Matapang na aksiyon sa pag-upgrade ng ating sistema


Ang undergrounding ay proseso ng pagbaon sa ilalim ng lupa sa mga linya ng kuryente. Nakatutok sa dalawang programa ang PG&E sa undergrounding:


  1. Undergrounding bilang bahagi ng aming trabaho sa kaligtasan sa mabilis na kumakalat na apoy. Kasama rin sa trabahong ito ang pagtatayo ng mas malakas na overhead equipment. Puwede mong malaman ang higit pa sa ibang trabahong pangkaligtasan sa mabilis na kumakalat na apoy kapag binisita mo ang aming Community Wildfire Safety Program na page.
  2. Ang Rule 20 Program ay tumutok sa pagbabaon sa ilalim ng lupa sa mga linya ng kuryente para pagandahin ang mga komunidad. Nasa ibaba ang higit pang impormasyon tungkol sa programang ito.

Ginagawang mas ligtas ng mga pagsisikap na ito ang aming sistema. Binabawasan ng undergrounding ang panganib ng pagliliyab nang halos 99% sa lokasyong iyan.


Ang pagpapalawak sa aming sistema ng kuryente na nasa ilalim ng lupa ay:


  • Tutulong pigilan ang mabilis na kumakalat na apoy na dulot ng equipment
  • Babawasan ang pagkawala ng kuryente dahil sa kaligtasan
  • Babawasan ang kailangang trabaho sa puno sa hinaharap
  • Pahuhusayin ang pagkamaaasahan
  • Pangangalagaan ang kapaligiran
  • Pagagandahin ang ating mga komunidad

Tingnan ang aming progreso


Nakamit namin ang aming layuning ibaon sa lupa ang hindi bababa sa 175 milya sa 2022, na higit pa sa doble ng milyaheng nakumpleto noong 2021.Data hanggang 12/15/2022

Isang graph sa anyo ng thermometer ang nagpapakita na nakumpleto ng PG&E ang 129 sa 175-milyang layunin nito para sa 2022. Sa ngayon, 74 porsiyento ng layunin na pagbabaon sa ilalim ng lupa sa taong ito ay nakamit na.

Kailangan ng matapang na aksiyon ng pagtugon sa mga hamon sa klima ng ating estado. Noong 2021, inanunsiyo natin ang planong ibaon sa ilalim ng lupa ang 10,000 milya ng mga linya ng kuryente. Naganap ang trabahong ito sa at malapit sa mga wildlife-risk na lugar. Ito ang pinakamalaking ganitong uri ng programa sa U.S.


PANOORIN ANG AMING UNDERGROUNDING VIDEO

I-DOWNLOAD ANG AMING UNDERGROUNDING FACT SHEET (PDF, 2.29 MB)

Maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga plano ng trabaho sa undergrounding, kasama ang mga mapa, sa ibaba.

Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa wildfiresafety@pge.com o sa 1-877-295-4949.

Kinokombert rin ng PG&E ang maraming milya ng mga nasa itaas na pasilidad ng kuryente sa ilalim ng lupa taun-taon. Nakumpleto ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagsunod sa panuntunan na Patakaran 20 ng California Public Utilities Commission (CPUC) na isang taripa sa distribusyon ng kuryente.


Ang Patakaran 20 ay may tatlong seksyon (A, B at C). Ang paggamit sa partikular na seksyon ng Patakaran 20 ay tinutukoy ng uri ng lugar na ilalagay sa ilalim ng lupa at kung sino ang magbabayad para sa trabaho.


Para sa karagdagang impormasyon sa Patakaran 20, pakitingnan sa ibaba. Para tingnan ang kasalukuyang Patakaran 20 Taunang Ulat (ayon sa Talata ng Pag-utos 14 ng D.21-06-013), i-download ang 2021 Patakaran 20 Taunang Ulat (XLSX, 446 KB).