English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Buod ng PSPS


Ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff), na tinatawag ding PSPS, ay nangyayari bilang tugon sa matinding sama ng panahon. Pinapatay namin ang koryente para mapigilan ang mga sunog na mabilis kumalat at para panatilihing ligtas ang mga komunidad. Maraming salik ang tinitingnan kapag nagpapasyang magpatay ng koryente at lubos naming sineseryoso ang desisyon.


pole manKahit hindi kayo naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na mataas ang panganib sa sunog, o lugar na dumaranas ng malakas na hangin, posibleng mapatayan kayo ng koryente kung umaasa ang inyong bahay o negosyo sa linya ng koryente na dumaraan sa lugar na dumaranas ng napakasamang panahon. Hindi palaging magkakakonekta ang mga linya ng koryente ayon sa komunidad, kaya posibleng may koryente pa rin kayo habang patay ang koryente ng mga kapitbahay ninyo sa kabilang kalye.


I-play ang video ng pangkalahatang-ideya ng PSPS
I-access ang bersyon na naglalarawan gamit ang audio
I-download ang rekord (transcript) (PDF, 83 KB)

Timeline ng PSPS: ang dapat asahan

Kapag kailangan naming pansamantalang patayin ang koryente para sa kaligtasan, maaari ninyong asahan ang mga sumusunod:

Severe Weather Forecasted

May Tinatayang Matinding Sama ng Panahon

Kailan: Hanggang isang linggo bago mangyari

 

Ano: May natantyang potensyal na matinding sama ng panahon ang mga espesyalista namin sa lagay ng panahon.

PSPS Outage Watch Notifications

Abisong Babala ng Pagkawala ng Koryente dahil sa PSPS (kailangang magpatay ng koryente)

Kailan: Ilang oras bago mangyari


Ano: Aabisuhan namin kayo kung nasa isa kayong lugar na maaapektuhan ng PSPS. Ipapaalam namin sa inyo ang potensyal na tinatayang oras ng pagkawala at oras ng pagbabalik ng koryente.

PSPS Outage Warning Notification

Mga Abisong Magbantay sa Pagkawala ng Koryente dahil sa PSPS (posible ang mga pagkawala ng koryente)

Kailan: Dalawang araw bago mangyari, isang araw bago mangyari (kung posible)


Ano: Aabisuhan namin kayo kung nasa isa kayong lugar na posibleng maapektuhan ng PSPS. Ipapaalam namin sa inyo ang potensyal na tinatayang oras ng pagkawala at oras ng pagbabalik ng koryente.

Power Shutoff

Pagpatay ng Koryente

Kailan: Habang may matinding sama ng panahon


Ano: Papatayin ang koryente sa mga apektadong lugar para maiwasan ang sunog na mabilis kumalat.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Mga Update at Inspeksyon

Kailan: Gumanda na ang panahon at nagsimula na ang mga inspeksyon at pagbabalik


Ano: Iinspeksyunin ng aming mga crew sa koryente ang mga linya ng koryente para maibalik ang koryente sa mga apektadong komunidad sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraang posible. Araw-araw namin kayong aabisuhan tungkol sa mga tinatayang oras ng pagbabalik ng koryente sa pamamagitan ng mga abiso, social media, lokal na balita, radyo, at website namin.

PSPS Power Restored

Naibalik na ang Koryente mula sa PSPS

Kailan: Sa loob ng 12 oras na may liwanag pagkatapos dumaan ng matinding sama ng panahon


Ano:  Naibalik na ang koryente sa lahat ng apektadong komunidad.


Alamin ang higit pa sa “PSPS Restoration” na video.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga pangyayaring PSPS

Gaya ng lagay ng panahon, maaaring maging pabigla-bigla at kumplikado ang mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko. Maaaring makatulong sa inyo ang mga sumusunod na mapagkukunan para makaunawa at makapaghanda kayo.

Mga update at alerto sa PSPS

Hanapin ang katayuan ng isang kasalukuyang pangyayaring PSPS, mag-sign up para sa mga alerto ng PSPS, at matutunan kung paano at kailan kayo maaabisuhan kung magkakaroon ng PSPS.

Maghanda para sa isang PSPS

Alamin kung paano paghahandaan ang isang nalalapit na PSPS at mga tip sa kaligtasan na dapat sundin kapag pinatay ang inyong koryente..

Bakit nangyayari ang mga PSPS

Tuklasin ang mga kadahilanan sa desisyon na mag-anunsiyo ng isang pangyayaring PSPS at hanapin ang mga tool sa lagay ng panahon na nagpapakita kung may mangyayaring PSPS sa inyong lugar.

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Suporta sa PSPS

Humanap ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon kabilang ang pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, at Wi-Fi na makakasuporta sa inyo habang may PSPS.

Higit pang mapagkukunan ng tulong at suporta