Makihalubilo sa amin sa mga social media site

Nagtataguyod ng ilang pahina ang PG&E sa mga social media site. Kasama sa mga pahinang ito ang Facebook®, Twitter®, YouTube®, Nextdoor® at Instagram®.


Gumagamit kami ng social media site dahil gusto naming magbukas ng mabuting palitan ng impormasyon. Gustong marinig ng PG&E ang masasabi ninyo tungkol sa aming kompanya at sa programa at serbisyo nito.


Tingnan ang mga patakaran sa social media ng PG&E


Maging magalang sa social media

Bukas ang PG&E sa mga komento sa aming mga social media site. Tatanggapin namin ang tanong at komentaryo, at pati puna.
Sundin sana ang mga payo dito sa pagpo-post:

 • Magsabi ng palagay at magtanong sa magalang na paraan.
 • Sundin ang tuntunin ng Facebook sa pagpo-post. Huwag "mang-atake nang personal" o gumawa ng hindi magandang asal.

Alamin kung paano namin pinapatakbo ang aming pahina sa social media

Ayaw ng PG&E na hikayatin ang negatibong ugali. Matatanggal namin ang mga mapanirang mensahe na labag sa mga tuntunin ng PG&E. Puwede rin namin kayong ibawal sa isang pahina o channel kung sumusuway ang inyong post.


Sundin ang mga tuntunin ng PG&E para sa social media

Inaasahan naming sundin ninyo ang mga tuntunin ng Facebook para sa pagsali sa komunidad ng PG&E. Puwede ring alisin ng PG&E moderator ang mga post o komento na:

 • May spam.
 • May panghihingi o patalastas o naglalaman ng pagbebenta na hindi kaugnay ng PG&E.
 • May nakaka-harass, bastos, abusado, mapanira, mahalay, racist, sexist, may diskriminasyon o nagpapahayag ng pagkamuhi sa nilalaman.
 • May mapanloko, nakakalito, baka nakakasira o walang katotohanang nilalaman.
 • May mga link na di-awtorisado at/o hindi aprobado ng PG&E.
 • Nagtataguyod ng pulong, petisyon, organisasyon o kawsa na hindi opisyal na itinataguyod o kinikilala ng PG&E.
 • May impormasyon na "wala sa paksa" o walang koneksiyon sa orihinal na post na ginawa ng PG&E man o ng miyembro ng komunidad.
 • May pribado, personal o sensitibong impormasyon ng mga indibidwal (halimbawa, impormasyon ng account).
 • Nagtutulak ng ilegal na aksiyon.

Humanap ng external link disclaimer

Walang pananagutan ang PG&E sa mga external site na inilagay ng iba. Hindi namin mae-edit ang nilalaman ng mga pahinang ito. Ang mga opinyong ipinahayag sa mga external website ay hindi kumakatawan sa posisyon ng PG&E.


Iwasan ang paglabag sa karapatang ari

Ang lahat ng naka-post na nilalaman ay dapat na sumusunod sa batas ng karapatang ari at pagmamay-ari. Pananagutan ninyo ang alinmang post na lumalabag sa batas ng karapatang ari.