ค้นพบวิธีการรักษาตัวให้ปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือจาก PG&E

ที่ PG&E นั้น ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าความปลอดภัย เราต้องการให้คุณคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเช่นเดียวกัน สำรวจส่วนต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในแก๊สและไฟฟ้า ค้นหาว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบพลังงานต่างๆ ของเรา

Visit Wildfire Safety

เตรียมพร้อมเสมอในช่วงฤดูกาลไฟป่า

ค้นข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า การเตรียมพร้อมและการสนับสนุน

Preventing tree-related safety risks

ป้องกันความเสี่ยงจากเหตุที่เกี่ยวกับต้นไม้

ต้นไม้ที่ล้มหรือเติบโตสูงถึงสายไฟอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดับหรือเป็นอันตรายร้ายแรงได้ เราจัดทำข้อมูลและบริการที่ครอบคลุมกว้างขวางเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับและอุบัติเหตุ

Stay safe during natural disasters

รักษาตัวให้ปลอดภัยระหว่างการเกิดภัยธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถมีพลังทำลายล้างสูง เรียนรู้วิธีการปกป้องตัวเองและครอบครัวของคุณในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Learn about digging and yard safety

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขุดและในสนาม

ค้นหาวิธีหลีกเลี่ยงการขุดไปโดนสายไฟใต้ดิน เรียนรู้วิธีตัดแต่งต้นไม้รอบๆ สายไฟ และค้นหาต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่เหมาะสม

Stay safe with electricity

ระวังสายไฟ

เรียนรู้กฎสำหรับการรักษาตัวให้ปลอดภัยเมื่อต้องทำงานใกล้กับสายไฟ ค้นหาว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไร

Be safe with natural gas

ปลอดภัยกับแก๊สธรรมชาติ

ค้นหาว่า PG&E กำลังทำอะไร และเรียนรู้ว่าคุณควรต้องทำอะไร

ค้นหาว่าระบบของเราทำงานอย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า แก๊ส ไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานพลังนิวเคลียร์ และระบบความถี่วิทยุ

ทำความเข้าใจความปลอดภัยในนิวเคลียร์

เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับนิวเคลียร์

ค้นพบแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาอื่นๆ

ดูแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมซึ่ง PG&E จัดทำสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

Get more scam details and prevention tips

ป้องกันการหลอกลวง

ระวังนักต้มตุ๋นที่แสดงตนเป็น PG&E เพื่อเข้าถึงที่พักของคุณ เข้าถึงอีเมล และโทรหาคุณเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือพยายามที่จะจัดเก็บเงินในนามของ PG&E