English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Naiintindihan namin kung gaano nakakagambala para sa ating mga komunidad ang kawalan ng kuryente, kaya nagsikap kaming gawing mas madali ang mga kaganapan ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, (PSPS)) sa mga kostumer sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na impormasyon at mga sanggunian sa mga kostumer at komunidad bago, habang at pagkatapos ng mga kaganapang ito. Panoorin ang mga video sa ibaba para matuto nang higit pa.