English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Dahilan ng mga nagaganap na PSPS


Tumindi ang kondisyon ng sunog sa California dahil sa tumaas na mga temperatura at pagkatuyo. Ang kombinasyon ng tuyong halamanan at malalakas na hangin ay bumubunot ng mga puno, naghahampas ng mga sanga sa mga linya ng kuryente o lumilikha ng mga pagliyab kapag nagkadikit ang mga linya ng kuryente. Ang mga kondisyong ito ay nangangailangan ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs, PSPS). Nagaganap ang mga PSPS na pagpatay ng kuryente sa buong estado para mapigilan ang mga sunog at mapanatiling ligtas ang mga komunidad.Paano tinutukoy ang isang PSPS


Sinusubaybayan namin ang mga salik sa lagay ng panahon para makapagpasya kung kailangan ng PSPS para mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Kahit hindi ka nakatira o nagtatrabaho sa isang lugar na mataas ang banta ng sunog o isang lugar na nakakaranas ng malalakas na hangin, maaaring patayin ang kuryente ninyo kung nakaasa ang inyong komunidad sa isang linyang tumatawid sa isang lugar na nakaasa rito.


halumigmig o humidityMababang mga antas ng halumigmig
Mababang mga antas ng halumigmig na pangkalahatan ay 30% at mas mababa

malalakas na hanginMalalakas na hangin
Naka-forecast na malalakas na hanging lampas sa 20 mph at mga pagbugsong lampas sa 30-40 mph

mga kondisyon ng panggatongMga kondisyon ng panggatong
Kondisyon ng tuyong materyales sa lupa at halamanang malapit sa mga linya ng kuryente

babalaBabala na Pulang Bandila
Ang Babala na Pulang Bandila ay ibinibigay ng Serbisyo sa Pambansang Lagay ng Panahon o National Weather Service

mga obserbasyonMga Obserbasyon
Mga obserbasyon sa lugar, sa mismong oras
Ang proseso ng pagpapasya namin ay nagbabago para isali din ang pagkakaroon ng matatayog na mga punong sapat para itumba ang mga linya ng kuryente kapag tinutukoy kung kailangan ang PSPS


Impormasyon sa lagay ng panahon at pagkawala ng kuryente sa inyong lugar


Lumikha kami ng mga kasangkapan para makita ninyo kung ang inyong lugar ay maaaring maapektuhan ng isang PSPS.

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Mapa ng pitong araw na pagtataya sa PSPS

Tumingin ng pitong araw na pagtataya sa PSPS ayon sa heograpikong sona. Tingnan kung ang inyong sona ay kabilang sa antas ng peligro na Mataas, Magbantay para sa PSPS, o Babala ng PSPS.

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Mapa ng kasalukuyang lagay ng panahon

Tingnan ang kasalukuyang lagay ng panahon, kabilang ang kahalumigmigan (humidity), ulan (precipitation), temperatura, bilis ng hangin, bugso ng hangin, at mga Red Flag na Babala.

Mapa ng kawalan ng koryente

Mapa ng kawalan ng koryente

Mag-ulat at tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente ayon sa lugar at humanap ng impormasyon sa pagkawala ng koryente na partikular sa address.


Para mag-ulat o tumingin ng mga kasalukuyang pagkawala ng koryente, vbisitahin ang aming mapa ng mga pagkawala ng koryent.

Mga lugar na mataas ang peligro


Kinategorya ng California Public Utilities Commission ang mga rehiyon ayon sa peligro ng mga ito sa sunog na mabilis kumalat. Ang mga lugar na dati nang may malalakas na hangin at mga tuyong halaman ay kadalasang nabibilang sa mga antas na may mataas na peligro. Ang mga bahay at negosyong may mga linya ng koryente sa mga lugar na mataas (Antas 2) o talagang mataas (Antas 3) ang peligrong magkaroon ng sunog na mabilis kumalat ay may mas mataas na tsansang maapektuhan ng PSPS. Maaaring kailangang patayin ang buong linya ng koryente kung maaapektuhan ng mga kondisyon sa sunog ang anumang bahagi ng linya.

CPUC Fire Map

Ang mga Antas 3 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 2 na lugar na may peligro sa sunog ay ang mga lugar na medyo matindi ang peligro sa sunog na mabilis kumalat (kabilang ang mga posible at potensyal na epekto sa mga tao at ari-arian).


Ang mga Antas 1 na sona na may mataas na panganib ay mga lugar kung saan maraming patay at namamatay na mga puno.


Para alamin ang higit pa tungkol sa mga lugar na may mataas na peligro sa sunog, bisitahin ang website ng California Public Utilities Commission.

Mga kaugnay na link

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Suporta sa PSPS

Humanap ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon kabilang ang pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, at Wi-Fi na makakasuporta sa inyo habang may PSPS.