Sanhi ng PSPS


Patuloy na nakakaranas ang California, Oregon, Washington, at iba pang mga estado sa kanluran ng pagtaas ng peligro sa malakas na apoy at mahabang panahon ng malakas na sunog. Ang kumbinasyon ng mga tuyong kondisyon at malakakas na hangin ay maaaring maging sanhi ng pagdikit ng mga puno at mga pira-pirasong bagay sa mga kawad ng kuryente, makapinsala sa ating kagamitan at magsanhi ng sunog. Maaaring kailanganin naming patayin ang kuryente sa kaganapan ng masamang lagay ng panahon upang maiwasan ang mga sunog. Tinatawag ito na Pagpatay ng Kuryente Para Sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).Paano natutukoy ang isang PSPS


Dahil natatangi ang bawat sitwasyon sa lagay ng panahon, maingat naming sinusuri ang kumbinasyon ng mga salik kapag nagpapasya kung dapat patayin ang kuryente. Kasama sa mga salik na ito ang:


halumigmig o humidityMababang mga antas ng halumigmig
Mababang mga antas ng halumigmig na pangkalahatan ay 30% at mas mababa

malalakas na hanginMalalakas na hangin
Naka-forecast na malalakas na hanging lampas sa 20 mph at mga pagbugsong lampas sa 30-40 mph

mga kondisyon ng panggatongMga kondisyon ng panggatong
Kondisyon ng tuyong materyales sa lupa at halamanang malapit sa mga linya ng kuryente

babalaBabala na Pulang Bandila
Ang Babala na Pulang Bandila ay ibinibigay ng Serbisyo sa Pambansang Lagay ng Panahon o National Weather Service

mga obserbasyonMga Obserbasyon
Mga obserbasyon sa lugar, sa mismong oras
Ang proseso ng pagpapasya namin ay nagbabago para isali din ang pagkakaroon ng matatayog na mga punong sapat para itumba ang mga linya ng kuryente kapag tinutukoy kung kailangan ang PSPS


Impormasyon sa lagay ng panahon at pagkawala ng kuryente sa inyong lugar


Upang matulungan kayong manatiling ligtas at may kaalaman, gumawa kami ng mga sumusunod na kagamitan upang masubaybayan ang PSPS at ang mga potensyal na epekto ng mga ito.

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Humanap ng live na impormasyon sa lagay ng panahon, kabilang ang potensyal na 7-araw na paghahanda para sa PSPS.

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Tingnan ang kasalukuyang lagay ng panahon, kabilang ang kahalumigmigan (humidity), ulan (precipitation), temperatura, bilis ng hangin, bugso ng hangin, at mga Red Flag na Babala.

Mapa ng kawalan ng koryente

Mapa ng kawalan ng koryente

Mag-ulat at tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente ayon sa lugar at humanap ng impormasyon sa pagkawala ng koryente na partikular sa address.


Para mag-ulat o tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente, vbisitahin ang aming mapa ng mga pagkawala ng koryent.

General announcement

Mga real-time na pag-update

Maghanap ng kasalukuyang impormasyon sa PSPS at alamin kung paano kayo maaapektuhan.

Mga lugar na mataas ang peligro


Kinategorya ng California Public Utilities Commission ang mga rehiyon ayon sa peligro ng mga ito sa sunog na mabilis kumalat. Ang mga lugar na dati nang may malalakas na hangin at mga tuyong halaman ay kadalasang nabibilang sa mga antas na may mataas na peligro. Ang mga bahay at negosyong may mga linya ng koryente sa mga lugar na mataas (Antas 2) o talagang mataas (Antas 3) ang peligrong magkaroon ng sunog na mabilis kumalat ay may mas mataas na tsansang maapektuhan ng PSPS. Maaaring kailangang patayin ang buong linya ng koryente kung maaapektuhan ng mga kondisyon sa sunog ang anumang bahagi ng linya.


Kahit hindi kayo nakatira o nagtatrabaho sa isang lugar na mataas ang banta ng sunog o isang lugar na nakakaranas ng malalakas na hangin, maaaring patayin ang kuryente ninyo kung umaasa ang inyong komunidad sa isang linyang tumatawid sa isang lugar na nakakaranas ng matinding lagay ng panahon.

CPUC Fire Map

Ang mga Antas 3 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 2 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na medyo matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 1 na sona na may mataas na panganib ay mga lugar kung saan maraming patay at namamatay na mga puno.


Para alamin ang higit pa tungkol sa mga lugar na may mataas na peligro sa sunog, bisitahin ang website ng California Public Utilities Commission.

Mga kaugnay na link

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Suporta sa PSPS

Maghanap ng mga mapagkukunan para sa bago, habang at pagkatapos ng isang PSPS.