ปลอดภัยไว้ก่อน


ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่คุณสามารถทำได้ทันที พร้อมกับเรียนรู้ว่า PG&E ทำอย่างไรในการป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับไฟป่า