Paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon


Sa PG&E, nauunawaan namin kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa impormasyong ibinibigay mo sa amin. Isa itong obligasyon na siniseryoso namin. Basahin ang aming mga patakaran sa pagkapribado sa ibaba para malaman kung paano namin isinasakatuparan ang dedikasyon namin na maprotektahan ang iyong impormasyon.

Patakaran sa Paglapribado ng PG&E

Alamin kung paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin, kabilang ang impormasyong nakuha sa aming website at mga online na serbisyo.

Pagtatasa, Pangongolekta, Pag-iimbak, Paggamit at Pagsisiwalat ng Impormasyon sa Paggamit ng Enerhiya

Alamin kung paano namin ginagamit ang datos sa enerhiya, kabilang ang datos na nakuha mula sa SmartMeters.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Alamin ang iyong mga karapatan sa bisa ng California Consumer Privacy Act.

California Consumer Privacy ActMga Madalas na Itanong (FAQs)

Alamin ang tungkol sa pinakakaraniwang itinatanong na mga paksa ng “tulong”

Mga Kahilingan sa California Consumer Privacy

Alamin kung paano gamitin ang iyong mga karapatan sa bisa ng California Consumer Privacy Act, gumawa ng kahilingan, tingnan ang katayuan ng kahilingan ng o magkansela ng isang kahilingan.

Abiso ng Empleyado, Aplikante sa Trabaho, at Kontratista

Alamin kung aling mga kategorya ng personal na impormasyon ang aming kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi tungkol sa aming mga empleyado, aplikante sa trabaho at kontratista.