Tukuyin ang mga programang bagay sa inyong tahanan at pamumuhay

Alamin ang tungkol sa mga programa ng PG&E, at magsimulang makatipid sa enerhiya at pera.

Programang Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente

Programang Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente

Ang pagdadagdag ng katipiran sa enerhiya ng isang bahay ay maaaring makabuluhang makabawas sa mga singil sa enerhiya. Gayunpaman, hindi lahat ay kayang gawin ang mga pag-update na ito. Kumuha ng mga makakadagdag sa katipiran sa enerhiya nang walang bayad.

Maraming tao

Programa sa Mga Hakbang sa Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Karaniwang Lugar

Ang PG&E ay nag-aalok ng Mga Hakbang na Programa sa Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Karaniwang Lugar sa mga deed-stricted, na mga gusali ng maraming pamilya. Upang maging kuwalipikado, ang ari-arian ay dapat maging deed restricted at dapat patunayan ng may-ari na hindi bababa sa 65 porsiyento ng mga nangungupahan na sambahayan ang nakakatugon sa mga alituntunin sa kita ng ESA.


ALAMIN ANG MAS MARAMI PA TUNGKOL SA UMIIRAL NA PROGRAMA SA MGA HAKBANG NG ESA SA KARANIWANG LUGAR

ALAMIN ANG MAS MARAMI PA TUNGKOL SA PAPARATING NA PAMBANSANG PROGRAMA SA BUONG GUSALI NG MARAMING PAMILYA NG ESA
Home upgrades icon

Tuklasin ang mga abanteng idea sa disenyo at konstruksiyon para sa mga bagong tahanan

Alamin ang tungkol sa aming pansubok na programa (pilot program) para suportahan ang layunin na Enerhiyang Zero Net ng Estratehikong Plano sa Pangmatagalang Pagka-episyente sa Enerhiya ng California (California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan's Zero Net Energy) para sa mga bagong tahanan.

Lighting icon

Gumamit ng mapagpipiliang pag-iilaw na mas mainam at mas maliwanag

Gumagamit ang pag-iilaw na LED hindi lamang ng mas mababa ng 75 porsiyentong enerhiya kung ihahambing sa karaniwang bombilya, pero mas tumatagal pa ito ng 20 ulit at nakalilikha ng mas magandang uri ng liwanag. Kunin ang mga detalye.

Dollar sign icon

Pahusayin ang inyong AC at higit pa gamit ang tulong pinansiyal na suportado ng estado ng California

Мероприятия по повышению энергоэффективности могут соответствовать критериям финансирования по доступным тарифам через программу Residential Energy Efficiency Loan, управляемую администрацией штата Калифорния, которая доступна во всех округах.

Go green at makatipid sa kuryente

Binibigyang-daan ng Green Saver Program ng PG&E ang mga kwalipikado sa kita na residensyal na kostumer sa mga piling komunidad na makatipid ng 20% ​​sa kanilang bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng pag-subscribe sa 100% solar energy.

Pilot ng Pakikipagsosyo ng Distributed Energy Resources

Ipatala ang Distributed Energy Resources (DER) gaya ng solar, imbakan, katipiran sa enerhiya at tugon sa demand sa isang programang inaalok ng mga pangatlong partido ng provider ng DER. Mababayaran ka sa iyong pakikilahok habang tumutulong din na ipagpaliban ang pangangailangan para sa mga bagong proyekto sa pamamahagi ng mga kagamitan.