Cảnh báo khẩn cấp

Chào mừng bạn đến với pge.com mới

Được thiết kế cho bạn—và với bạn

 

Những gì bạn sẽ tìm thấy trên trang web mới của chúng tôi

 

 • Cải thiện kết quả tìm kiếm
 • Điều hướng tốt hơn
 • Thông tin dễ quét hơn

Phản hồi của khách hàng đã giúp chúng tôi làm đúng!

Chúng tôi đã thu thập hàng trăm đề xuất của khách hàng.

 • Chúng tôi đã cải thiện cách nhóm nội dung chính.
 • Chúng tôi đã cập nhật nhãn và mô tả cho những nhãn và mô tả bạn thích.

Kiểm tra giúp đảm bảo rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.

 • Chúng tôi đã tạo ra các mô hình bằng cách sử dụng điều hướng và từ ngữ mới của chúng tôi.
 • Chúng tôi đã thử nghiệm tính dễ sử dụng bằng cách yêu cầu khách hàng tìm kiếm các mặt hàng phổ biến.

Hơn 400 khách hàng đã xem xét địa điểm thử nghiệm cuối cùng của chúng tôi. Họ đã giúp chúng tôi tinh chỉnh:

 • Từ ngữ và mô tả
 • Nơi đặt các nút và liên kết
 • Bố cục và thiết kế 

Đang có nhiều cải tiến hơn

Chúng tôi chưa hoàn thành.

Cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ có những thay đổi lớn đối với Trung tâm Mất điện của chúng tôi.

 • Việc mất điện sẽ dễ dàng theo dõi và báo cáo hơn.
 • Các trang sẽ tải nhanh hơn.
Vào mùa xuân năm 2024, chúng tôi sẽ ra mắt My Account hoàn toàn mới.

Để tự phục vụ dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ bổ sung: 

 • Đăng ký, đăng nhập và đặt lại mật khẩu đơn giản hơn
 • Bảng điều khiển mới với thông tin chi tiết về việc sử dụng và lập hóa đơn được cá nhân hóa
 • Điều hướng được cải thiện để giúp bạn đưa bạn đến nơi bạn muốn đến

Quan hệ đối tác của bạn rất quan trọng

Khi chúng tôi tiếp tục cải tiến trang web của mình, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý vị. Để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì, hãy sử dụng liên kết phản hồi ở phía dưới cùng hoặc bên phải của mỗi trang.

Bắt đầu

Một người đang xem pge.com trên máy tính bảng của họ.

Thiết lập tài khoản trực tuyến của bạn

Một máy tính để bàn hiển thị Trung tâm Mất điện.

Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch

Một người đang xem pge.com trên máy tính xách tay và điện thoại di động của họ.

Tìm các chương trình giúp quý vị thanh toán hóa đơn của mình