Pagtulong upang higit na mabawasan ang panganib ng wildfire


pag-play na pindutan sa trak ng serbisyo

Upang makatulong sa pagprotekta sa mga kostumer at higit na mabawasan ang panganib ng wildfire sa makasaysayang mainit at tagtuyot na panahon na ito, inayos namin ang pagiging sensitibo ng aming kagamitan upang awtomatikong i-off ang kuryente nang mas mabilis kung may natukoy na problema ang sistema. Kilala ito bilang Enhanced Powerline Safety Settings, (EPSS). Ang mga bagong setting na ito ay tumutulong sa pagprotekta sa aming mga kostumer mula sa mga sakunang wildfire sa Baitang 2 at Baitang 3 Mga High Fire-Threat District, (HFTD) na lugar, na nasa pinakamataas na panganib. Mula nang ipinatupad noong huling bahagi ng Hulyo 2021, nakita ng PG&E ang 50% na pagbaba sa mga pagsindi na maaaring magresulta ng mga sakunang wildfire kumpara sa naunang tatlong taon na average, at 90% na pagbaba sa bilis ng mga pagkawala ng kuryente na humahantong sa pagsindi sa mga EPSS na sirkito.

Sa ilang mga lokasyon, ang mga pagsasaayos na ito ay nagresulta na sa mas madalas na pagkawala ng kuryente dahil kailangang magpatrolya ang mga tauhan sa sirkito – at magsagawa ng anumang kinakailangang pagkukumpuni – bago ibalik ang kuryente. Ang tagal ng pagkawala ng kuryente ay makakaiba depende sa oras at lokasyon ng pinangyarihan, pati na rin ang kalubhaan ng pinsala. Gayunpaman, mula nang magsimula ang programa noong Hulyo, inaayos na namin ang mga setting, na nagpapahintulot lamang sa lugar na direktang naapektuhan ng pagkasira na maapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa halip ng buong sirkito. Bilang resulta, madalas nitong nababawasan ang mga milyang ipapatrolya, bilang ng mga kostumer na walang kuryente at kabuuang tagal ng pagkawala ng kuryente.

Ang aming patuloy na pagsisikap na pagbutihin ay dapat na patuloy na mabawasan ang lawak at tagal ng mga pagkawala ng kuryente sa hinaharap. Ang mga pagbabagong ito ay napatunayang epektibo sa pagpapaikli at pagpapaliit sa mga pagkawala ng kuryente, habang tumutulong pa rin na protektahan ang aming mga kostumer mula sa mga sakunang wildfire. Sa pagitan ng Hulyo at Oktubre 2021, nagkaroon ng 43% na pagbawas sa average na bilang ng mga kostumer na naapektuhan at 25% na pagbawas sa average na tagal ng pagkawala ng kuryente.

Nagsusumikap kami nang husto na patuloy na bawasan ang epekto ng mga pagkawala ng kuryente na ito, habang pinapanatiling ligtas ang aming mga kostumer at pamayanan. Io-off namin ang mga inayos na setting sa pagtatapos ng panahon ng wildfire kapag mas madalas na ang pag-ulan.


Panoorin ang aming video sa enhanced powerline safety settings

Ang aming pagtutuon sa iyong kaligtasan

Enhanced Powerline Safety Settings

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na paglalarawan na bersyon
I-download ang transcript (PDF, 92 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

1OF1

Ang paglalarawan at audio na transcript ay magagamit para sa video na ito:

I-akses ang audio na paglalarawan na bersyon
I-download ang transcript (PDF, 92 KB)