Tumutulong sa higit pang pagpigil sa panganib ng wildfire, patuloy na pinapahusay ng


PG&E ang mga pagsisikap nito sa pagpigil para sa kaligtasan ng aming mga kostumer at komunidad. Kasama dito ang Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS). Panoorin ang mga video na may impormasyon sa EPSS

Paano ito gumagana

 • Ang EPSS ay mga advanced na setting ng kaligtasan.
 • Ang mga setting na ito ay nagbibigay-daan sa mga linya ng aming kuryente na awtomatikong patayin ang kuryente sa loob ng isang ikasampu ng isang segundo.
 • Maaari itong mangyari kapag may panganib, tulad ng pagbagsak ng sanga ng puno sa isang linya.

Isang infographic na naglalarawan sa kung paano pinapatay ang kuryente kung may tumamang bagay sa linya ng kuryente o kung magkaroon ng pagkasira. Ito ang teksto: Upang makatulong sa pagpigil sa mga wildfire ngayong mainit at tuyong panahon, na-adjust namin ang mga setting sa ilan sa aming kagamitan upang awtomatikong patayin ang kuryente nang mas mabilis kung may matukoy na problema ang sistema.; Kapag may tumamang bagay sa linya o nagkaroon ng pagkasira, matutukoy ng kagamitan ang pagbabago sa kuryente at pinapatay ang kuryente sa loob ng one-tenth ng isang segundo.; Tinitingnan namin kung may pinsala ang mga linya bago ligtas na ibalik ang kuryente. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal nang ilang oras, depende sa terrain.; May mga isinasagawang pagpatrolya sa pamamagitan ng helicopter, trak o paglalakad habang may araw.

Nadagdagang kaligtasan

 • Nagsimula kaming magpatupad ng EPSS noong Hulyo 2021. Sa taong ito, magpapagana kami ng mga setting kapag ipapahiwatig ng mga kondisyon ang mas tumaas na potensyal ng mga sunog.
 • Noong nakaraang taon, nakakita kami ng 80% na pagbawas sa mga pagsiklab* sa mga circuit na pinagana ng EPSS sa High Fire-Threat Districts (HFTDs), kumpara sa huling tatlong taong average.
  *Mga pagsiklab na maaaring iulat sa CPUC, simula noong Disyembre 31, 2021.
 • Kaya naman pinapalawak namin ang programa sa lahat ng milya ng linya sa mga lugar na may mataas na peligro ng sunog at sa mga kalapit na lokasyon.


Ano ang aasahan

 • Pagaganahin ang mga mas sensitibong setting na ito kapag may pagtaas sa panganib ng sunog. Malamang na mula ito sa Mayo hanggang Nobyembre.
 • Makakatulong ito na mapanatili kang ligtas, ngunit maaari ring magresulta sa hindi inaasahang mga pagkawala ng kuryente.
 • Hindi namin inaasahan na makaapekto ang mga setting na ito sa mga singil sa kostumer.


Mga sanhi ng pagkawala ng kuryente

 • Ang mga sanhi ng pagkawala ng kuryente na dulot ng pinaganang mga setting ng kaligtasan ay maaaring mag-iba, mula sa pagpalya ng kagamitan hanggang pagtama ng isang hayop o mga halaman sa linya.
 • Maaaring matukoy ng mga empleyado ang sanhi ng isang pagkawala ng kuryente habang nagpapatrolya sa circuit. Gayunpaman, maaaring ituring na hindi natukoy ang mga sanhi ng pagkawala ng kuryente.
 • Ang mga hindi matukoy na dahilan ay maaaring dulot ng mga panganib, tulad ng pagtama ng sanga ng puno o ng hayop sa linya. Minsan ay wala na ang mga panganib na ito sa panahon ng mga pagpatrolya.


Suporta sa kostumer

Nauunawaan namin kung paano nakakaabala sa mga kostumer ang pagkawala ng kuryente. Kaya nagsusumikap kaming suportahan ang aming mga kostumer at komunidad at mabawasan ang epekto ng mga pagkawala ng kuryente. Kabilang dito ang:Karagdagang mga hakbang sa kaligtasan

Ang mga pagsasaayos na ito ay isa lamang sa mga pagpapahusay sa kaligtasan na inilagay namin. Ang ibang mga pagsisikap ay kinabibilangan ng:Panoorin ang aming video tungkol sa Enhanced Powerline Safety Settings

Ang aming pagtutuon sa iyong kaligtasan

Wildfire Safety Outages – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

Ang paglalarawan at transcript ng audio na ito ay magagamit para sa video na ito:  

 

Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 72 KB)

Wildfire Safety Outages – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1OF2

Ang paglalarawan at transcript ng audio na ito ay magagamit para sa video na ito:  

 

Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 72 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

Ang paglalarawan at transcript ng audio na ito ay magagamit para sa video na ito:  

 

Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2OF2

Ang paglalarawan at transcript ng audio na ito ay magagamit para sa video na ito:  

 

Mag-access ng bersiyong naglalarawan sa audio
Mag-download ng transcript (PDF, 109 KB)