Những câu hỏi thường gặp: Quyền của Quý vị Theo California Consumer Privacy Act


Để tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân PG&E thu thập và cách sử dụng thông tin đó, hãy truy cập Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Quản lý cookie trên pge.com

Từ chối thông tin liên lạc của PG&E

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

Yêu cầu truy cập và xóa