Pagtulong upang higit na mabawasan ang panganib ng sunog


pindutan ng play sa trak ng serbisyo

Sa patuloy at lumalaking panganib ng sunog, ang PG&E ay nagpapaunlad ng mga pagsisikap nito sa pagpigil ng sunog para sa kaligtasan ng aming mga kostumer at komunidad. Kasama dito ang Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS).


Paano ito gumagana

 • Ang EPSS ay bago, advanced na mga setting ng kaligtasan.
 • Ang mga setting na ito ay nagbibigay-daan sa mga linya ng aming kuryente na awtomatikong patayin ang kuryente sa loob ng isang ikasampu ng isang segundo.
 • Maaari itong mangyari kapag may panganib, tulad ng pagbagsak ng sanga ng puno sa isang linya.

Isang infographic na naglalarawan sa kung paano pinapatay ang kuryente kung may tumamang bagay sa linya ng kuryente o kung magkaroon ng pagkasira. Ito ang teksto: Upang makatulong sa pagpigil sa mga wildfire ngayong mainit at tuyong panahon, na-adjust namin ang mga setting sa ilan sa aming kagamitan upang awtomatikong patayin ang kuryente nang mas mabilis kung may matukoy na problema ang sistema.; Kapag may tumamang bagay sa linya o nagkaroon ng pagkasira, matutukoy ng kagamitan ang pagbabago sa kuryente at pinapatay ang kuryente sa loob ng one-tenth ng isang segundo.; Tinitingnan namin kung may pinsala ang mga linya bago ligtas na ibalik ang kuryente. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal nang ilang oras, depende sa terrain.; May mga isinasagawang pagpatrolya sa pamamagitan ng helicopter, trak o paglalakad habang may araw.” srcset=

Nadagdagang kaligtasan

 • Sinimulan naming ipatupad ang EPSS noong Hulyo 2021. Ngayong taon, pagaganahin namin ang mga setting sa buong taon. Mangyayari ito kapag ipapahiwatig ng mga kondisyon ang mas tumaas na potensyal para sa mga sunog.
 • Noong nakaraang taon, nakakita kami ng 80% na pagbawas sa mga pagsiklab* sa mga circuit na pinagana ng EPSS sa High Fire-Threat Districts (HFTDs), kumpara sa huling tatlong taong average.
  *Mga pagsiklab na maaaring iulat sa CPUC, simula noong Disyembre 31, 2021.
 • Kaya naman pinapalawak namin ang programa mula sa 45% ng mga milya ng linya sa mga lugar ng HFTD na ipinatupad noong nakaraang taon, hanggang sa lahat ng 100% ng mga milya ng linya sa mga lugar na mataas ang peligro sa sunog ngayong taon.


Ano ang aasahan

 • Pagaganahin ang mga mas sensitibong setting na ito kapag may pagtaas sa panganib ng sunog. Malamang na mula ito sa Mayo hanggang Nobyembre.
 • Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga sunog, ngunit maaari ring magresulta sa mga pagkawala ng kuryente.
 • Hindi namin inaasahan na makaapekto ang mga bagong setting na ito sa mga singil sa kostumer.


Suporta sa kostumer

Nauunawaan namin kung paano nakakaabala sa mga kostumer ang pagkawala ng kuryente. Kaya nagsusumikap kaming suportahan ang aming mga kostumer at komunidad at mabawasan ang epekto ng mga pagkawala ng kuryente. Kabilang dito ang:Karagdagang mga hakbang sa kaligtasan

Ang mga pagsasaayos na ito ay isa lamang sa mga bagong pagpapahusay sa kaligtasan na inilagay namin. Ang ibang mga pagsisikap ay kinabibilangan ng:Panoorin ang aming video tungkol sa Enhanced Powerline Safety Settings

Ang aming pagtutuon sa iyong kaligtasan

Enhanced Powerline Safety Settings

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na paglalarawan na bersyon
I-download ang transcript (PDF, 92 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

1OF1

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na paglalarawan na bersyon
I-download ang transcript (PDF, 92 KB)