การสนับสนุนเกี่ยวกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff)


ไอคอนแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ เราพยายามดำเนินงานทุกวันเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นวิธีการสุดท้ายในการดูแลคุณให้ปลอดภัย เราอาจจะต้องระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระหว่างช่วงที่ลมแรง เพื่อป้องกันไฟป่า การดำเนินการนี้เรียกว่าการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS))


เราจะมอบการสนับสนุนเป็นพิเศษให้ หากคุณหรือบางคนในบ้านของคุณต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย เรามีทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อช่วยดูแลคุณให้ปลอดภัยก่อน ระหว่าง และหลังจาก PSPS รวมถึงการเตือนและการแจ้งเตือนที่เพิ่มจำนวนขึ้นค้นหาทรัพยากรในเคาน์ตี้ของคุณ 

เรามีทรัพยากรหลายภาษาเพื่อช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับ PSPS

อัปเดตข้อมูลติดต่อ

รับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับ PSPS


ระบบจะส่งการแจ้งเตือนก่อนเกิดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) ทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล ลูกค้า Medical Baseline หรือ Self-Identified Vulnerable ที่ไม่ได้ตอบกลับ อาจจะได้รับการแจ้ง PSPS เพิ่มเติม รวมถึงการโทรติดต่อรายชั่วโมงและการกดกริ่งแจ้งเตือนที่บ้าน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับทราบถึง PSPS และได้เตรียมความพร้อม


สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อให้เราติดต่อคุณได้


หากสุขภาพและความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า โปรดแจ้งให้ PG&E ทราบ โปรแกรมเหล่านี้พร้อมสนับสนุนคุณและช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับ PSPS เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เมื่อจำเป็นสมัครเข้าร่วม Medical Baseline program

สมัครเข้าร่วม Vulnerable Customer Status
การแจ้งเตือนทั่วไป

รับการแจ้งเตือนตามที่อยู่


การแจ้งเตือนตามที่อยู่จะแจ้งให้คุณทราบถึง PSPS ที่อาจเกิดขึ้นในที่อยู่ใดก็ได้ที่สำคัญสำหรับคุณหรือคนที่คุณรัก คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของบัญชีสำหรับที่อยู่ที่จะรับการแจ้งสมัครรับการแจ้งเตือนตามที่อยู่
ความช่วยเหลือทางการแพทย์

Medical Baseline Program


หากคุณต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าเพื่อความต้องการทางการแพทย์เฉพาะด้าน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับบริการจาก Medical Baseline Program ซึ่งจะรวมถึง:


 • การจัดสรรพลังงานรายเดือนเพิ่มเติมในราคาต่ำที่สุดที่มีจากอัตราของคุณในปัจจุบัน
 • การแจ้งเตือนเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS) โดยอาจจะรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์หรือการกดกริ่งแจ้งที่หน้าประตูบ้านเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมพร้อมและมีความปลอดภัย


สมัครเข้าร่วม Medical Baseline Program
ไอคอนประหยัดพลังงาน

Portable Battery Program


หากคุณเป็นลูกค้า Medical Baseline คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา แบตเตอรี่แบบพกพาจะช่วยให้อุปกรณ์มีไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟดับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Portable Battery Program
ไอคอนเงินคืนจากบิล

Generator and Battery Rebate Program


เพื่อช่วยลดผลกระทบของ PSPS ที่มีต่อลูกค้า เราต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานสำรองได้มากขึ้น หากคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม เราจะเสนอส่วนลดเงินคืนให้คุณ $300 สำหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สมัครขอรับส่วนลดเงินคืนจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

Self-Generation Incentive Program


Self-Generation Incentive Program (SGIP) สามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบจัดเก็บพลังงาน SGIP มอบส่วนลดสำหรับแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานอาจเป็นส่วนสำคัญในแผนเตรียมการของคุณหากไฟฟ้าดับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGIP และทำการสมัคร
ไอคอนตรวจสอบยืนยันทั่วไป

Disability Disaster Access and Resources Program


Disability Disaster Access and Resources Program (DDAR) คือ ความร่วมมือระหว่าง PG&E และ California Foundation for Independent Living Centers หากคุณมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โปรแกรมอาจช่วยคุณได้ DDAR จะช่วยคุณ:


 • จัดทำแผนฉุกเฉิน
 • สมัครเข้าร่วม Medical Baseline Program
 • ยื่นขอรับแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา
 • ค้นหาบริการรถรับส่งและที่พักในโรงแรมสำหรับ ADA ในระหว่างที่เกิด PSPS


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม DDAR และสมัครเข้าร่วมออนไลน์
211211 partnership


ให้บริการสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็นมากที่สุด เราทำงานร่วมกับ California Network of 211 โดยที่ 211 เป็นบริการตลอดทุกวันและวเลาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะช่วยคุณค้นหาการสนับสนุนในท้องถิ่นระหว่างการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) นอกจากนี้ 211 ยังสามารถช่วยเหลือเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินได้เช่นกัน


ศูนย์ทรัพยากรชุมชน


ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (CRC) เป็นศูนย์กลางในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้และสอบถามข้อมูลอัปเดตในระหว่าง Public Safety Power Shutoff ศูนย์อาจจัดหา:


 • ห้องน้ำ ADA สำหรับผู้พิการ
 • การชาร์จอุปกรณ์
 • Wi-Fi
 • ของว่างและน้ำดื่มบรรจุขวด
 • เครื่องปรับอากาศและ/หรือฮีทเตอร์ (ศูนย์ในร่มเท่านั้น)
 • ผ้าห่มและอื่นๆ


ค้นหา CRC ใกล้บ้านคุณ

บริการรับส่งไปยังศูนย์ทรัพยากรชุมชน

หากคุณต้องการใช้บริการรับส่งไปยัง CRC พันธมิตรเหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้:คุณสามารถโทรไปที่ 211 เพื่อขอความช่วยเหลือในการค้นหารถรับส่งในพื้นที่ หรือหากคุณลงทะเบียนใน DDAR Program ทางโปรแกรมก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน

อาหารและสิ่งทดแทนอาหาร

อาหารในตู้แช่แข็งหรือตู้เย็นของคุณอาจเน่าเสียได้หากไฟดับ หากคุณประสบกับปัญหาการสูญเสียอาหารในระหว่างการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) เราพร้อมให้การสนับสนุนแก่คุณ เราจับมือร่วมกับ:


 • ธนาคารอาหารในพื้นที่เพื่อจัดหาอาหารทดแทนระหว่างปฏิบัติการ PSPS และไม่เกินสามวันหลังจากนั้น อาหารจะมีไว้จนกว่าของจะหมด ธนาคารอาหารบางแห่งอาจมีข้อจำกัดด้านรายได้
 • บริการ Meals on Wheels เพื่อส่งอาหารให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ หากต้องการรับสิทธิ์ในบริการนี้ คุณต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้คุณยังต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และไม่สามารถไปรับอาหารที่ศูนย์ Meals on Wheels ได้ หากคุณเข้าร่วมในโปรแกรมอยู่แล้วและประสบกับ PSPS คุณจะได้รับอาหารเพิ่มเติมในแต่ละวันที่เกิด PSPS


สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Meals on Wheels

ค้นหาธนาคารอาหารหรือศูนย์บริการ Meals on Wheels ในท้องถิ่น

เรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารระหว่างที่ไฟดับ

CWSP Food Bank Fact Sheet (PDF, 143 KB)

ห้องพักในโรงแรมและส่วนลด

หากคุณประสบกับการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) คุณอาจจะได้รับส่วนลดสำหรับการเข้าพักในโรงแรม หากคุณอยู่ใน Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Program โปรดติดต่อโปรแกรมเกี่ยวกับการเข้าพักในโรงแรมสำหรับผู้พิการ หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม DDAR โรงแรมต่อไปนี้มีส่วนลดให้หากคุณประสบกับ PSPS:ห้องว่างอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและไม่มีการรับประกัน PG&E ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อการเข้าพักในโรงแรม

ดูข้อมูลในของคุณ


เรามีข้อมูลการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff) ใน 16 ภาษา


หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS ทรัพยากรและความร่วมมือด้านภาษาตามรายละเอียดข้างล่างจะพร้อมให้การสนับสนุน พันธมิตรของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาในมากกว่า 240 ภาษา โทร 1-866-743-6589 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลในเรื่องรูปแบบทางเลือก เช่น สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ หรือไฟล์เสียง โปรดส่งอีเมลคำร้องขอไปยัง PG&E ได้ที่ CIACMC@pge.com และโปรดระบุชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์

California Foundation for Independent Living Centers (ASL)