Pangkalahatang ideya ng Pagpatay ng Kuryente Para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff)


pole manAng matitinding hangin ay maaaring maging sanhi ng mga puno o labi na makapinsala sa mga linya ng kuryente at maging sanhi ng mga sunog. Bilang resulta, maaaring kailanganin naming patayin ang kuryente sa kaganapan ng matinding lagay ng panahon. Tinatawag ito na Pagpatay ng Kuryente Para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).


I-play ang video ng pangkalahatang-ideya ng PSPS
I-access ang bersyon na naglalarawan gamit ang audio
I-download ang rekord (transcript) (PDF, 83 KB)

Timeline ng pagkawala ng kuryente at kung ano ang aasahan

Palagi naming gagawin ang aming makakaya upang maibahagi ang aming nalalaman tungkol sa lagay ng panahon at ang aming kagamitan sa lalong madaling panahon, na isinasaalang-alang na maaaring walang katiyakan ang mga kondisyon ng panahon. Kabilang sa timeline para sa isang PSPS ang:

Severe Weather Forecasted

May Tinatayang Matinding Sama ng Panahon

Kailan: Hanggang isang linggo bago mangyari


Ano: May natantyang potensyal na matinding sama ng panahon ang mga espesyalista namin sa lagay ng panahon.

PSPS Outage Watch Notifications

Abisong Babala ng Pagkawala ng Koryente dahil sa PSPS (kailangang magpatay ng koryente)

Kailan: Dalawang araw bago


Ano: Aabisuhan namin kayo kung nasa isa kayong lugar na maaapektuhan ng PSPS. Ipapaalam namin sa inyo ang potensyal na tinatayang oras ng pagkawala at oras ng pagbabalik ng koryente.

PSPS Outage Warning Notification

PSPS na Mga Abisong Babala (Kinakailangan ang mga pagpatay ng kuryente)

Kailan: Isang araw bago


Ano: Aabisuhan namin kayo kung nasa isa kayong lugar na posibleng maapektuhan ng PSPS. Ipapaalam namin sa inyo ang potensyal na tinatayang oras ng pagkawala at oras ng pagbabalik ng koryente.

Power Shutoff

Pagpatay ng Koryente

Kailan: Habang may matinding sama ng panahon


Ano: Papatayin ang koryente sa mga apektadong lugar para maiwasan ang sunog na mabilis kumalat.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Mga inspeksyon at pagkumpuni

Kailan: Pagkatapos na bumuti ang lagay ng panahon


Ano: Iinspeksyunin ng aming mga crew sa koryente ang mga linya ng koryente para maibalik ang koryente sa mga apektadong komunidad sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraang posible. Araw-araw namin kayong aabisuhan tungkol sa mga tinatayang oras ng pagbabalik ng koryente sa pamamagitan ng mga abiso, social media, lokal na balita, radyo, at website namin.

PSPS Power Restored

Naibalik na ang Koryente mula sa PSPS

Kailan: Sa loob ng 12 oras na may liwanag pagkatapos dumaan ng matinding sama ng panahon


Ano:  Naibalik na ang koryente sa lahat ng apektadong komunidad.


Alamin ang higit pa sa “PSPS Restoration” na video.

Alamin ang higit pa tungkol sa PSPS

Tulad ng lagay ng panahon, ang isang PSPS ay maaaring hindi mahulaan at kumplikado. Ang mga sumusunod na sanggunian ay makakatulong sa inyo na maunawaan at mapaghanda ang mga ito.

Mga update at alerto sa PSPS

Subaybayan ang katayuan ng isang kasalukuyang PSPS. Mag-sign up para sa mga abiso sa PSPS at alamin kung paano at kailan kayo aabisuhan.

Maghanda para sa isang PSPS

Maghanap ng mga tip sa kaligtasan at alamin kung paano maghanda para sa isang PSPS.

Bakit nangyayari ang PSPS

Tuklasin kung anong mga kadahilanan ang kasama sa pagpapasya na patayin ang kuryente upang makatulong na maiwasan ang mga sunog at hanapin ang mga kagamitan sa panahon na nagpapakita kung may isang PSPS na magaganap sa inyong lugar.

Pagpapahusay sa PSPS

Alamin kung ano ang ginagawa namin araw-araw para magawang mas ligtas at mas matatag ang aming sistema. Gayundin, alamin kung paano namin pinapahusay ang PSPS para sa aming mga kostumer at komunidad.

Suporta sa PSPS

Maghanap ng mga mapagkukunan para sa bago, habang at pagkatapos ng isang PSPS.

Higit pang mapagkukunan ng tulong at suporta