Ligtas na mabibigyan ng kuryente ng mga pangdistribusyon na microgrid ang ilang lugar sa panahon ng isang kaganapan sa PSPS


Patuloy naming pinapahusay ang aming sistema upang mapanatiling ligtas ang mga kostumer at mabawasan ang mga epekto ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) Kabilang dito ang paggamit ng mga pangdistribusyon na microgrid upang mabigyan ng kuryente ang mga sentral na koridor ng komunidad.

Mga pansamantalang maygrogrid

May deskripsyon ng audio at transcript para sa video na ito:

I-access ang bersyon na naglalarawan gamit ang audio
I-download ang rekord (transcript) (PDF, 93 KB)

Mga pansamantalang maygrogrid

1OF1

May deskripsyon ng audio at transcript para sa video na ito:

I-access ang bersyon na naglalarawan gamit ang audio
I-download ang rekord (transcript) (PDF, 93 KB)

Ano ang pangdistribusyon na microgrid?


Ang mga pangdistribusyon na microgrid ay maaaring magbigay ng pansamantalang kuryente na hiwalay sa mas malaking grid. Ang mga generator ay inilalagay sa microgrid o ipinapadala kapag ligtas nang bigyan ng kuryente ang lugar. Ang mga microgrid na ito ay ginagamit upang mabigyan ng kuryente ang mga mapagkukunan ng komunidad sa panahon ng PSPS na pagkawala ng kuryente, kabilang ang:

  • Mga serbisyong pang-emerhensiya at pangangalagang pangkalusugan
  • Mga istasyon ng gas
  • Mga Paaralan
  • Mga tindahan ng groserya


Sa panahon ng PSPS, tinutukoy namin kung ligtas nang gumamit ng mga pangdistribusyon na microgrid sa mga target na lugar na:

  • Siniserbisyuhan ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa
  • Sa labas ng matataas ang banta na lugar para sa sunog
  • Sa labas ng PSPS weather footprint


Microgrid infographic


Mga madalas na tinatanong

Mga karagdagang mapagkukunan


Para sa higit pang impormasyon tungkol sa microgrid na reserbang kuryente: