Sumali sa PG&E webinar tungkol sa kaligtasan sa kaganapan ng napakabilis na kumalat na sunog


Ang PG&E ay mag-aanyaya ng isang serye ng mga online webinar para sa sinumang interesado na matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Ang mga birtual na pagtitipon na ito ay magbibigay ng kakayahan sa mga miyembro ng komunidad na matuto nang higit pa tungkol sa paghahanda ng pang kaligtasan kapag mayroong napakabilis na kumakalat na sunog at sa emerhensiya, makipagkita sa mga kinatawan ng PG&E, magtanong at maibahagi ang mga napuna.


Para sa sinumang hindi makasali habang ang webinar ay nagaganap, isinagawa namin ang aming mga pagtatanghal at isang bidyo sa aming webinar na magagamit sa ibaba. Mapapanood ang mga nakaraang presentasyon dito.


PAALALA: Pinaplano din ng PG&E na mag-anyaya ng mga seryeng personal na pampook sa lahat ng aming pinaglilingkuran para sa mga interesadong matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Dahil sa mga limitasyon sa mga paisa-isang pag-aral na nakatakda na ngayon dahil sa COVID-19, ang mga naka-iskedyul na pagpupulong ay kasalukuyang ipagpapaliban.


Mangyaring paratiang bumalik-balik para sa mga pinakabagong iskedyul ng pulungan at seminar sa web.
Mga nalalapit na seminar sa web


TANDAAN: Inaanyayahan ang lahat ng mga kostumer na sumali sa alinmang kaganapan na nakalista dito. Maaaring mapang-abot ng mga kostumer ang webinar hanggang sa 30 minuto bago ito magsimula. Ang mga kalahok na walang pang-abot sa internet ay lubos na hinihikayat ng PG&E na gamitin ang tinampok na tawag na walang bayad upang makinig sa pagtatanghal at pakinggan mula sa mga eksperto sa paksa ng PG&E.


Sa mga hanay

Date: Petsa
TIme: Oras
Event: Pangyayari
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Details: Detalye
Wildfire Safety Regional Webinar: Rehiyonal na Webinar ukol sa Kaligtasan sa Sunog na Mabilis Kumalat 
Virtual Safety Town Hall: Town Hall ng Birtuwal na Kaligtasan
Sign up: Mag-sign up
Join Webinar: Sumali sa webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: Walang-bayad na tawag para sa mga dadalo
Conference ID: Komperensya ID
Check back for a link to join this event: Magsubaybay para sa link upang makasali sa kaganapang ito

DateTimeEventCounties ServedDetails

04/27/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Napa, Lake, Colusa

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-800-369-2098
Conference ID: 1371852

05/03/22

Noon

Wildfire Safety Webinar – Deaf/Hard of Hearing Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 836 5026 8273

05/04/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Marin, Sonoma

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-324-7503
Conference ID: 7363271

05/11/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-606-9541
Conference ID: 6029383

05/16/22

TBD

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Spanish

Sacramento

Coming soon

05/18/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Nevada, Sierra, Yuba

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-790-3056
Conference ID: 1700687

05/19/22

Noon

Wildfire Safety Webinar – Blind/Low Vision Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 832 4543 2574

05/25/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-942-9685
Conference ID: 8081345

05/26/22

TBD

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Spanish

Fresno

Coming soon

06/02/22

TBD

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Spanish

Bay Area

Coming soon

06/08/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Santa Clara

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-455-0040
Conference ID: 4530066

06/15/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

San Mateo

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 800-369-2095
Conference ID: 6679331

06/22/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Monterey, San Benito

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-989-7559
Conference ID: 3361681

06/29/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Santa Cruz

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-324-7510
Conference ID: 8941258

07/12/22

TBD

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Chinese

All Customers

Coming soon

07/13/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Placer, El Dorado

Coming soon

07/14/22

TBD

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Tagalog

All Customers

Coming soon

07/19/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 840 8621 0885

07/20/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Alameda

Coming soon

07/26/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Kings, Merced, Madera

Coming soon

07/28/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Contra Costa

Coming soon

08/03/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Solano, Yolo, Sacramento

Coming soon

08/10/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

All customers

Coming soonMga nakaraang kaganapan

Sa mga hanay

Date: Petsa
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Webinar Presentation: Pagtatanghal ng Webinar
Webinar Video Recording: Bidyo ng Webinar
View the presentation: Panoorin ang pagtatanghal
View the Recording: Tingnan ang pag-record
Coming soon: Parating na

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

Coming soon

Coming soon

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

Coming soon

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat

Nakipagtulungan ang PG&E sa mga county at tribal na Offices of Emergency Services para magkasamang mag-host ng Mga Working Session Tungkol sa Kaligtasan sa Wildfire o Sunog na Mabilis Kumalat. Layunin ng mga session na maibigay sa mga lokal na ahensya ang mga detalyadong plano tungkol sa gawain ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o sunog na mabilis kumalat at mga pagpapahusay sa PSPS para sa 2020.


Nasa ibaba ang mga presentasyong ibinahagi sa mga pulong na ito.

Mga karagdagang mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa webinar


Panoorin sa Tagalog ang pagtatanghal (PPT, 44.0 MB)

Mag-download ng kopyang Tagalog (PDF, 234 KB)