English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

รับการสนับสนุนและบริการต่างๆในระหว่างเหตุการณ์ระบบกระแสไฟฟ้าถูกตัดเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)


โทรหรือส่งข้อความไปที่ 211, ตลอด 24 ชั่วโมง


การเข้าถึงการแพทย์, ที่พักพิง, อาหารและการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในกรณีที่มี การตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ของคุณ


211โทร 211 หรือ ส่งข้อความ "PSPS" ไปที่ 211211, ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ บริการฟรีนี้, ร่วมกับ PG&E, สามารถช่วยคุณค้นหาบริการด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่ระหว่างเกิดเหตุการณ์ PSPS ตลอดจนช่วงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ การสนับสนุนมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ, สเปน, จีนกวางตุ้ง, จีนกลาง และ ภาษาอื่น ๆ อีกเกือบ 200 ภาษา ผ่านบริการล่ามแปลภาษา


ตรวจสอบว่าคุณสามารถรับการแจ้งเตือน PSPS ได้


หากเป็นไปได้, เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริการของคุณ — รวมถึงความจำเป็นในการปิดใช้ไฟฟ้าที่คุณอาจจะต้องทำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, การตั้งค่าภาษาและที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่ในบัญชีออนไลน์ของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบัน อัพเดทข้อมูลติดต่อของคุณตอนนี้


การแจ้งเตือนที่อยู่ PSPS สำหรับผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ PG&E


รับโทรศัพท์จาก PG&E หากอาจจำเป็นต้องปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า เรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้


การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่นๆ


PG&E เปิด ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Centers) ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้า ศูนย์ทรัพยากรชุมชนทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางของรัฐและเขตเพื่อต่อสู้กับเชื้อ COVID-19 ศูนย์เหล่านี้จะมีห้องน้ำและจุดล้างมือที่ ADA เข้าถึงได้, จุดชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์, จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi, น้ำดื่มบรรจุขวดและอาหารว่าง ศูนย์ในที่ร่มยังมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน, ที่นั่งและน้ำแข็งด้วย

หากคุณพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์และ/หรือการดำรงชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพา


โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย (Medical Baseline Program)


โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์เป็นโปรแกรมความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าในทางการแพทย์บางอย่าง โปรแกรมนี้มีความช่วยเหลือสองประเภท:


  • อัตราค่าไฟรายเดือนที่ต่ำลง (พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในอัตราค่าไฟที่ต่ำสุด)
  • การแจ้งเตือนเพิ่มเติมล่วงหน้าของเหตุการณ์ PSPS, รวมถึงการแจ้งผ่านโทรศัพท์และการแจ้งผ่านการเคาะประตูตามบ้าน

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์หรือไม่

สมัครวันนี้

Portable Battery Program


Portable Battery Program (PBP) ของ PG&E เป็นการจัดหาแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:


ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการได้รับสิทธิ์รวมไปถึงการพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการช่วยชีวิต PG&E ทำงานร่วมกับองค์กรในชุมชน (CBO) ในการระบุลูกค้าที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้และไม่ได้รับแบตเตอรี่ในปี 2020 ลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบจะได้รับจดหมายจาก PG&E และการเข้าถึงโดยตรงจาก CBO


CBO กำลังดำเนินการเข้าหาลูกค้าทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในเบื้องต้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและประเมินความต้องการของพวกเขาด้วยการสำรวจ จากผลการสำรวจ CBO จะพิจารณาว่าลูกค้ารายใดที่มีสิทธิ์ได้รับแบตเตอรี่ หลังจากนั้น CBO จะจัดส่งแบตเตอรี่ไปยังบ้านของลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบเหล่านี้ ทำการติดตั้งแบตเตอรี่ และให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างปลอดภัย การส่งมอบแบตเตอรี่จะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2021


ลูกค้าที่ได้รับแบตเตอรี่ในปี 2020 ควรจะชาร์จแบตเตอรี่ที่ได้รับและมีการทบทวนแผนฉุกเฉินอีกครั้ง หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ได้รับ คุณสามารถติดต่อ CBO ที่ให้บริการในเขตของคุณได้ตามรายชื่อด้านล่าง

California Foundation for Independent Living Centers


California Foundation for Independent Living Centers ได้จัดทำโปรแกรม Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ด้วยความร่วมมือกับ PG&E เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าสำหรับความจำเป็นทางการแพทย์บางอย่างในระหว่างเหตุการณ์ PSPS


โปรแกรม DDAR จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับแหล่งทรัพยากรผ่านกระบวนการรับเข้า หลักเกณฑ์การมีคุณสมบัติครบจะรวมถึงผู้พิการและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้โดยชีวิตไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น แหล่งทรัพยากรที่นำเสนอผ่านทางโปรแกรมนี้รวมไปถึงแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ที่พักโรงแรม การเข้าถึงการขนส่ง และคูปองอาหาร


ลูกค้าสามารถสมัครได้โดยตรงที่ disabilitydisasteraccess.org หรือสามารถติดต่อ Disability Disaster Access & Resources Center ที่ให้บริการในเขตของคุณ


การประสานงานกับ Disability Disaster Access & Resources Center เพื่อขอรับการสนับสนุนต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณติดต่อศูนย์ในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ PSPS แม้ว่าศูนย์เหล่านี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่ก็ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เวลาทำการปกติคือ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.


หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โปรดโทร 9-1-1


นอกจากนี้ องค์กรนี้ยังให้ความช่วยเหลือคุณในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS เหล่านี้ด้วยการวางแผนฉุกเฉินและการให้ความรู้ ตลอดจนความช่วยเหลือในการลงทะเบียนในโปรแกรม Medical Baseline โปรดเยี่ยมชม Disability Disaster Access & Resources ของ California Foundation for Independent Living Centers เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการวางแผนรับมือภัยพิบัติเหล่านี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน


อัตราทางเลือกพลังงานไฟฟ้าในแคลิฟอร์เนีย (CARE-California Alternative Rates for Energy) และ การช่วยเหลืออัตราค่าไฟฟ้าสำหรับครอบครัว (FERA- Family Electric Rate Assistance)


ครัวเรือนที่มีรายได้ตรงตามคุณสมบัติ จะได้รับส่วนลดบิลค่าไฟฟ้ารายเดือนตามโปรแกรม CARE และ FERA


ดูว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA หรือไม่


ทรัพยากรทดแทนอาหาร


หากคุณประสบปัญหาการสูญเสียอาหารเนื่องจากเหตุการณ์ PSPS, ธนาคารอาหารที่เข้าร่วมจะจัดหาร้านขายของชำให้กับครอบครัวของคุณในช่วงเหตุการณ์ PSPS ในเคาน์ตี้พื้นที่ของคุณ เป็นระยะเวลาสามวันหลังจากมีพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้

หากคุณเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้สูงอายุ


Meals on Wheels


Meals on Wheels ให้ผู้สูงอายุที่เดินทางกลับบ้านได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในบ้านของตัวเอง หากคุณอาศัยอยู่ในเคาน์ตี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ PSPS และเข้าร่วมโปรแกรมม Meals on Wheels เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอาหารอีกหนึ่งมื้อต่อวันสำหรับแต่ละวันที่เกิดเหตุการณ์ PSPS


คุณต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและไม่สามารถมาที Meals on Wheels Center เพื่อรับประทานอาหารได้ จึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรม ติดต่อ Meals on Wheels Center ในพื้นที่ของคุณตอนนี้ เพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา


หากคุณหรือคนอื่น ๆ ที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือในการทำให้เกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS แหล่งข้อมูลภาษาและหน่วยงานที่ร่วมมือที่ระบุไว้ด้านล่าง พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่คุณ มีการสนับสนุนเพิ่มเติมในกว่า 200 ภาษา โทร 1-866-743-6589 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลในรูปแบบอื่น เช่น สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์หรือเสียง โปรดส่งอีเมลมาหา PG&E ตามที่อยู่อีเมลนี้ CIACMC@pge.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

แหล่งข้อมูลความปลอดภัยจากไฟป่า


ใช้ชุดเครื่องมือความปลอดภัยจากไฟป่า ซึ่งมีให้บริการในหลากหลายเพื่อช่วยคุณหรือคนที่คุณรักเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เช่น เอกสารข้อมูลและใบสมัครที่พิมพ์ได้สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมพื้นฐานทางการแพทย์