English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Nauunawaan namin ang abalang dulot ng pagkawala ng kuryente sa mga komunidad, kaya naman nagsikap kaming gawing mas madali para sa mga kostumer ang mga PSPS sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mas kapaki-pakinabang na impormasyon at tulong sa mga kostumer at komunidad bago, habang, at pagkatapos ng mga pagpatay ng kuryente na ito. Panoorin ang mga video sa ibaba para matuto pa.