Pinapataas ang kaligtasan at pagka-maaasahan


Pinatitibay namin ang sistema ng kuryente para pigilan ang mabilis na kumakalat na apoy. Kasama sa trabahong ito ang paglalagay ng mas matitibay na mga poste at may takip na mga linya ng kuryente. Nagbabaon din kami sa lupa ng 10,000 milya ng linya ng kuryente.


Kasama sa mga benepisyo ng trabahong ito ang:


 • Nabawasang panganib ng mabilis na kumakalat na apoy
 • Pinahusay na kaligtasan
 • Higit na pagka-maaasahan
 • Nabawasang pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan

Panoorin ang aming video tungkol sa pagpapatibay ng sistema.


Para sa mapa ng trabaho sa pagpapatibay ng systema, tingnan sa ilalim ng “Wildfire Safety Improvements” sa dropdown menu na kasama sa PSPS Planning Map.


Saan nangyayari ang trabaho


Halos sangkatlo ng mga linya ng kuryente namin ang nasa lugar na mataas ang panganib ng sunog. Pinupuntirya naming magtrabaho sa mga linyang pinakamataas ang panganib. Sa 2022, patitibayin namin ang 470 milya ng linya ng kuryente.10,000 milyang programa ng pagbabaon sa ilalim ng lupa


Kailangan ng matapang na aksiyon sa pagtugon ng estado natin sa mga hamon ng klima. Noong 2021, inianunsiyo natin ang planong ibaon sa ilalim ng lupa ng 10,000 milya ng mga linya ng kuryente. Binabawasan ng pagbabaon sa ilalim ng lupa ang panganib ng pagliliyab nang halos 99% sa lokasyong iyon.


Ang pagpapalawak sa aming sistema ng kuryente na nasa ilalim ng lupa ay:


 • Tutulong na pigilan ang mabilis na kumakalat na apoy na dulot ng kagamitan
 • Babawasan ang pagkawala ng kuryente dahil sa kaligtasan
 • Babawasan ang pangangailangang trabaho sa puno sa hinaharap
 • Pangangalagaan ang kapaligiran
 • Pagagandahin ang ating mga bayang tinitirhan

Para sa dagdag na impormasyon at mga mapa, bisitahin ang Undergrounding Electric Powerlines.

Ang pagpapatibay ng sistema o system hardening ay ang paglalarawan namin sa paglalagay ng mga kagamitan na idinisenyo at ginawa upang maging mas matibay laban sa epekto ng masamang panahon at panganib ng sunog. Maaaring kabilang sa gawaing ito ang:

 • Paglalagay sa ilalim ng lupa ng humigit-kumulang 10,000 milya na mga linya ng distribusyon ng kuryente sa mismo at sa malapit sa mga lugar na mataas ang banta ng sunog bilang bahagi ng hindi pa nagagawa, maramihang taon na pagsisikap
  • Sa ilang mga kaso, maaaring mayroon pa ring mga poste upang suportahan ang natitirang mga linya sa itaas at anumang kagamitan ng PG&E na nananatiling nasa itaas ay maaaring palitan ng mas matibay na kagamitan.
  • Ang kagamitan o mga linyang pagmamay-ari ng ibang mga utility, gaya ng mga kumpanya ng telekomunikasyon, ay maaaring manatili sa itaas.

 • Paglalagay ng mas matibay at mas matatag na mga poste
 • Paglalagay ng mas malawak na mga cross-arm upang madagdagan ang agwat ng mga linya ng kuryente
  • Sa mga kasong ito, ang pag-alis ng mga halaman sa paligid ng mga na-upgrade na linya ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa naunang pagputol ng puno ngunit kinakailangang makatugon sa mga kinakailangan na pahintulot.

 • Pagpapalit ng mga walang takip na linya ng kuryente ng mas malalaking linyang may takip upang mabawasan ang panganib ng mga pagkawala ng kuryente na dulot ng mga halaman, mga ibon/hayop at upang maalis ang panganib ng pagdidikit ng mga linya ng kuryente na walang takip
 • Paglalagay ng mga karagdagang poste sa pagitan ng mga kasalukuyang poste, pati na rin ang higit pang mga kableng pambatak sa poste o down guy wire at anchor upang suportahan ang bigat ng mga linya ng kuryenteng may takip at upang matugunan ang mga bagong pamantayan ng utility
 • Pag-alis ng mga linya ng kuryente na konektado sa mga puno, kilala rin bilang Tree Connects, at pagkonekta sa linya ng kuryente sa mas malakas, mas matatag na mga poste
 • Pag-alis ng mga kagamitang elektrikal na nasa taas sa mga sitwasyon kung saan patuloy na maseserbisyuhan ang mga kostumer sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan, kabilang ang Remote Grid

Upang ligtas na maisagawa ang gawaing pagpapatibay na ito, maaaring kailanganin naming tugunan ang ilang mga puno o palumpong na masyadong malapit sa kagamitang elektroniko. Maaaring kabilang sa gawaing ito ang:

 • Pagtabas o pagputol sa mga patay, may sakit, namamatay o may sirang mga puno na maaaring makakompromiso sa mga linya ng kuryente
 • Pagpapanatili ng pinakamababang agwat na 4 na talampakan sa paligid ng mga linya ng kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog at paglalagay ng pinakamababang agwat na 12 talampakan o higit pa sa panahon ng pagtabas
 • Pagtugon sa mga nakasabit na sanga 4 na talampakan ang layo mula sa mga linya at pataas sa kalangitan
 • Sa ilang mga kaso, pagputol ng mga puno at palumpong sa loob ng 12 talampakan mula sa mga linya ng kuryente upang ligtas na mailagay o mailagay sa ilalim ng lupa ang mga bagong kagamitang elektrikal

 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pge.com/trees.


Larawan ng Pagputol ng Puno

Nais naming mabigyan ka ng kaalaman sa bawat hakbang sa proseso. Bilang bahagi ng aming gawaing pagpapatatag ng sistema, maaari mong maranasan ang mga sumusunod:

 • Sa maraming mga kaso, ang mga puno o palumpong ay kailangang putulin upang maabot at ligtas na matapos ang gawaing pagtatayo.
 • Maaaring gawin ng iba't ibang kumpanyang kontratista ang trabaho depende sa mga pangangailangan ng proyekto. Ang lahat ng tauhan ay kinakailangang magdala ng pagkakakilanlan.
 • Maaari kang makakita ng mga sasakyan ng PG&E at kontratista, pati na rin ang malalaking kagamitan sa konstruksyon, sa inyong kapitbahayan. Ipapatupad ang mga hakbang sa pagkontrol sa trapiko at gagawin namin ang lahat ng pagsisikap na limitahan ang ingay sa konstruksyon.
 • Maaaring kailanganin na patayin ang kuryente nang maraming beses sa kabuuan ng proyekto upang ligtas na matapos ang trabaho. Ang mga apektadong kostumer ay makakatanggap ng paunang abiso. Pakitandaan na ang mga ito ay hindi PSPS na pagkawala ng kuryente.
 • Maaaring makaranas ang mga kostumer ng paputol-putol na mga pagsasara ng kalsada o linya, pagkaantala sa trapiko at/o ingay at aktibidad ng konstruksyon. Bukod dito, maaaring kailanganin din ang mga crane at/o helikopter upang makumpleto ang proyektong ito.
 • Alam namin na maaaring makagambala ang gawaing ito. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya at nagsusumikap kaming mabawasan ang abala.