Mga FAQ: Ang Iyong Mga Karapatan sa Bisa ng California Consumer Privacy Act


Para matuto ng higit pa tungkol sa personal na impormasyong kinokolekta ng PG&E at kung paano ito ginagamit, bisitahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Pamamahala ng cookie sa pge.com

Pag-opt out sa mga pakikipag-ugnayan ng PG&E

Pagbabahagi ng impormasyon sa mga third party

Mga kahilingan sa pag-access at pag-delete