Buong taon kaming nagtatrabaho para mabawasan ang epekto ng Public Safety Power Shutoffs


Para mapanatiling ligtas ang mga kostumer, maaaaring kailanganin naming patayin ang kuryente para mapigilan ang sunog kapag puwedeng magdulot ang malalakas na hangin ng pagdikit ng mga sanga ng puno at layak sa may enerhiyang mga linya ng kuryente. Tinatawag itong Public Safety Power Shutoff. Alam naming nakakaabala sa buhay ang pagkawala ng kuryente, kaya gumagawa kami ng pagpapahusay para mapanatiling ligtas ang aming mga kostumer at mabawasan ang mge epekto ng pagkawala ng kuryente.

Aming paninindigan sa pagpapahusay sa Public Safety Power Shutoffs


Nakikinig kami sa aming mga kostumer at tumutugon sa komento sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na impormasyon at mas mahusay na mga mapagkukunan:


Mga nauugnay na link

Bakit nangyayari ang mga Public Safety Power Shutoff

Alamin ang mga factor na kasama sa aming pasyang magtawag ng shutoff.

Suporta sa Public Safety Power Shutoff

Humanap ng mga mapagkukunan bago, habang at pagkatapos ng Public Safety Power Shutoff.