều kiện tham gia chương trình
 • Quý vị đủ điều kiện nếu đã ghi danh CARE

Nhận trợ giúp bổ sung

Medical assistance icon

Medical Baseline program

Được giảm giá hàng tháng liên tục nếu quý vị có đủ điều kiện các tình trạng hoặc thiết bị y tế đủ tiêu chuẩn.

 • Quý vị đủ tiêu chuẩn nếu quý vị là khách hàng cư trú có nhu cầu năng lượng quan trọng do tình trạng sức khỏe
 • Quý vị cũng sẽ nhận được thông báo bổ sung trước khi có sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (Public Safety Power Shutoff, PSPS)
Contact call icon

California Lifeline program

Nhận chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ điện thoại của quý vị.

 • Đồng thời được giảm giá $39 cho phí kết nối điện thoại
 • Quý vị phải đủ điều kiện thu nhập để đủ tiêu chuẩn hoặc được ghi danh vào một chương trình hỗ trợ cộng đồng đủ điều kiện
Biểu tượng trực tuyến chung

Tùy chọn Internet gia đình chi phí thấp

 • Đăng ký Affordable Connectivity Program (ACP). Quý vị có thể nhận được chiết khấu $30 hàng tháng đối với Internet gia đình tốc độ cao.
 • Chiết khấu áp dụng cho mọi gói dịch vụ Internet.
 • Nhiều gói không yêu cầu đặt cọc, cam kết hay phí lắp đặt.
 • Dễ dàng đủ điều kiện nếu một thành viên gia đình quý vị đã đăng ký Lifeline, CalFresh, Medi-Cal hoặc WIC.
 • Gọi số 866-519-8655.
assistance balance pay

Chương trình Lập hóa đơn Ngân sách (Budget Billing program)

Tính trung bình chi phí năng lượng mà quý vị phải thanh toán hàng tháng để dễ quản lý hơn.

 • Loại bỏ hóa đơn tăng đột biến do thay đổi theo mùa
 • Đăng ký chương trình Lập hóa đơn Ngân sách ngay hôm nay và đảm bảo khả năng dự trù các khoản thanh toán hàng tháng của quý vị
general customer service

Quý vị cần thêm thông tin?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 1-800-743-5000.

general business

Nguồn lực dành cho các doanh nghiệp

Các nguồn tài chính cũng luôn có sẵn cho các doanh nghiệp.


Chỉ có bằng tiếng Anh.