English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Sumali sa PG&E webinar tungkol sa kaligtasan sa kaganapan ng napakabilis na kumalat na sunog


Ang PG&E ay mag-aanyaya ng isang serye ng mga online webinar para sa sinumang interesado na matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Ang mga birtual na pagtitipon na ito ay magbibigay ng kakayahan sa mga miyembro ng komunidad na matuto nang higit pa tungkol sa paghahanda ng pang kaligtasan kapag mayroong napakabilis na kumakalat na sunog at sa emerhensiya, makipagkita sa mga kinatawan ng PG&E, magtanong at maibahagi ang mga napuna.


PAALALA: Pinaplano din ng PG&E na mag-anyaya ng mga seryeng personal na pampook sa lahat ng aming pinaglilingkuran para sa mga interesadong matuto nang higit pa tungkol sa aming Programa Pang Kaligtasan ng Komunidad Tungkol sa Napakabilis na Kumalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program). Dahil sa mga limitasyon sa mga paisa-isang pag-aral na nakatakda na ngayon dahil sa COVID-19, ang mga naka-iskedyul na pagpupulong ay kasalukuyang ipagpapaliban.


Para sa sinumang hindi makasali habang ang webinar ay nagaganap, isinagawa namin ang aming mga pagtatanghal at isang bidyo sa aming webinar na magagamit sa ibaba. Mapapanood ang mga nakaraang presentasyon dito.


Mangyaring paratiang bumalik-balik para sa mga pinakabagong iskedyul ng pulungan at seminar sa web.
Mga nalalapit na seminar sa web


TANDAAN: Ang lahat ng mga webinar ay magaganap mula 5:30 hanggang 7 p.m. Inaanyayahan ang lahat ng mga kostumer na sumali sa alinmang kaganapan na nakalista dito. Maaaring mapang-abot ng mga kostumer ang webinar hanggang sa 30 minuto bago ito magsimula. Ang mga kalahok na walang pang-abot sa internet ay lubos na hinihikayat ng PG&E na gamitin ang tinampok na tawag na walang bayad upang makinig sa pagtatanghal at pakinggan mula sa mga eksperto sa paksa ng PG&E.


Sa mga hanay

Date: Petsa
Counties Served: 서비스 카운티
Details: Detalye
Sign up: Mag-sign up
Join Webinar: Sumali sa webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: Walang-bayad na tawag para sa mga dadalo
Conference ID: Komperensya ID
Check back for a link to join this event: Magsubaybay para sa link upang makasali sa kaganapang ito

DateTimeCounties ServedDetails

01/27/21

12:00 - 1:30 p.m.

Shasta, Tehama, Lassen, Siskiyou

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 8837909

02/03/21

12:00 - 1:30 p.m.

Butte, Plumas

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 1573138

Mga nakaraang kaganapan

Sa mga hanay

Date: Petsa
Counties Served: Mga Counties na nalinkuran na
Webinar Presentation: Pagtatanghal ng Webinar
Webinar Video Recording: Bidyo ng Webinar
View the presentation: Panoorin ang pagtatanghal
View the Recording: Tingnan ang pag-record
Coming soon: Parating na

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

04/29/20

Butte, Plumas, Lassen

05/06/20

Sonoma, Napa

05/13/20

Placer, Nevada, Sierra, Yuba

05/20/20

Colusa, Yolo, Solano

05/27/20

Amador, Calaveras, El Dorado

06/03/20

San Mateo, Santa Clara

06/10/20

Alameda, Contra Costa, Marin

06/17/20

Lake, Mendocino

06/24/20

Santa Cruz, Monterey, San Benito

07/01/20

Humboldt, Trinity, Siskiyou

07/08/20

Glenn, Shasta, Tehama

07/15/20

Alpine, Mariposa, Tuolumne

07/22/20

Merced, San Joaquin, Stanislaus

07/29/20

San Luis Obispo, Santa Barbara

08/05/20

Tulare, Madera, Fresno, Kern

08/06/20

K-12 School Webinar

08/12/20

All-Customer Webinar

08/13/20

K-12 School Webinar

08/26/20

All-Customer Webinar and Safety Town Hall

08/31/20

Chinese-Language Webinar

09/02/20

Spanish-Language Webinar

12/16/20

PG&E Virtual Safety Town Hall