Tumuklas ng mga paraan para manatiling ligtas sa tulong ng PG&E

Sa PG&E, walang mas mahalaga kaysa kaligtasan. Gusto naming ang kaligtasan din ang inyong maging pangunahing alalahanin. Tingnan ang mga sumusunod na seksiyon para matuto tungkol sa kaligtasan sa paggamit ng gas at koryente.

Visit Wildfire Safety

Maging handa sa panahon ng sunog na mabilis kumalat

Alamin sa ibaba ang mahahalagang impormasyon sa kaligtasan kaugnay ng pag-iwas, kahandaan at pagsuporta sa sunog na mabilis kumalat.

Preventing tree-related safety risks

Pag-iwas sa mga panganib kaugnay ng mga puno

Ang mga punong bumabagsak o tumutubong padikit sa mga linya ng koryente ay puwedeng maging dahilan ng mga pagkawala ng koryente o malaking panganib. Naglalaan kami ng malawak na saklaw ng impormasyon at mga serbisyo para maiwasan ang pagkawala ng koryente at mga aksidente.

Stay safe during natural disasters

Manatiling ligtas sa panahon ng mga sakunang sanhi ng kalikasan

Ang mga sakunang sanhi ng kalikasan ay maaaring mapangwasak. Alamin kung paano poprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya sa isang emergency.

Learn about digging and yard safety

Alamin ang kaligtasan tungkol sa bakuran at paghuhukay

Tuklasin kung paano maiiwasang matamaan ang mga linyang nasa ilalim ng lupa. Alamin kung paano tabasan ang mga halaman sa paligid ng mga linya ng koryente at hanapin ang angkop na puno para sa angkop na lugar.

Stay safe with electricity

Ingatan ang mga linya ng koryente

Alamin ang mga panuntunan sa pananatiling ligtas kung nagtatrabaho malapit sa mga linya ng koryente. Tuklasin kung paano kami makakatulong.

Be safe with natural gas

Maging ligtas sa paggamit ng natural gas

Tingnan kung ano ang ginagawa ng PG&E, at alamin kung ano ang dapat ninyong gawin.

Understanding hydropower and water safety

Unawain ang kaligtasan sa paggamit ng tubig at hydropower

Manatiling ligtas malapit sa mga dam, imbakan ng tubig at iba pang daluyang-tubig.

Tuklasin kung paano gumagana ang ating sistema

Alamin ang tungkol sa aming mga sistemang frequency ng koryente, gas, hydroelectric, plantang nukleyar at radyo.

Unawain ang kaligtasan sa nukleyar

Alamin ang tungkol sa kahandaan sa emergency na nukleyar.

Tuklasin ang iba pang mapagkukunang pang-edukasyon

Tingnan ang mga karagdagang mapagkukunang pang-edukasyon na inilalaan ng PG&E sa mga estudyante, guro, magulang at iba pa.

Get more scam details and prevention tips

Magbantay Laban sa mga Panlilinlang

Mag-ingat sa mga nanlilinlang na nagpapanggap na PG&E para makapasok sa inyong ari-arian, at nagpapadala ng email at tumatawag upang humiling ng inyong personal na impormasyon o nagtatangkang makasingil sa ngalan ng PG&E.