Pumili ng inyong paraan ng pagbabayad

Mababayaran ninyo ang inyong singil sa enerhiya gamit ang anuman sa mga kasunod na madaling paraan.

Gumawa ng nauulit na pagbabayad at huwag nang mag-aalala ulit tungkol sa nakalimutang pagbabayad.


Kapag nag-sign up kayo sa nauulit na pagbabayad, awtomatikong nababayaran ang inyong mga bayarin ng inyong credit card, debit card o ng inyong account sa bangko. Mapipili ninyo kung kailan ninyo gustong bayaran ang inyong bayarin, magtakda ng petsa kung kailan ninyong gustong tumigil ang nauulit na pagbabayad at kahit magtakda ng pinakamataas na halaga ng ibabayad. Narito ang mapagpipilian ninyong paraan ng pagbabayad:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Visa, MasterCard, Discover o American Express credit o debit card. Kailangan sa pagbabayad gamit ang card ng $1 o $1.35 na convenience fee.*
  • Bank account. Hindi kailangan ang anumang service fee sa mga pagbabayad gamit ang savings o checking account.


Magtakda ng mga nauulit na pagbabayad sa inyong online account na PG&E.


MAG-SIGN IN NA*Bakit ko kailangang magbayad ng convenience fee?


Nakipagtulungan na ang PG&E sa independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad para makapili kayo sa paggamit ng credit card o elektronikong tseke sa pagbabayad. Sinisingil ng independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad ang convenience fee. Hindi pinahihintulutan ng California Assembly Bill 746 (AB 746, naisabatas noong 2005) ang mga kompanya sa enerhiya, pati ang PG&E, na maipataw ang mga gastos na ito sa lahat ng kostumer. Tanging ang mga kostumer lamang na pumili sa serbisyong ito ang sisingilin ng convenience fee.


Ayaw ba ninyong magbayad ng convenience fee? Mag-sign in sa Ang Account Ninyo gamit ang inyong username at password at magbayad nang minsanan o magtakda ng nauulit na pagbabayad sa inyong checking o savings account nang libre!

Puwede kayong magbayad online bilang rehistradong user--o bilang minsanang user na hindi kailangan ang rehistrasyon.

Magbayad bilang rehistradong user

Kasunod ang mapagpipiliang paraan ng pagbabayad ng mga rehistradong user:

  • Magbayad gamit ang bank account, kung saan walang babayarang anumang service fee.
  • Magbayad gamit ang credit o debit card, na kailangan ng $1.35 convenience fee.*

Mag-sign in bilang rehistradong user. Bumisita sa Account Ninyo.

Magbayad nang walang kailangang rehistrasyon

One Time Access (Minsanang Paggamit).Anuman ang ginagamit ninyo, bank account man o credit o debit card, may $1.35 na convenience fee.*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Bakit ko kailangang magbayad ng convenience fee?
Nakipagtulungan na ang PG&E sa independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad para makapili kayo sa paggamit ng credit card o elektronikong tseke sa pagbabayad. Sinisingil ng independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad ang convenience fee. Hindi pinahihintulutan ng California Assembly Bill 746 (AB 746, naisabatas noong 2005) ang mga kompanya sa enerhiya, pati ang PG&E, na maipataw ang mga gastos na ito sa lahat ng kostumer. Tanging ang mga kostumer lamang na pumili sa serbisyong ito ang sisingilin ng convenience fee.

Ayaw na ninyong magbayad ng convenience fee? Mag-sign in sa Account Ninyo gamit ang inyong username at password at magbayad nang minsanan o magtakda ng nauulit na mga pagbabayad sa inyong checking o savings account nang libre!

Para magbayad ng inyong mga singil sa enerhiya gamit ang telepono, tumawag sa 1-877-704-8470, at ihanda ang inyong account number na may 11-numero.Anuman ang ginagamit ninyo, bank account man o credit o debit card, may $1.35 na convenience fee.*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Bakit ko kailangang magbayad ng convenience fee?
Nakipagtulungan na ang PG&E sa independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad para makapili kayo sa paggamit ng credit card o elektronikong tseke sa pagbabayad. Sinisingil ng independiyenteng tagabigay ng serbisyo sa pagbabayad ang convenience fee. Hindi pinahihintulutan ng California Assembly Bill 746 (AB 746, naisabatas noong 2005) ang mga kompanya sa enerhiya, pati ang PG&E, na maipataw ang mga gastos na ito sa lahat ng kostumer. Tanging ang mga kostumer lamang na pumili sa serbisyong ito ang sisingilin ng convenience fee.

Ayaw na ninyong magbayad ng convenience fee? Mag-sign in sa Account Ninyo gamit ang inyong username at password at magbayad nang minsanan o magtakda ng nauulit na mga pagbabayad sa inyong checking o savings account nang libre!

Magbayad gamit ang koreo

Para makapagbayad sa koreo, gumawa ng tseke na nakapangalan sa PG&E at ipadala ito, kalakip ang remittance stub ng singil sa enerhiya, sa address ito:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

Magbayad nang personal

Maaari mong bayaran nang personal ang iyong bill sa isa sa mga awtorisadong sentro ng pagbabayad ng kapitbahayan.

Hanapin ang isang malapit sa inyo. Maghanap ng isang sentro ng pagbabayad ng kapitbahayan.

Balanced Payment Plan

Balansehin ang inyong mga buwanang singil sa enerhiya

Sundan buong taon ang inyong mga bayarin gamit ang Mababang Singil (Budget Billing).