Chính Sách về Quyền Riêng Tư của PG&E

Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 7 năm 2022

Duyệt xét lần cuối: Ngày 22 tháng 6 năm 2022


Quyền riêng tư của bạn là ưu tiên đối với PG&E và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến thông tin thu được từ người tiêu dùng California, khách hàng PG&E, khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng di động nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách PG&E xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng về bạn. Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho Pacific Gas and Electric Company và công ty mẹ, PG&E Corporation và bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư này. Khi được sử dụng trong chính sách này, "PG&E" đề cập đến Pacific Gas and Electric Company và/hoặc PG&E Corporation.


PG

E cung cấp cho khách hàng bị điếc, khiếm thính và khiếm thị, khách hàng khuyết tật nói và khách hàng cần hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác, các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận khác nhau cho người khuyết tật. Khách hàng khuyết tật có thể truy cập Chính sách Quyền riêng tư của PG&E bằng cách liên hệ với Ban Nguồn lực Hỗ trợ hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí 1-800-743-5000.


Để biết thêm thông tin cụ thể về quyền riêng tư dữ liệu sử dụng năng lượng của bạn, vui lòng xem  Thông báo Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Sử dụng Năng lượng của PG&E, là tài liệu bổ sung cho chính sách này.


Định nghĩa


"Thông tin cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận dạng, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên kết một cách hợp lý hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai, thông tin được hủy nhận dạng hoặc tổng hợp, hoặc thông tin được điều chỉnh bởi một số luật liên bang và tiểu bang quản lý thông tin sức khỏe hoặc tài chính.


"Bạn" có nghĩa là bất kỳ người tiêu dùng California, khách hàng của PG&E, người truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng di động nào.


Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân


Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau trong 12 tháng qua:


 • Từ bạn: Khi bạn lập tài khoản hoặc tương tác với chúng tôi liên quan đến tài khoản của bạn, khi lập hóa đơn và thanh toán, khi bạn bắt đầu, nhận hoặc ngừng các dịch vụ hoặc sản phẩm năng lượng, để xác định tính đủ điều kiện và sự tham gia của bạn vào các chương trình tiện ích và khi nào bạn tương tác với PG&E và/hoặc đại diện của công ty. Thông tin này có thể được thu thập qua điện thoại với đại diện dịch vụ khách hàng, qua thư, bằng văn bản, bằng email, qua trang web của chúng tôi tại pge.com, hoặc thông qua các nhà cung cấp thay mặt chúng tôi cung cấp hoặc thực hiện dịch vụ.
 • Từ đồng hồ đo tiện ích và các thiết bị khác của chúng tôi: Khi bạn sử dụng điện và khí gas, hệ thống đo lường của chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu Energy Usage Data. Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin sử dụng với thông tin cá nhân của bạn.
 • Từ các bên thứ ba: Chúng tôi hợp tác với và nhận thông tin cá nhân từ các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, nhà thầu, cơ quan tín dụng hoặc nhà nghiên cứu thị trường, những người cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiện ích thay mặt chúng tôi.
 • Từ việc bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn và việc sử dụng trang web cũng như các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, bao gồm thông tin thông qua cookie và các công nghệ ghi nhật ký khác. Xem phần "Dữ liệu Sử dụng Trang web và Ứng dụng" bên dưới để biết thêm thông tin.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin được mô tả ở trên với thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn khác, bao gồm cả từ các nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào


Chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây trong 12 tháng qua:


 • Thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, tên người dùng tài khoản, địa chỉ IP, số điện thoại, chữ ký hoặc các thông tin nhận dạng duy nhất tương tự khác của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và để giao tiếp với bạn.
 • Thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như số an sinh xã hội, bằng lái xe hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc. Một số thông tin này có thể được coi là thuộc phân loại thông tin được bảo vệ theo luật California. Chúng tôi sử dụng thông tin này chủ yếu cho mục đích xác minh danh tính và để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. PG&E chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, thực hiện một số chức năng kinh doanh nội bộ, và những mục đích khác được phép theo luật hiện hành.
 • Thông tin Thanh toán. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý các khoản thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ thông tin thẻ thanh toán.  Mua hàng bằng thẻ thanh toán được xử lý thông qua một trong các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thương mại, chẳng hạn như hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được hoặc đã xem xét, hoặc thông tin khác liên quan đến lịch sử mua hàng hoặc tiêu dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí địa lý. Chúng tôi thu thập thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và để điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi phù hợp hơn với bạn tùy thuộc vào khu vực địa lý của bạn.
 • Thông tin liên hệ doanh nghiệp, bao gồm thông tin liên quan đến vai trò của bạn với tư cách là người đại diện hoặc đại diện của một công ty hoặc doanh nghiệp, chẳng hạn như chức danh công việc và thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tiến hành hợp tác, cung cấp cho bạn các dịch vụ cũng như giao tiếp với bạn.
 • Thông tin sử dụng Internet và thông tin hoạt động mạng tương tự khác, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về các tương tác của bạn với Trang web, Ứng dụng hoặc quảng cáo của chúng tôi. Vui lòng xem phần có tiêu đề "Dữ liệu Sử dụng Trang web và Ứng dụng" để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

Dữ liệu Sử dụng Trang web, Cookie và Ứng dụng


Khi bạn truy cập và sử dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin và dữ liệu cá nhân sau:


 • Các lượt truy cập của bạn vào trang web hoặc ứng dụng di động của PG&E: chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập vào trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như số lượng khách truy cập và số lượng người dùng nhấp vào các liên kết nhất định hoặc sử dụng các dịch vụ nhất định. Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như phân tích mức giá, chúng tôi liên kết thông tin sử dụng với khách hàng truy cập trang web.
 • Dữ liệu Nhật ký: chúng tôi nhận thông tin được máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại khi bạn truy cập trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm cả Địa chỉ Giao thức Internet ("IP") của bạn.
  • Cookie: Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt internet của bạn và có thể được lưu trữ trong trình duyệt hoặc nơi khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tự động khác, tương tự, để cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

Các trang web của chúng tôi có thể sử dụng các loại cookie sau:


 • Cookie Vô cùng Cần thiết: Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết đặt để đáp ứng các hành động mà bạn thực hiện liên quan đến yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn bảo mật, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc thông báo cho bạn về các cookie này, nhưng một số phần của trang web sau đó sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.
 • Cookie Chức năng: Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình.
 • Cookie Quảng cáo: Đây là những cookie được sử dụng để trích xuất các quảng cáo có liên quan đến người dùng cụ thể và điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của họ. Những cookie này cho biết bạn có truy cập vào một trang web hay không và thông tin này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba. Ví dụ: LinkedIn đặt cookie để hiển thị quảng cáo khi ở trên LinkedIn hoặc nền tảng kỹ thuật số được cung cấp bởi quảng cáo LinkedIn, sau khi truy cập trang web.
 • Cookie Phân tích: Những cookie này được sử dụng để hiểu cách khách truy cập sử dụng và tương tác với trang web. Những cookie này giúp cung cấp thông tin về các số liệu như số lượng khách truy cập, tỷ lệ thoát, nguồn lưu lượng truy cập, v.v. Những cookie này cũng được sử dụng để cải thiện hiệu suất của trang web và trải nghiệm của người dùng. Cookie lưu trữ thông tin ẩn danh và chỉ định một mã số được tạo ngẫu nhiên để nhận ra những khách truy cập.
 • Cookie Truyền thông Xã hội: Các cookie này được đặt bởi một loạt các dịch vụ truyền thông xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng của bạn. Chúng có thể theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web khác và xây dựng hồ sơ sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung và thông điệp bạn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập.

Mỗi khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, bạn sẽ được nhắc chấp nhận cookie. Mục đích là cho phép trang web của chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: tên người dùng của bạn) trong một khoảng thời gian nhất định.


Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như bằng cách xóa cookie. Bạn vẫn có thể duyệt trang web của chúng tôi nếu bạn không chấp nhận tất cả cookie hoặc nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ các chức năng của trang web của chúng tôi.


Để quản lý các tùy chọn cookie của bạn, vui lòng sử dụng công cụ quản lý cookie của chúng tôi có sẵn tại đây để cập nhật cài đặt cookie của bạn. Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa việc trình duyệt chấp nhận cookie, bạn vẫn có thể điều hướng trên trang web của PG&E, nhưng bạn sẽ không thể tận dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như "Nhớ Tên Người dùng của Tôi" và sẽ không nhận được các quảng cáo được nhắm mục tiêu liên quan về các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân


Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:


 • Cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm năng lượng cho bạn.
 • Trao đổi thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm.
 • Vận hành và duy trì các dịch vụ và thiết bị tiện ích công cộng an toàn, bảo mật và đáng tin cậy theo nghĩa vụ pháp lý của PG&E để phục vụ bạn như một dịch vụ tiện ích được quản lý tại California.
 • Tuân thủ một lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án hợp lệ hoặc thực hiện hay biện hộ chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Tuân thủ yêu cầu hoặc lệnh của California Public Utilities Commission (CPUC), hoặc tuân theo yêu cầu hoặc lệnh từ các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang khác có thẩm quyền hợp pháp để lấy thông tin cá nhân từ PG&E.
 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị, giáo dục và tiếp cận cộng đồng để cải thiện các dịch vụ cũng như sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn và những người tiêu dùng khác.
 • Bảo vệ sự an toàn và bảo mật của khách hàng, khách truy cập, nhân viên và nhà thầu của PG& bằng cách thu thập và xem xét thông tin cá nhân nhằm chống lại gian lận, tội phạm khác và các mối đe dọa đến sự an toàn.
 • Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và nhà thầu cung cấp các dịch vụ, sản phẩm hoặc thiết bị liên quan đến năng lượng thay mặt cho PG&E, theo yêu cầu để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc cho các mục đích kinh doanh khác phù hợp với mối quan hệ thương mại của PG&E với bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của PG&E với tư cách là một công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng có quản lý tại California, tuân theo các yêu cầu bảo mật và an ninh phù hợp;
 • Thông báo cho các cơ quan báo cáo tín dụng và cơ quan thu nợ để đánh giá tín dụng của bạn hoặc nếu tài khoản của bạn được chỉ định để thu nợ.
 • Hỗ trợ nhân viên ứng phó khẩn cấp trong các tình huống đe dọa đến tính mạng hoặc tài sản.
 • Cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc hợp pháp nào khác được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ của PG&E với bạn.
 • Cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn.

Cách chúng tôi tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn


Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:


 • Theo lựa chọn của bạn: Bạn có thể cho phép các công ty hoặc cá nhân khác nhận thông tin cá nhân của bạn từ PG&E, bao gồm cả dữ liệu Energy Usage Data.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà thầu cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt PG&E tuân theo các thực hành quyền riêng tư và bảo mật tương tự như của PG&E; đồng thời không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà thông tin đã được cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu.
 • Cho các cơ quan quản lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan quản lý như California Public Utilities Commission, California Energy Commission và các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương khác.
 • Cho các tổ chức dịch vụ tài chính: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức tài chính, cơ quan tín dụng và các tổ chức dịch vụ tài chính khác cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính và kiểm toán cho các chương trình và dịch vụ tiện ích công cộng của chúng tôi.
 • Cho các bên thứ ba để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý: Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba theo yêu cầu theo lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa án hợp lệ hoặc ủy quyền pháp lý hoặc quy định khác hoặc khi cần thiết để PG&E biện hộ chống lại các khiếu nại pháp lý.
 • Cho các công ty phân tích bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba được chọn để thu thập dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web và ứng dụng của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện chức năng của trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho các Đối tác Kinh doanh Tiềm năng. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Cho các bên thứ ba khác: Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác khi chúng tôi, với thiện ý, tin rằng bạn hoặc những người khác đang hành động bất hợp pháp, khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết hoặc thích hợp để tuân thủ bất kỳ luật, quy định nào hoặc yêu cầu khác của chính phủ, để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi một cách đúng đắn, để bảo vệ hoặc biện hộ cho các quyền của chúng tôi hoặc quyền cũng như hạnh phúc của người dùng của chúng tôi và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, những người tiêu dùng khác và công chúng.

Bán Thông tin Cá nhân


PG&E không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng trước với bất kỳ mức giá (tính bằng tiền) nào và không có ý định bán trong tương lai ở bất kỳ mức giá (tính bằng tiền) nào.


Tiết lộ Dữ liệu Tổng hợp


PG&E có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp, không nêu thông tin khách hàng cụ thể nào và những thông tin thu được từ thông tin cá nhân với các tổ chức khác nhằm mục đích thực hiện các hoạt động có thể giúp PG&E cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ tiện ích của mình, bao gồm các chương trình như Energy Efficiency and Demand Response, hoặc để thông báo chính sách năng lượng của California theo chỉ thị của California Public Utilities Commission và các cơ quan chính quyền khác của California quản lý hoạt động của PG&E.


Các tín hiệu "Không Theo dõi" của trình duyệt web và các cơ chế tương tự khác


Các tín hiệu "Không Theo dõi" được một số trình duyệt web sử dụng để cố gắng hạn chế việc theo dõi liên quan đến các lượt truy cập của bạn vào một trang web. Không phải tất cả các trình duyệt đều cung cấp tùy chọn "Không Theo dõi" và các tín hiệu "Không Theo dõi" chưa thống nhất. Vì lý do này, nhiều nhà khai thác trang web và dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm cả PG&E, không phản hồi tín hiệu "Không Theo dõi".


Liên kết đến các trang web bên thứ ba


Trong khi duyệt trang web của PG&E hoặc các dịch vụ trực tuyến không được PG&E tài trợ, bạn có thể gặp và chọn truy cập các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến do các đối tác kinh doanh của PG&E, các công ty hoặc cơ quan có thể không được liên kết với PG&E bằng cách nhấp vào các liên kết hoặc biểu tượng siêu văn bản. Các trang web này có thể thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân về bạn và các hoạt động trực tuyến của bạn. PG&E không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về những gì các bên thứ ba này thực hiện liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của họ, hoặc cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn.


Lưu giữ Thông tin


Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc nhu cầu công việc. Nói chung, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân cho đến khi thông tin còn cần thiết một cách hợp lý cho mục đích công việc của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Các phương pháp tiêu hủy thông tin an toàn được sử dụng khi thông tin không còn cần thiết.


Thiết lập Dịch vụ và Tạo Tài khoản


Thiết lập Dịch vụ: Để thiết lập hoặc thiết lập lại dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp Social Security Number để chúng tôi xác thực danh tính của bạn. Bạn có quyền không cung cấp Social Security Number của mình, tuy nhiên, bạn có thể bị tính phí đặt cọc và chúng tôi sẽ yêu cầu một hình thức nhận dạng thay thế (ví dụ: bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của Tiểu bang, v.v.). Khoản đặt cọc khi thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu tài khoản được đăng ký thanh toán điện tử và thanh toán định kỳ qua pge.com hoặc được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn. Khoản đặt cọc tái thiết lập dịch vụ có thể được miễn nếu được bảo đảm bằng người bảo lãnh hóa đơn.


Tạo Tài khoản: Với tư cách là khách hàng, bạn có thể đăng ký tài khoản trực tuyến tại pge.com để truy cập ngay vào hóa đơn, thanh toán và nhận các thông báo quan trọng ("Tài khoản" của bạn). Bạn có thể cập nhật hồ sơ, thông tin cá nhân và tùy chọn tài khoản của mình thông qua Tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn đăng ký Tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email của mình. Bạn có quyền từ chối cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên, bạn sẽ không thể tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như lập hóa đơn và thanh toán điện tử.


Trao đổi thông tin qua Email: Nếu bạn đã chọn nhận thông báo qua email từ chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận những email này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở phần chân của email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách được mô tả trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" của Chính sách này. Nếu bạn là khách hàng đã đăng ký sử dụng Tài khoản của Bạn để truy cập tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận thông báo trong tương lai bằng cách cập nhật phần tùy chọn trên trang Hồ sơ & Cảnh báo trên cổng Tài khoản của Bạn tại pge.com.


Cuộc gọi thoại, Nhắn tin và Tin nhắn SMS:  Bạn có thể có cơ hội thi thoảng nhận tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản và SMS từ PG&E để nhận thông tin cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Tần suất tin nhắn sẽ khác nhau. Bạn đồng ý rằng bằng cách cung cấp số điện thoại của mình và chọn nhận tin nhắn văn bản, bạn hoàn toàn đồng ý nhận những thông tin trao đổi này, bao gồm cả tin nhắn văn bản tự động đến số điện thoại mà bạn cung cấp. Không cần đưa ra đồng ý nhận tin nhắn văn bản để nhận thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ từ PG&E. Cước tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng, và cước phí của nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ được áp dụng.  Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản bằng cách nhắn STOP trả lời bất kỳ tin nhắn văn bản nào.  Bạn cũng có thể nhắn HELP và chúng tôi sẽ trả lời kèm theo hướng dẫn về cách chọn không tham gia hoặc đăng ký nhận tin nhắn văn bản từ PG&E.  Vì chúng tôi đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, cước phí quốc tế có thể áp dụng tùy thuộc vào vị trí của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi ký hợp đồng để gửi cho bạn tin nhắn văn bản tự động, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.


Thông tin bổ sung cho cư dân California


California Civil Code Section 1798.83, còn được gọi là luật "Shine The Light", cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp cùng tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu điều đó, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.


Nếu bạn là Cư dân California, bạn được hưởng một số quyền riêng tư liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Phần này mô tả các quyền đó và cách bạn có thể thực hiện các quyền đó.


Quyền được biết và Truy cập thông tin cá nhân


Bạn có quyền truy cập và biết PG&E thu thập thông tin cá nhân nào về bạn, cách họ sử dụng, tiết lộ, bán thông tin cá nhân đó cũng như cách họ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu.


Quyền Yêu cầu Xóa Thông tin Cá nhân của Bạn


Bạn có quyền yêu cầu PG&E xóa thông tin cá nhân về bạn theo một số giới hạn nhất định. Nếu chúng tôi không xóa thông tin cá nhân của bạn vì những lý do được cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao.


Quyền Sửa Thông tin Cá nhân Không Chính xác


Bạn có quyền yêu cầu PG&E chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu giữ về bạn.


Quyền Hạn chế việc Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân Nhạy cảm


Tại thời điểm này, PG&E chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của bạn theo những cách được luật hiện hành cho phép một cách rõ ràng.  Nếu điều đó thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này và cung cấp cho người tiêu dùng, nếu có, quyền hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của họ.


Quyền Chọn Không Bán hoặc Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Bạn cho Quảng cáo Nhắm Mục tiêu


Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào ("quyền chọn không cho phép"). Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà chúng tôi thực sự biết dưới 16 tuổi, trừ khi chúng tôi nhận được sự cho phép khẳng định ("quyền chọn cho phép") từ người tiêu dùng ít nhất 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi tuổi, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của người tiêu dùng dưới 13 tuổi. Người tiêu dùng chọn cho phép bán thông tin cá nhân có thể chọn không cho phép bán thông tin trong tương lai bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ có thể được phép đối với thông tin cá nhân thu thập thông qua "cookie" được đặt bởi bên thứ ba khi bạn truy cập trang web của PG&E hoặc các dịch vụ trực tuyến, PG&E không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong 12 tháng trước với bất kỳ mức giá (tính bằng tiền) nào và không có ý định bán thông tin đó trong tương lai với bất kỳ mức giá (tính bằng tiền) nào.


Thực thi các Quyền về Quyền riêng tư của Bạn


Nếu bạn là California Consumer, để thực hiện các quyền của mình, vui lòng gửi yêu cầu theo một trong các phương thức sau:PG&E không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu cũng như xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn bằng các dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba. Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp xác thực tài khoản hiện có để xác minh danh tính của bạn. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản với chúng tôi để gửi yêu cầu. Nếu bạn có tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bản thân để xác minh danh tính của bạn.


Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến xác minh danh tính để xác minh danh tính của người yêu cầu hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu và bất cứ khi nào khả thi, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh thông tin bạn cung cấp với thông tin mà chúng tôi có thể đã có về bạn.


Nếu bạn muốn ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt bạn thực hiện yêu cầu thông qua đại diện được ủy quyền, bạn phải liên hệ trực tiếp với Nhóm Quyền riêng tư của PG&E và phải cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ của California hoặc tài liệu tương đương về sự cho phép bằng văn bản từ bạn, đồng thời xác minh danh tính của bạn với PG&E. Giấy ủy quyền đó phải đáp ứng các yêu cầu của Probate Code mục 4000 đến 4465.


Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu về quyền riêng tư thay mặt cho con mình.

Chỉ số Yêu cầu của Người tiêu dùng cho Năm Dương lịch 2021

Quyền của Người tiêu dùngĐã nhậnĐã tuân thủBị từ chối toàn bộ hoặc một phầnSố ngày trung bình để thực hiện

Quyền được biết

982

723

259

18

Quyền xóa

1,113

801

312

15

Quyền không tham gia*

4,004,992

4,004,992

0

1

* Biểu đồ này sẽ được cập nhật vào tháng 7 hàng năm


** PG&E theo dõi các yêu cầu chọn không tham gia thông qua yêu cầu của các cá nhân để chọn cookie tiếp thị và truyền thông xã hội. Những dữ liệu này đại diện cho tổng số khách hàng đã gửi yêu cầu không tham gia, mặc dù các khách hàng cá nhân có thể đã gửi nhiều yêu cầu trong năm 2021.

Không phân biệt đối xử


Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử hoặc trả đũa bạn vì đã thực hiện bất kỳ Quyền về quyền riêng tư nào được nêu trong chính sách quyền riêng tư này.


Bảo mật


Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống cũng như bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi liên tục triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, phá hủy hoặc thay đổi trái phép. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ dữ liệu nào là an toàn 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.


Quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em


Chúng tôi có các khu vực trên trang web của chúng tôi dành cho trẻ em sử dụng có chứa thông tin về năng lượng và an toàn. Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu lớp học miễn phí cho cả học sinh và giáo viên về nhận thức và an toàn năng lượng. Các trang và trang web này không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phát hiện ra con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ pgeprivacy@pge.com. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ người nào đó dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.


Thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này


Chúng tôi sẽ thường xuyên xem lại Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn và/hoặc nhận được sự đồng ý của bạn, theo yêu cầu của pháp luật.  Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại chính sách quyền riêng này.


Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này, muốn yêu cầu phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước đó, hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các tùy chọn sau:


 • Từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.
 • Tính cho bạn các mức giá khác nhau đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc áp dụng chiết khấu hoặc các lợi ích khác, hoặc áp đặt các hình phạt.
 • Cung cấp cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho bạn, nếu bạn thực hiện các quyền của mình.
 • Đề xuất rằng bạn sẽ nhận được một mức giá khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

Bảo mật


Bảo vệ thông tin cá nhân là ưu tiên hàng đầu của PG&E. Chúng tôi thực hiện các biện pháp chuyên sâu để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi liên tục triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, phá hủy hoặc thay đổi trái phép. Ngoài ra, mọi thông tin tài khoản bạn nhập khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn hoặc được hiển thị trên trang web của chúng tôi trong cửa sổ trình duyệt của bạn, đều được bảo mật bằng công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành được gọi là Lớp Cổng Bảo mật ("SSL"). Bằng cách sử dụng SSL, chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin cá nhân và tài chính của bạn. Trình duyệt của bạn phải có khả năng hỗ trợ SSL. Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trình duyệt của bạn để biết chi tiết.


Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em


PG&E cam kết bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Có luật về quyền riêng tư của Liên bang và California chi phối thông tin thu thập trực tuyến từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi. Cần có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi. Nếu một trang web PG&E dự định thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi, trang web cụ thể thu thập thông tin từ trẻ em sẽ cung cấp thông báo trực tiếp và hướng dẫn để được sự đồng ý của phụ huynh. Trang web sẽ chỉ định chính xác thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ai sẽ xem và lưu giữ thông tin đó trong bao lâu.


Chúng tôi có các khu vực trên trang web của chúng tôi dành cho trẻ em sử dụng có chứa thông tin về năng lượng và an toàn. Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu lớp học miễn phí cho cả học sinh và giáo viên về nhận thức và an toàn năng lượng. Các trang web này không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phát hiện ra con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ pgeprivacy@pge.com kèm theo mô tả ngắn gọn về mối quan tâm của bạn. Vui lòng không gửi email cho chúng tôi với bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào. Chúng tôi sẽ liên hệ riêng với bạn và thu thập một cách an toàn mọi thông tin cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra sự việc và nhanh chóng xóa mọi thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi khi phát hiện ra.


Thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư


Chúng tôi sẽ xem lại Chính sách Quyền riêng tư này khi có những thay đổi quan trọng và ít nhất 12 tháng một lần. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng thông qua các bản cập nhật trên trang web của PG&E, pge.com, bao gồm cách nhận các phiên bản trước của Chính sách Quyền riêng tư này theo yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn hàng năm trong phụ trang hóa đơn để truy cập lại phiên bản cập nhật nhất của Chính sách Quyền riêng tư này trên trang web của chúng tôi.


Liên hệ với Chúng tôi


Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này, muốn yêu cầu phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước đó, hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các tùy chọn sau:


PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


PG&E Residential Customers: Gọi  1-800-743-5000
PG&E Business Customers: Truy cập  Business Customer Service Center


Email: pgeprivacy@pge.com