Humanap ng mga solusyon para matulungan at makatipid kayo


Nag-aalok ang PG&E ng maraming programa na makatutulong sa inyong makatipid sa pera at enerhiya. Sa hirap ng buhay ngayon, nakatuon kami sa pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga kostumer. Ipinagmamalaki ng PG&E na maging bahagi ng komunidad na aming pinaglilingkuran. Kung sama-sama, malulutas natin ang mga problema.


Humingi ng tulong sa pamamahala ng inyong problema sa bayarin at paggamit ng enerhiya


Nagpapaliwanag ang mga kasunod na seksiyon kung paano kayo makahihingi ng tulong sa pagtitipid sa bayarin at sa paggamit ng enerhiya.

Alamin ang tungkol sa pagtulong sa pagbabayad at solusyon sa pagtitipid

May mga programa ang PG&E para matugunan ang lahat ng kalagayan sa pinansiya ng bawat kostumer.


Kasama sa mga programang ito ang California Alternate Rates for Energy (CARE) at Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya.


Makatitipid nang malaki sa kanilang bayarin sa enerhiya ang mga kuwalipikadong kostumer.


Makakukuha ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio at ng transcript ng video na ito.


Kumuha ng bersiyon ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio
I-download ang transcript (PDF, 60 KB)

Alamin ang tungkol sa pagtulong sa pagbabayad at solusyon sa pagtitipid

1OF1

May mga programa ang PG&E para matugunan ang lahat ng kalagayan sa pinansiya ng bawat kostumer.


Kasama sa mga programang ito ang California Alternate Rates for Energy (CARE) at Pagtulong sa Pagtitipid ng Enerhiya.


Makatitipid nang malaki sa kanilang bayarin sa enerhiya ang mga kuwalipikadong kostumer.


Makakukuha ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio at ng transcript ng video na ito.


Kumuha ng bersiyon ng paglalarawan sa pamamagitan ng audio
I-download ang transcript (PDF, 60 KB)