Matapang na aksiyon sa pag-upgrade ng aming system


Ang undergrounding ay proseso ng pagbaon sa ilalim ng lupa sa mga linya ng kuryente. Ang PG&E ay may dalawang pagsusumikap na nakatutok sa undergrounding:


 1. Undergrounding bilang bahagi ng aming trabaho sa kaligtasan sa mabilis na kumakalat na apoy na kaugnay ng pagpapatigas ng system. Puwede kang matuto pa tungkol sa ibang trabahong pangkaligtasan sa mabilis na kumakalat na apoy at pagpapatigas ng system sa aming Community Wildfire Safety Program na pahina. Ginagawa ng mga pagsusumikap na ito ang aming system na mas ligtas, mas matibay at mas abot-kaya para sa mga kustomer namin sa pangmatagalan. Binabawasan ng pagbabaon sa ilalim ng lupa ang panganib ng pagliliyab nang halos 99% sa lokasyong iyon. Ang mga tanong sa pagbabagon sa ilalim ng lupa ay maaaring madirekta patungo sa wildfiresafety@pge.com o sa 1-877-295-4949.

  Ang pagpapalawak sa aming sistema ng kuryente na nasa ilalim ng lupa ay:
  • Tumulong na mapigilan ang mga mabilis na kumakalat na apoy na dulot ng kagamitan
  • Bawasan ang mga pagkawala ng kuryente at mapabuti ang pagiging maaasahan
  • Bawasan ang pangangailangan para sa trabaho sa puno sa hinaharap
  • Protektahan ang kagamitan
 2. Ang Rule 20 ay ginamit para i-convert ang mga overhead na pasilidad sa nakabaon sa ilalim ng lupa. Kasama nito ang telecommunication at cable, sa kahilingan ng mga munisipalidad, developer at mga may-ari ng pag-aari. Nasa ibaba ang higit pang impormasyon tungkol sa trabahong ito.

Tingnan ang aming pag-usad


Datos hanggang sa 4/25/2023


Imahe ng pag-usad ng PGE Undergrounding

Nasa target kami na maibaon sa lupa ang 600+ na milya sa dulo ng 2023. Hanggang ngayon, naibaon na namin sa lupa ang 262 milya.
Kailangan ng matapang na aksyon ng pagtugon sa mga hamon sa klima ng ating estado. Kaya balak naming ibaon sa ilalim ng lupa ang 10,000 milya, o tinatayang isang-katlo ng aming mga linya ng kuryente na nasa itaas sa mga lugar na mapanganib sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ito ang pinakamalaking ganitong uri ng programa sa U.S.


PANOORIN ANG AMING VIDEO SA PAGBAON SA ILALIM NG LUPA

I-DOWNLOAD ANG AMING UNDERGROUNDING FACT SHEET (PDF, 2.29 MB)

Maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga plano ng trabaho sa pagbaon sa ilalim ng lupa, kasama ang mga mapa, sa ibaba.

Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa wildfiresafety@pge.com o sa 1-877-295-4949.

Kinokombert rin ng PG&E ang maraming milya ng mga nasa itaas na pasilidad ng kuryente sa ilalim ng lupa taun-taon. Nakumpleto ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagsunod sa panuntunan na Patakaran 20 ng California Public Utilities Commission (CPUC) na isang taripa sa distribusyon ng kuryente.


Ang Patakaran 20 ay may tatlong seksyon (A, B at C). Ang paggamit sa partikular na seksyon ng Patakaran 20 ay tinutukoy ng uri ng lugar na ilalagay sa ilalim ng lupa at kung sino ang magbabayad para sa trabaho.


Para sa karagdagang impormasyon sa Patakaran 20, pakitingnan sa ibaba. Para tingnan ang kasalukuyang Patakaran 20 Taunang Ulat (ayon sa Talata ng Pag-utos 14 ng D.21-06-013), i-download ang 2022 Patakaran 20 Taunang Ulat (XLSX, 540 KB).