Mga mapagkukunan para sa suporta at kahandaan

Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Komunidad

Ang paglalarawan sa audio na ito ay magagamit para sa video na ito:


I-access ang bersiyong naglalarawan sa audio

Kuryente ng Reserbang Baterya

Ang paglalarawan at transcript ng audio ay magagamit para sa video na ito:


Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 69 KB) 

Gumawa ng emergency kit

Ang paglalarawan at transcript ng audio ay magagamit para sa video na ito:


Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 77 KB)

Mga pagkawala ng kuryente para sa kaligtasan

Mga pagpapabuti sa sistema