การสนับสนุนก่อน ระหว่าง และหลังการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ


ไอคอนแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ ค้นหาพลังงานที่ใช้ได้ต่อเนื่อง การขนส่งที่เข้าถึงได้ การทดแทนอาหาร และการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพและประชากรผู้สูงวัย ในกรณีที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ของคุณ


แหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามตามเคาน์ตี้: คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามและการสนับสนุนใกล้เคียงได้ด้วยการดูหัวข้อ การสนับสนุนและแหล่งข้อมูลตามเคาน์ตี้

ทรัพยากรที่มีให้บริการในหลากหลายภาษาเหล่านี้ จะช่วยเหลือคุณหรือคนที่คุณรักในการเตรียมพร้อมรับมือกับ PSPS โดยจะรวมถึง ทรัพยากรสำหรับ PSPS คู่มือการเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน และใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Medical Baseline Program ฉบับที่สั่งพิมพ์ได้

อัปเดตข้อมูลติดต่อ

อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณ

หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการตัดกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อบริการด้านไฟฟ้าของลูกค้า —รวมถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตัวเลือกภาษา และที่อยู่ทางไปรษณีย์ในบัญชีออนไลน์ของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบัน


ในการอัปเดตตัวเลือกภาษาสำหรับการแจ้งของ PSPS โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือของเรา (PDF, 303 KB)


อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณตอนนี้
การแจ้งเตือนทั่วไป

การแจ้งเตือน PSPS ตามที่อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชี PG&E

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีของที่อยู่ คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศ PSPS ในพื้นที่ รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความจาก PG&E ในกรณีที่อาจมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน PSPS โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ของตนเอง


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนตามที่อยู่
ไอคอนรายงานเหตุการณ์

การสนับสนุนในด้านภาษา

หากคุณหรือผู้อื่นที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือด้านการแปลภาษา เพื่อทำความเข้าและเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS แหล่งทรัพยากรด้านภาษาและความช่วยเหลือตามรายการที่ด้านล่างจะมีไว้เพื่อการสนับสนุน ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในกว่า 250 ภาษา โทร 1-866-743-6589  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลในเรื่องรูปแบบทางเลือก เช่น สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ หรือไฟล์เสียง โปรดส่งอีเมลคำร้องขอไปยัง PG&E ได้ที่ CIACMC@pge.com  และโปรดระบุชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์

มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (ASL-CA Foundation for Independent Living Centers)

 

มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (ASL-CA Foundation for Independent Living Centers)

1OF1
 
ความช่วยเหลือทางการแพทย์

Medical Baseline Program

Medical Baseline Program หรือที่เรียกว่า Medical Baseline Allowance เป็นโปรแกรมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าครัวเรือนที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าสำหรับความต้องการทางการแพทย์บางอย่าง โปรแกรมประกอบด้วย:

 • การจัดสรรส่วนพลังงานให้เพิ่มเติมทุกเดือนในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่มีสำหรับลูกค้า’
 • การแจ้งเตือนพิเศษล่วงหน้าเกี่ยวกับ PSPS อาจจะรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการกดกริ่งแจ้งที่หน้าประตูบ้าน


ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม Medical Baseline Program หรือไม่

สมัครได้แล้วในตอนนี้

กลุ่มลูกค้า

Vulnerable Customer Status (สถานะลูกค้าที่มีความเปราะบาง)

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในภาวะร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ หากบริการของคุณถูกตัดกระแสไฟฟ้า คุณสามารถรับรองตนเองได้ว่าคุณเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความเปราะบาง ลูกค้าที่รับรองตนเองว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความเปราะบาง จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง PSPS ที่อาจจะรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการกดกริ่งแจ้งที่หน้าประตูบ้าน


การสมัครขอรับสิทธิ์ใน Vulnerable Customer Status
CARE และ FERA

California Alternative Rates for Energy (CARE) และ Family Electric Rate Assistance (FERA)

ครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ตามรายได้ จะได้รับส่วนลดในบิลค่าพลังงานแต่ละเดือนจากโปรแกรม CARE และ FERA


ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA
ไอคอนตรวจสอบยืนยันทั่วไป

Disability Disaster Access & Resources (การเข้าถึงและแหล่งทรัพยากรในระหว่างภัยพิบัติสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพ)

โปรแกรม Disability Disaster Access & Resources (DDAR) Program โปรแกรม Disability Disaster Access Resources (DDAR) คือ ความร่วมมือระหว่าง PG&E และ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ตลอดทั้งโปรแกรม ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก จะสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกระบวนการตรวจสอบของ DDAR ในบรรดาหลักเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหลายนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์จะรวมถึงผู้พิการและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้โดยชีวิตไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น


ด้วยความช่วยเหลือจาก Disability Disaster Access & Resources Program ทำให้ CFILC สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในระหว่างเหตุการณ์ PSPS แก่ผู้ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อการใช้ชีวิตในทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์ จะได้ใช้แบตเตอรี่สำรองชนิดพกพา รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ทรัพยากรด้านการบนส่งสำหรับผู้พิการ และที่พักในโรงแรม ระหว่างเหตุการณ์ PSPS อาจมีการจัดหาแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาผ่านการบริจาค การเช่าซื้อ หรือการสมัครขอสินเชื่อทางการเงิน


การประสานงานกับ Disability Disaster Access & Resources Center เพื่อขอรับการสนับสนุนต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณติดต่อศูนย์ในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ PSPS แม้ว่าศูนย์เหล่านี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่ก็ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน’ เวลาทำการปกติคือวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ’หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โปรดโทร 911


นอกจากนี้ ศูนย์ DDAR ยังสามารถความช่วยเหลือคุณในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS เหล่านี้ด้วยการวางแผนฉุกเฉินและการให้ความรู้ ตลอดจนความช่วยเหลือในการลงทะเบียนใน Medical Baseline Program เข้าไปที่ CFILC เพื่อดูทรัพยากรการวางแผนสำหรับภัยพิบัติของพวกเขา

ไอคอนประหยัดพลังงาน

Portable Battery Program

โปรแกรม Portable Battery Program (PBP) ของ PG&E จะจัดหาแบตเตอรี่สำรองให้เพื่อลดผลกระทบของ PSPS ที่มีต่อลูกค้าที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ พันธมิตรของโปรแกรมจะติดต่อไปหาลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เพื่อทำการประเมินผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล การประเมินจะสำรวจแผนการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อจับคู่ลูกค้ากับแบตเตอรี่ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด


ข้อกำหนดการได้รับสิทธิ์จะได้แก่


 • ได้มีการลงทะเบียนในโปรแกรม Medical Baseline Program และ
 • พำนักอาศัยอยู่ในเขต High Fire-Threat Districts (HFTD) ตามที่ระบุไว้ในแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่ออัคคีภัยของ CPUC หรือมีประสบกับเหตุการณ์ PSPS ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2020

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการได้รับสิทธิ์รวมไปถึงการพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการช่วยชีวิต


ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโปรแกรมสำหรับแบตเตอรี่พกพา (PDF, 3.29 MB)

หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์ตามข้อกำหนดของ Portable Battery Program แต่มีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟในทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น โปรดดูที่แหล่งข้อมูลของ Disability Disaster Access & Resources Program ข้างต้น

ไอคอนเงินคืนจากบิล

Generator and Battery Rebate Program

PG&E เสนอให้เงินคืนแก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินสำหรับการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ตรงตามเกณฑ์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะไฟดับ ในการได้รับสิทธิ์ ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:


 • ต้องมีบัญชีที่พักอาศัยหรือบัญชีธุรกิจของ PG&E
 • พำนักอาศัยอยู่ใน High Fire-Threat District ที่ระดับ 2 หรือ 3 ตามที่กำหนดไว้ใน CPUC Fire Map นี้ และ/หรือได้รับการจ่ายไฟโดยวงจรที่ได้รับการป้องกันจาก EPSS โปรดดูว่าบ้านหรือธุรกิจของคุณได้รับการปกป้องด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงหรือไม่โดยใช้ Address Lookup Tool ของเรา แถบสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ หากคุณได้รับการจ่ายไฟโดยวงจรที่ได้รับการป้องกันจาก EPSS

และ


 • คุณต้องเคยประสบกับเหตุการณ์ไฟดับจาก PSPS มาแล้วสองครั้งขึ้นไปตามการพิจารณาโดย Lookup Tool นี้

PG&E เสนอเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินจำนวน $300 สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่) เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะไฟดับ


ลูกค้าที่ได้สมัครเข้าร่วมCARE or FERA program ของ PG&E จะได้รับการคืนเงินเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน $200 จำนวนเงินคืนรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถรวมภาษีหรือค่าจัดส่ง ในการได้รับสิทธิ์เงินคืน ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องแสดงอยู่ในรายชื่อผลิตภัณฑ์นี้ (XLSX, 59 KB)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Generator and Battery Rebate Program
ไอคอนแถบพลังงาน

การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่น

PG&E เปิดศูนย์บริการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS ศูนย์บริการทรัพยากรชุมชนจะปฏิบัติตามแนวทางการต่อสู้กับ COVID-19 ของรัฐและเคาน์ตี้ แต่ละศูนย์จะมีห้องสุขาสำหรับผู้พิการ ADA และจุดล้างมือ จุดชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์ จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และน้ำดื่มบรรจุขวด และของทานเล่น ศูนย์บริการในอาคารยังมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน ที่นั่ง และน้ำแข็ง

สนับสนุนบริการตามเคาน์ตี้


ค้นหาว่ามีเคาน์ตี้เฉพาะใดบ้าง (ไม่เกี่ยวข้องกับ -PG&E) ที่ให้บริการด้านทรัพยากรอาหาร การขนส่ง และอื่น ๆ ใกล้คุณ

ธนาคารอาหาร

หากคุณพบปัญหาการสูญเสียอาหารอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ PSPS การเข้าร่วมธนาคารอาหารในเคาน์ตี้ของคุณ จะทำให้ครอบครัวของคุณได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคระหว่างเหตุการณ์ PSPS และหลังเหตุการณ์อีกเป็นเวลาสามวัน

Meals on Wheels – สำหรับผู้พิการหรือคนชรา

Meals on Wheels จะดูแลจัดส่งอาหารที่ถูกหลักโภชนาการไปยังบ้านของคนชราที่ออกจากบ้านไม่ได้ หากคุณอาศัยอยู่ในเคาน์ตี้ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS และเข้าร่วมในโปรแกรม Meals on Wheels อยู่แล้ว คุณ’จะได้รับอาหารมากกว่าหนึ่งมื้อต่อวันสำหรับแต่ละวันที่เกิดเหตุการณ์ PSPS


ในการได้รับสิทธิ์นี้ คุณต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และมีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์บริการของ Meals on Wheels เพื่อรับอาหารเองได้ ติดต่อสำนักงาน Meals on Wheels ในท้องถิ่นของคุณได้เลยในตอนนี้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือไม่

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางสำหรับผู้พิการ:

ปัจจุบัน PG&E ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางสำหรับผู้พิการสำหรับบุคคลที่ต้องการ Access and Functional Needs ในการเดินทางไปและกลับ PG&E Community Resource Center

 • Vivalon (ซานฟรานซิสโก, มาริน, โซโนมา, โซลาโน, ซานโจควิน, สแตนนิสลอส, อมาดอร์, คาลาเวราส และทูโอลัมนี เคาน์ตี้): 415-847-1157
 • Dignity Health Connected Living (ชาสต้า เคาน์ตี้): 530-226-3074 ต่อ 4
 • El Dorado Transit (เอล โดราโด เคาน์ตี้): 530-642-5383 เลือกข้อ 4
 • Fresno Economic Opportunities Commission (เฟรสโน เคาน์ตี้): 1-800-325-7433

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

ด้วยความร่วมมือกับ PG&E ทาง California Foundation for Independent Living Centers จึงสามารถจัดการโปรแกรม Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ PSPS ทาง DDAR จะจัดหาทรัพยากรให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้ชีวิตทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น


โปรแกรม DDAR จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับแหล่งทรัพยากรผ่านกระบวนการรับเข้า ในบรรดาหลักเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหลายนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์จะรวมถึงผู้พิการและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้โดยชีวิตไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น แหล่งทรัพยากรที่นำเสนอผ่านทางโปรแกรมนี้รวมไปถึงแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ที่พักโรงแรม การเข้าถึงการขนส่ง และคูปองอาหาร


ลูกค้าสามารถสมัครได้โดยตรงที่ disabilitydisasteraccess.org &หรือสามารถติดต่อ Disability Disaster Access Resources Center ที่ให้บริการในเคาน์ตี้ของคุณ

211โทรหรือส่งข้อความไปที่ 211 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณจะได้รับการสนับสนุนและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ในระหว่างช่วงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะรวมถึงเหตุการณ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ บริการติดต่อทางโทรศัพท์และการส่งข้อความที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ เปิดให้บริการตลอดทุกวันและเวลาสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ 211.org หรือโทร 211

คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม 211

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 69 KB)

คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม 211

1OF1

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 69 KB)

ส่วนลดโรงแรม

โรงแรมต่อไปนี้มอบส่วนลดให้กับลูกค้า PG&E ที่ประสบกับปัญหา Public Safety Power Shutoff:


Choice Hotels – ลิงก์ส่วนลดสำหรับลูกค้า


IHG Hotels & Resorts – ลิงก์ส่วนลดสำหรับลูกค้า (Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites)


Wyndham Hotels – ลิงก์ส่วนลดสำหรับลูกค้า (La Quinta, Hawthorn Suites, Ramada, Days Inn, Howard Johnson, Travelodge)


Hyatt Hotels – ลิงก์ส่วนลดสำหรับลูกค้า


การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer): ห้องว่างอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและไม่มีการรับประกัน PG&E ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อการเข้าพักในโรงแรม


คุณพึ่งพาพลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ประคับประคองหรือช่วยชีวิตหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นศูนย์ Disability Disaster Access and Resource (DDAR) ในพื้นที่ของคุณอาจให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่สามารถเข้าใช้บริการได้ในระหว่างปฏิบัติการ PSPS ค้นหาศูนย์ DDAR ในพื้นที่ของคุณ