การป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสนับสนุน


ลมแรงอาจทำให้กิ่งไม้และเศษสิ่งของถูกพัดไปโดนสายไฟที่มีการปล่อยกระแสไฟ ทำให้อุปกรณ์ของเราได้รับความเสียหายและทำให้เกิดไฟป่าได้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจจำเป็นต้องตัดกระแสไฟในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า การดำเนินการนี้เรียกว่า Public Safety Power Shutoff (PSPS)ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ PSPS

ความปลอดภัยจากไฟป่า

PG&E Safety Action Center


ตรวจยืนยันต้องการทราบเคล็ดลับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภาวะไฟฟ้าดับใช่ไหม เยี่ยมชม Safety Action Center ของเราที่ safetyactioncenter.pge.com สำหรับทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงวิธีการสร้างชุดฉุกเฉินและแผนฉุกเฉิน


เว็บไซต์พยากรณ์อากาศและข้อมูลระยะ 7 วันของ PG&E


ไฟป่าเยี่ยมชมหน้าข้อมูลอากาศของเราเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศที่เรากำลังตรวจควบคุมและดูข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านสถานีอากาศของเราและกล้องความคมชัดสูง


Disability Disaster Access Program


สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปเรากำลังประสานงานกับ Disability Disaster Access and Resources Program ของ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) เพื่อสนับสนุนชุมชน Access and Functional Needs (AFN) การสนับสนุนครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยสิ่งจำเป็นทางการแพทย์หรือการอยู่อาศัยอย่างอิสระ รวมถึงแบตเตอรี่สำรองชนิดพกพา ทรัพยากรการขนส่งสำหรับผู้พิการ ที่พักในโรงแรม เงินค่าครองชีพสำหรับอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เยี่ยมชม Disability Disaster Access & Resources Program