Hiểu lý do tại sao PG&E lại cung cấp trang mạng tiện dụng cho người khuyết tật

Tại PG&E, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trang mạng tiện dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi cố gắng giúp quý vị có được thông tin và quản lý các dịch vụ của quý vị trên mạng trực tuyến một cách dễ dàng.

Tìm hiểu các quy định hướng dẫn về tính tiện dụng cho người khuyết tật của PG&E

PG&E hướng đến mục tiêu tuân thủ Quy Chế Tiên Khởi về Trang Web Tiện Dụng cho Người Khuyết Tật (WAI) W3. Trang mạng của chúng tôi được thiết kế để tuân thủ các Quy Định Hướng Dẫn về Nội Dung Web Tiện Dụng cho Người Khuyết Tật Cấp Độ AA (WCAG) 2.0. Các quy định hướng dẫn này là bộ tiêu chuẩn phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới. Các tiêu chuẩn này cung cấp mức độ tiện dụng cao nhất trên tất cả các nền công nghệ, trong đó bao gồm các trình duyệt và các công nghệ trợ giúp khác.

 

Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị gặp trục trặc

Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị gặp các trở ngại khi sử dụng trang mạng của chúng tôi. PG&E muốn tạo điều kiện để quý vị thực hiện các thao tác trực tuyến.

Vui lòng liên lạc với Điều Phối Viên phụ trách Trợ Giúp Người Khuyết Tật Sử Dụng Dịch Vụ của chúng tôi, Deirdre Walke qua điện thoại: 916-386-5240 hoặc qua email: DMB4@pge.com.