Pagpapalawak sa aming mga pagsisikap na maiwasan ang mga sunog


Pangkalahatang emergencyInilunsad ang Community Wildfire Safety Program noong 2018 upang matulungan ang mga kostumer at mga komunidad na manatiling ligtas. Tumataas ang panganib ng sunog sa California, kaya ginagawa naming mas ligtas ang aming sistema.

Paano kami kumikilosBasahin ang aming plano sa pagpapahupa ng sunog (PDF, 8.1 MB)

Kasama sa aming pinagtutuunan na mga lugar sa Community Wildfire Safety Program ang:null

Paglalagay sa mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa


Inililipat namin ang mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa sa mga lugar na mataas ang banta ng sunog.
ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA PAGLALAGAY NG LINYA NG KURYENTE SA ILALIM NG LUPA
null

Pagpapalakas sa grid ng kuryente


Ginagawa naming mas ligtas ang aming sistema ng kuryente sa pamamagitan ng mas malakas na mga poste at may takip na mga linya ng kuryente.
ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA PAGPAPATIBAY NG SISTEMA
null

Enhanced Powerline Safety Settings


Nawawalan ng kuryente ang aming mga linya nang one-tenth ng segundo kapag nakatukoy ng problema. Kilala ang settings na ito bilang Enhanced Powerline Safety Settings.
ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS
null

Pagbabawas sa mga epekto ng Public Safety Power Shutoff


Pinapahusay namin ang mga target sa paggamit ng Public Safety Power Shutoffs.
ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS
null

Pinananatiling ligtas ang mga linya ng kuryente


Binabawasan namin ang mga pagkawala ng kuryente at peligro ng mabilis na kumakalat na apoy sa pamamagitan ng buong-taong trabaho sa halamanan. Nagsasagawa din kami ng mas maraming trabaho sa mga lugar na mataas ang peligro ng mabilis na kumakalat na apoy para makatulong na mapanatiliing ligtas ang mga komunidad.
ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA AMING VEGETATION MANAGEMENT PROGRAM
null

Paglalagay ng mga microgrid


Sa mga panahong walang kuryente, may mga paraan kami para mabawasan ang bilang ng mga kostumer na nawawalan ng kuryente.
ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA MGA MICROGRID
null

Paggamit sa inobatibong mga teknolohiya


Naghahanap kami ng mga bagong paraan para makatulong sa pag-iwas at makatugon sa mga panganib ng mabilis na kumakalat na apoy.
ALAMIN ANG MAS MARAMI PA TUNGKOL SA MGA INOBATIBONG TEKNOLOHIYA

Nakatira ka ba sa isang lugar na may mataas na banta ng sunog?


Pangkalahatang emergencyNakipagtulungan ang California Public Utilities Commission sa CAL FIRE at iba pa para makagawa ng Fire-Threat Map ng California. Tingnan ang CPUC Fire-Threat Map. Ipinapakita ng mapa ang mga lugar na may mataas na panganib ng sunog na puwedeng maglagay sa mga tao at ari-arian sa panganib.


  • Ang mga lugar sa Tier 3 ay nasa matinding panganib para sa sunog
  • Ang mga lugar sa Tier 2 ay nasa mataas na panganib para sa sunog
  • Ang Zone 1 High Hazard Zone ay mga lugar na may mataas na bilang ng mga patay at namamatay na puno


Bisitahin ang CAL FIRE para sa mga tip sa pagiging handa sa sunog