English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

รับการสนับสนุนและบริการต่างๆในระหว่างเหตุการณ์ระบบกระแสไฟฟ้าถูกตัดเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)


โทรหรือส่งข้อความไปที่ 211, ตลอด 24 ชั่วโมง


การเข้าถึงการแพทย์, ที่พักพิง, อาหารและการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในกรณีที่มี การตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ของคุณ


211โทร 211 หรือ ส่งข้อความ "PSPS" ไปที่ 211211, ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ บริการฟรีนี้, ร่วมกับ PG&E, สามารถช่วยคุณค้นหาบริการด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่ระหว่างเกิดเหตุการณ์ PSPS ตลอดจนช่วงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ การสนับสนุนมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ, สเปน, จีนกวางตุ้ง, จีนกลาง และ ภาษาอื่น ๆ อีกเกือบ 200 ภาษา ผ่านบริการล่ามแปลภาษา


ตรวจสอบว่าคุณสามารถรับการแจ้งเตือน PSPS ได้


หากเป็นไปได้, เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริการของคุณ — รวมถึงความจำเป็นในการปิดใช้ไฟฟ้าที่คุณอาจจะต้องทำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, การตั้งค่าภาษาและที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่ในบัญชีออนไลน์ของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบัน อัพเดทข้อมูลติดต่อของคุณตอนนี้


การแจ้งเตือนที่อยู่ PSPS สำหรับผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ PG&E


รับโทรศัพท์จาก PG&E หากอาจจำเป็นต้องปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า เรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้


การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่นๆ


PG&E เปิด ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Centers) ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้า ศูนย์ทรัพยากรชุมชนทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางของรัฐและเขตเพื่อต่อสู้กับเชื้อ COVID-19 ศูนย์เหล่านี้จะมีห้องน้ำและจุดล้างมือที่ ADA เข้าถึงได้, จุดชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์, จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi, น้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารว่าง ศูนย์ในที่ร่มยังมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน, ที่นั่งและน้ำแข็งด้วย

หากคุณพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์และ/หรือการดำรงชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพา


โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย (Medical Baseline Program)


โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์เป็นโปรแกรมความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าในทางการแพทย์บางอย่าง โปรแกรมนี้มีความช่วยเหลือสองประเภท:


  • อัตราค่าไฟรายเดือนที่ต่ำลง (พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในอัตราค่าไฟที่ต่ำสุด)
  • การแจ้งเตือนเพิ่มเติมล่วงหน้าของเหตุการณ์ PSPS, รวมถึงการแจ้งผ่านโทรศัพท์และการแจ้งผ่านการเคาะประตูตามบ้าน

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์หรือไม่

สมัครวันนี้

แบตเตอรี่แบบพกพา


โปรแกรมแบตเตอรี่พกพาปิดแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลที่มีการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) บ่อยๆ ในกรณีที่ PG&E จำเป็นต้องเริ่มดำเนินการ PSPS นอกฤดูกาล มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ (CFILC) จะยังคงสามารถให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งรวมถึงโรงแรมและแบตเตอรี่สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ (โปรดดูรายละเอียดโปรแกรมด้านล่าง) โปรแกรมแบตเตอรี่พกพาจะกลับมาเปิดอีกครั้งภายหลังในปี 2021 ก่อนเริ่มฤดูกาลที่มีการดำเนินการ PSPS บ่อยๆ เว็บไซต์จะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลโปรแกรมปี 2021 ก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง


แบตเตอรี่แบบพกพาของ PG&E (Portable Battery Program, PBP) มอบแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนี้

  • สมัครเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม California Alternate Rates for Energy (CARE) หรือ Family Electric Rate Assistance (FERA), และ
  • อาศัยอยู่ในเขตได้รับภัยคุกคามจากไฟไหม้สูง (HFTD) ตามที่กำหนดนิยามไว้โดย CPUC Fire นี้

ข้อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบด้วยความต้องพึ่งพาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาชีพ การทำงานร่วมกับองค์กรที่อยู่พื้นฐานของชุมชน (Community Based Organizations, CBO), PG&E พบว่ามีลูกค้าประมาณ 10,500 รายที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้


CBO กำลังดำเนินการติดต่อเบื้องต้นไปยังลูกค้าทั้ง 10,500 รายเพื่อประเมินความต้องการของลูกค้าด้วยการทำแบบสำรวจ และจากผลการสำรวจ CBO จะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าลูกค้ารายได้มีสิทธิได้รับแบตเตอรี่ จากนั้น CBO จะส่งมอบแบตเตอรี่ไปยังบ้านของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ ติดตั้งแบตเตอรี่ และให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ จากนั้น CBO จะส่งมอบแบตเตอรี่ไปยังบ้านของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ ติดตั้งแบตเตอรี่ และให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (California Foundation for Independent Living Centers)


มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระให้ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์หรือการดำรงชีวิตอิสระระหว่างเหตุการณ์ PSPS เมื่อคุณผ่านคุณสมบัติแล้ว, คุณจะสามารถเข้าถึงแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาและทรัพยากรอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์สื่อสารอำนวยความสะดวก, รวมถึงบัตรกำนัลโรงแรมและอาหารต่างๆที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระในเขตของคุณ


ศูนย์เหล่านี้อาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปและกลับจากศูนย์ทรัพยากรชุมชนของ PG&E


การประสานงานกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระเพื่อขอรับการสนับสนุนต้องใช้เวลา ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณติดต่อศูนย์ในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ PSPS แม้ว่าศูนย์เหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน, แต่ก็ไม่ได้เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง, 7 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำการปกติทั่วไปคือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา, 8.30 – 16.00 น.


หากคุณกำลังประสบกับเหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต, โปรดโทร 911 


องค์กรนี้ยังช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS เหล่านี้ด้วยการวางแผนฉุกเฉินและการอบรมศึกษาและความช่วยเหลือในการลงทะเบียนโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ เข้าไปที่ ทรัพยากรและการเข้าถึงเพื่อรับมือภัยพิบัติของผู้พิการของมูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์ดำรงชีวิตอิสระ (California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources) เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการวางแผนรับมือภัยพิบัติเหล่านี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน


อัตราทางเลือกพลังงานไฟฟ้าในแคลิฟอร์เนีย (CARE-California Alternative Rates for Energy) และ การช่วยเหลืออัตราค่าไฟฟ้าสำหรับครอบครัว (FERA- Family Electric Rate Assistance)


ครัวเรือนที่มีรายได้ตรงตามคุณสมบัติ จะได้รับส่วนลดบิลค่าไฟฟ้ารายเดือนตามโปรแกรม CARE และ FERA


ดูว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA หรือไม่  


ทรัพยากรทดแทนอาหาร


หากคุณประสบปัญหาการสูญเสียอาหารเนื่องจากเหตุการณ์ PSPS, ธนาคารอาหารที่เข้าร่วมจะจัดหาร้านขายของชำให้กับครอบครัวของคุณในช่วงเหตุการณ์ PSPS ในเคาน์ตี้พื้นที่ของคุณ เป็นระยะเวลาสามวันหลังจากมีพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้

หากคุณเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้สูงอายุ


Meals on Wheels


Meals on Wheels ให้ผู้สูงอายุที่เดินทางกลับบ้านได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในบ้านของตัวเอง หากคุณอาศัยอยู่ในเคาน์ตี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ PSPS และเข้าร่วมโปรแกรมม Meals on Wheels เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอาหารอีกหนึ่งมื้อต่อวันสำหรับแต่ละวันที่เกิดเหตุการณ์ PSPS


คุณต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและไม่สามารถมาที Meals on Wheels Center เพื่อรับประทานอาหารได้ จึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรม ติดต่อ Meals on Wheels Center ในพื้นที่ของคุณตอนนี้ เพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา


หากคุณหรือคนอื่น ๆ ที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือในการทำให้เกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS แหล่งข้อมูลภาษาและหน่วยงานที่ร่วมมือที่ระบุไว้ด้านล่าง พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่คุณ มีการสนับสนุนเพิ่มเติมในกว่า 200 ภาษา โทร 1-866-743-6589 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์หรือเสียง โปรดส่งอีเมลมาหา PG&E ตามที่อยู่อีเมลนี้ CIACMC@pge.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

แหล่งข้อมูลความปลอดภัยจากไฟป่า


ใช้ชุดเครื่องมือความปลอดภัยจากไฟป่า ซึ่งมีให้บริการในหลากหลายเพื่อช่วยคุณหรือคนที่คุณรักเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เช่น เอกสารข้อมูลและใบสมัครที่พิมพ์ได้สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์