Ngày cập nhật cuối cùng: Ngày 1 tháng Một, 2020


Quyền riêng tư của quý vị là ưu tiên hàng đầu đối với PG&E và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức một cách hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng liên quan đến quý vị. Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) đã ban hành “Các Quy Chế về Bảo Mật và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư đối với Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng (PDF, 476 KB” nhằm bảo đảm bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi coi thông tin về khách hàng là thông tin bảo mật, theo đúng mọi quy chế và luật lệ mà CPUC và các cơ quan quản lý khác đề ra. Thông Báo này nhằm mục đích cho biết cách thức PG&E sử dụng và lưu giữ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng mà chúng tôi thu thập và xử lý. Thông Báo về Xem/Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của PG&E áp dụng cho Pacific Gas and Electric Company, các nhân viên, đại diện, nhà thầu, và các bên liên kết của công ty.


Đồng thời, vui lòng xem Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi liên quan đến việc bảo mật Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2020, Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi được sửa đổi nhằm phản ánh các quyền của người tiêu dùng ở California (cư dân California) theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California.

Các Định Nghĩa

“Thông Tin Cá Nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà khi sử dụng riêng hoặc kết hợp với các thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng khác, có thể phân biệt hoặc biết được danh tính của một người, gia đình, hoặc hộ gia đình là khách hàng của PG&E hoặc có bao gồm khách hàng của PG&E. Thông tin đó phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin


“Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về việc sử dụng, có được qua Thiết Bị Đo Cao Cấp (AMI) của PG&E, bao gồm cả SmartMeters™ của PG&E, khi gắn liền với bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận diện một cá nhân, gia đình, hộ gia đình, cư gia, hoặc khách hàng khác không phải là hộ gia đình


“Bên Thứ Ba” có nghĩa là các nhà cung cấp, đại diện, nhà thầu, hoặc các bên liên kết, cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt cho PG&E


“Quý Vị” có nghĩa là bất kỳ khách hàng nào, khách truy cập trang mạng, hoặc người sử dụng ứng dụng di động của PG&E


PG&E Thu Thập Dạng Thông Tin Nào?

PG&E cam kết chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc để tuân thủ luật pháp. Chúng tôi nhận, lưu trữ, và xử lý Thông Tin Cá Nhân, trong đó bao gồm cả Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng, dựa trên mối quan hệ công việc của chúng tôi với quý vị và việc quý vị sử dụng các dịch vụ tiện ích của chúng tôi. Một số ví dụ là:

 • Thông tin liên hệ cho phép chúng tôi liên lạc với quý vị, trong đó bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của quý vị
 • Thông tin hóa đơn và chi trả được sử dụng để chi trả hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị, kể cả thông tin tài chánh, lịch sử tín dụng, và Số An Sinh Xã Hội của quý vị
 • Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng, bao gồm dữ liệu sử dụng điện và khí đốt mà các hệ thống đo của chúng tôi thu thập
 • Thông tin được thu thập khi quý vị chọn tham gia các chương trình hoặc dịch vụ tiện ích, chẳng hạn như các chương trình Tiết Kiệm Năng Lượng hoặc Đáp Ứng Nhu Cầu, hoặc các dịch vụ trên web, chẳng hạn như cổng thông tin Tài Khoản của Quý Vị

 

Cookies: Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng trang mạng hay các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tạo ra các cookies, đây là các mẩu thông tin nhỏ được gắn vào thiết bị của quý vị để giúp quý vị sử dụng trang mạng và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi tiện lợi hơn. Khi xem thông tin tài khoản của quý vị trên mạng trực tuyến, quý vị có thể cung cấp một số thông tin cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Mặc dù Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của quý vị không liên kết với các cookies sử dụng trên trang mạng hoặc các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể được gắn liền với các cookies này khi quý vị sử dụng một số tính năng như “Nhớ Tên Người Sử Dụng Của Tôi”. Để biết thêm thông tin về cách thức PG&E sử dụng cookies và hướng dẫn cách ngừng kích hoạt sử dụng cookies, vui lòng xem trang Chính Sách về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

 

Thông Tin Được Thu Thập như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau, trong đó bao gồm:

 • Khi quý vị sử dụng điện và khí đốt, Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng được các hệ thống máy đo của chúng tôi thu thập
 • Khi quý vị lập tài khoản hoặc tương tác với chúng tôi về tài khoản, dịch vụ tiện ích của quý vị, và việc quý vị tham gia các chương trình tiện ích. Thông tin này có thể được thu thập khi quý vị nói chuyện qua điện thoại với một đại diện ban dịch vụ khách hàng, qua thư bưu điện, qua tin nhắn điện thoại, qua email, qua trang mạng của chúng tôi tại pge.com (xem các Điều Khoản Sử Dụng), hoặc qua các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.
 • Khi chúng tôi làm việc với các bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan tín dụng, các tổ chức nghiên cứu thị trường, hoặc các nhà thầu cung cấp dịch vụ tiện ích thay mặt cho chúng tôi
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin ghi trên với thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác, trong đó bao gồm cả thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến. Thông tin bổ sung đó có thể bao gồm thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email của quý vị, dữ liệu nhân khẩu, hoặc thông tin liên quan khác.

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng như thế nào

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng thu thập được để cung cấp các dịch vụ tiện ích cho quý vị, và để thông báo cho quý vị về các chương trình và dịch vụ liên quan đến tiện ích hiện có sẵn cho quý vị. Một số ví dụ là:

 • Để lập hóa đơn của quý vị, và theo dõi lịch sử hóa đơn và thanh toán của tài khoản quý vị
 • Để cho phép quý vị xem Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của quý vị vào ngày hôm sau, nếu thích hợp, qua truy cập bảo mật trên Internet
 • Để liên lạc với quý vị về tình trạng sử dụng năng lượng của quý vị nhằm giúp quý vị lựa chọn chương trình mức giá phù hợp nhất, hoặc nếu quý vị muốn thì chúng tôi có thể giúp quý vị tận dụng các chương trình mức giá mà PG&E cung cấp, chẳng hạn như chương trình SmartRateTM
 • Để liên lạc với quý vị về các mẹo quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng phù hợp với khu vực địa lý, khí hậu, và mức độ sử dụng năng lượng hàng ngày của quý vị
 • Để cải tiến các dịch vụ tiện ích mà chúng tôi cung cấp cho quý vị

Chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu về tình trạng sử dụng điện và khí đốt của quý vị vào trong một nhóm dữ liệu sử dụng khác tuy nhiên thông tin đó sẽ được ẩn danh và không thể nhận diện cá nhân quý vị. Ví dụ, nhóm dữ liệu có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tóm tắt về toàn bộ tình trạng sử dụng năng lượng cho tất cả các ngôi nhà và cơ sở thương mại trong một khu vực địa lý hay vùng khí hậu nhất định. Trong các trường hợp này, chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng để quản lý, cung cấp, và cải tiến các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Một số ví dụ là:

 • Để phân tích các mức giá và cơ cấu giá
 • Để dự báo các quy luật sử dụng và lập kế hoạch phát triển trong các khu vực địa lý khác nhau
 • Để cải tiến hiệu quả hoạch định nguồn cung năng lượng của chúng tôi và để thiết kế và xây dựng các hệ thống phân phối năng lượng hiệu quả hơn

Chia sẻ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng với các Bên Thứ Ba

Nhằm cung cấp cho quý vị các dịch vụ hoặc để thực hiện các giao dịch mà quý vị đề nghị, chúng tôi có thể chuyển gửi Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của quý vị cho các Bên Thứ Ba đại diện cho chúng tôi. Các Bên Thứ Ba đại diện cho PG&E phải tuân thủ các quy chế về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư giống như PG&E, và phải qua một bước duyệt xét an ninh nghiêm ngặt về các quy trình xử lý dữ liệu của họ thì PG&E mới cho phép chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng.

 

 

PG&E không tiết lộ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của khách hàng cho bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào khác khi chưa có sự đồng ý trước của quý vị, trừ khi cần thiết để PG&E:

 • Cung cấp các dịch vụ cho quý vị
 • Điều hành và bảo trì hệ thống điện hoặc khí đốt của PG&E
 • Tuân thủ trát lệnh, hoặc lệnh tòa hợp lệ
 • Tuân thủ yêu cầu của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California hoặc yêu cầu từ phía các cơ quan chính phủ khác ở cấp tiểu bang hoặc liên bang, là các bên có thẩm quyền hợp pháp có được dữ liệu từ PG&E
 • Tạo điều kiện cho các Bên Thứ Ba cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiện ích thay mặt cho PG&E - tuy nhiên chỉ trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ và phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh và bảo mật thông tin
 • Hỗ trợ các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp trong các tình huống đe dọa tức thời đến tính mạng hoặc tài sản

Như đề cập ở trên, PG&E có thể chia sẻ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng không liên quan đến khách hàng cụ thể với các cá nhân hoặc tổ chức khác để thực hiện các hoạt động có thể giúp cải tiến các chương trình như Tiết Kiệm Năng Lượng và Đáp Ứng Nhu Cầu, hoặc để làm căn cứ thiết lập chính sách sử dụng năng lượng của California theo chỉ thị của CPUC.

 

 

Để biết thêm thông tin về các quyền của quý vị và nghĩa vụ của các Bên Thứ Ba sử dụng hoặc tiếp cận Thông Tin Cá Nhân của quý vị, vui lòng liên lạc với PG&E tại các địa chỉ hay đường liên kết ở dưới, hoặc xem lại các Quy Chế về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của CPUC.


Chia Sẻ Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng tùy theo Lựa Chọn của Quý Vị

Quý vị có thể cho phép các cá nhân hoặc công ty khác nhận Thông Tin Cá Nhân của quý vị, trong đó bao gồm cả Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng. Trước khi chia sẻ thông tin, quan trọng là quý vị biết các bên khác dự định sử dụng thông tin của quý vị như thế nào, họ có chia sẻ thông tin đó với các bên khác hay không, và các quyền của quý vị với tư cách là người tiêu dùng. Chúng tôi khuyến khích quý vị giữ kín tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân khác liên quan cụ thể đến tài khoản PG&E của quý vị.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang mạng pge.com/sharemydata.


Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ Thông Tin Cá Nhân, bao gồm cả Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng, theo các khuyến cáo hoặc quy định pháp lý, trong đó bao gồm cả các khuyến cáo của CPUC, và thời gian lưu giữ thông tin thường là bảy năm. Thông thường, chúng tôi chỉ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân cho tới chừng nào việc đó còn cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ tiện ích cho quý vị hoặc nếu được CPUC chấp thuận hay theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi sử dụng các phương thức tiêu hủy thông tin một cách bảo mật khi không còn cần đến thông tin đó nữa.


Xem Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng của Quý Vị

Quý vị có thể xem Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng qua các bản kết toán hóa đơn hàng tháng hoặc qua cổng thông tin trực tuyến Tài Khoản của Quý Vị. Tài Khoản của Quý Vị hiển thị Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng một ngày sau khi sử dụng và hiển thị tình trạng sử dụng theo giờ cho các khách hàng là hộ gia đình và dữ liệu định kỳ 15 phút đối với các khách hàng không phải hộ gia đình (doanh nghiệp).


Trang mạng của PG&E cũng giúp quý vị truy cập bảo mật thông tin về mức giá, kể cả mức ước tính hóa đơn cuối tháng và mức giá vào các giờ cao điểm và không cao điểm. Khách hàng trong chương trình mức giá thông thường cũng có thể lựa chọn nhận thông báo khi chuyển sang các mức giá cao hơn bằng cách tham gia một chương trình tự nguyện của PG&E tên là Energy Alerts.


Quản Lý Thông Tin của Quý Vị

Chúng tôi cung cấp một số lựa chọn về cách thức liên lạc với quý vị và Thông Tin Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền hạn chế thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Số An Sinh Xã Hội: Để mở hoặc mở lại dịch vụ, quý vị có thể được đề nghị cung cấp Số An Sinh Xã Hội của quý vị cho chúng tôi để xác minh danh tính của quý vị. Quý vị có quyền không cung cấp Số An Sinh Xã Hội, tuy nhiên quý vị có thể phải trả một khoản đặt cọc và chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ nhận dạng thay thế khác (chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ nhận dạng do Tiểu Bang cấp, v.v.). Có thể được miễn khoản đặt cọc mở dịch vụ nếu tài khoản đó ghi danh sử dụng dịch vụ thanh toán định kỳ và nhận hóa đơn qua mạng trực tuyến (không phải là hóa đơn giấy) trên trang mạng pge.com hoặc được bảo đảm qua một bên bảo lãnh hóa đơn. Có thể được miễn khoản đặt cọc mở lại dịch vụ nếu được bảo đảm qua một bên bảo lãnh hóa đơn.
 • Tài Khoản của Quý Vị: Là khách hàng, quý vị có thể đăng ký Tài Khoản của Quý Vị trên mạng trực tuyến tại pge.com để xem ngay hóa đơn, thanh toán qua mạng điện tử, và nhận các thông báo quan trọng. Nếu chọn đăng ký sử dụng Tài Khoản của Quý Vị, quý vị sẽ được đề nghị cung cấp địa chỉ email. Quý vị có quyền từ chối cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên quý vị sẽ không thể tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như thanh toán và nhận hóa đơn điện tử.
 • Thông Tin Liên Lạc qua Email: Nếu quý vị lựa chọn nhận email liên lạc từ chúng tôi, quý vị có thể lựa chọn ngừng nhận các email này bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo quy trình hủy đăng ký nhận tin ở phần cuối email hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách thức mô tả trong phần “Liên Lạc với Chúng Tôi” của Chính Sách này. Nếu quý vị là khách hàng đã đăng ký sử dụng Tài Khoản của Quý Vị để truy cập tài khoản của quý vị trên mạng trực tuyến, quý vị có thể hủy lựa chọn nhận thư liên lạc sau này bằng cách cập nhật thông tin trong mục các lựa chọn ưu tiên trong trang Hồ Sơ & Thông Báo trên cổng thông tin Tài Khoản của Quý Vị tại pge.com.

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và cung cấp cho quý vị các dịch vụ chất lượng, chúng tôi nhờ cậy quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu quý vị nghĩ rằng thông tin mà chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc chưa được cập nhật, quý vị nên liên lạc với chúng tôi ngay khi có thể được để cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin đó. Quý vị có thể cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin bằng cách gọi số điện thoại ghi trong mục “Liên Lạc với Chúng Tôi” ở dưới hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị qua cổng thông tin Tài Khoản của Quý Vị tại pge.com để sửa thông tin trong hồ sơ của quý vị.


An Ninh

Bảo vệ thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu đối với PG&E. Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm sự toàn vẹn của các hệ thống cũng như bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của quý vị. Chúng tôi thường xuyên áp dụng và cập nhật các biện pháp bảo vệ an ninh về mặt hành chính, kỹ thuật, và cơ sở vật chất nhằm giúp bảo vệ Thông Tin Cá Nhân về quý vị, để tránh trường hợp xem/truy cập, phá hủy, hoặc sửa đổi trái phép. Ngoài ra, bất kỳ thông tin tài khoản nào mà quý vị nhập vào trong khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị, hoặc hiển thị trên trang mạng của chúng tôi trong cửa sổ trình duyệt của quý vị, đều được bảo mật theo một công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành gọi là Secure Sockets Layer (“SSL”). Chúng tôi sử dụng SSL nhằm mục đích bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài chánh của quý vị. Cửa sổ trình duyệt của quý vị phải có thể hỗ trợ SSL. Vui lòng hỏi hãng sản xuất cửa sổ trình duyệt của quý vị để biết thông tin chi tiết.


Các Thay Đổi về Thông Báo này

Thông Báo này sẽ được thay đổi khi cần và khi có yêu cầu bắt buộc của CPUC. Các thay đổi quan trọng đối với thông báo này sẽ được thông báo trên trang mạng của PG&E, pge.com. Hàng năm chúng tôi cũng gửi thông báo cho quý vị trong một tờ thông tin gửi kèm hóa đơn để nhắc quý vị xem phiên bản cập nhật nhất của Thông Báo này trên trang mạng của chúng tôi.


Liên Lạc với Chúng tôi

Nếu quý vị có thắc mắc, quan ngại, hay phàn nàn về Thông Báo này, muốn có phiên bản cập nhật nhất hoặc phiên bản trước đó, hoặc muốn biết thêm thông tin về quy trình cập nhật Thông Báo này, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo các lựa chọn sau đây:


Ban Dịch Vụ Dành cho Khách Hàng là Hộ Gia Đình và Doanh Nghiệp của PG&E
Correspondence Management Center
Attention: Customer Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


Các Gia Đình là Khách Hàng của PG&E: Gọi số 1-800-743-5000
Các Khách Hàng Doanh Nghiệp của PG&E: Tới Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp Business Customer Service Center


pgeprivacy@pge.com