การสนับสนุนก่อน ระหว่าง และหลังการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ


ไอคอนแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ ค้นหาพลังงานที่ใช้ได้ต่อเนื่อง การขนส่งที่เข้าถึงได้ การทดแทนอาหาร และการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพและประชากรผู้สูงวัย ในกรณีที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS) ในพื้นที่ของคุณ


แหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามตามเคาน์ตี้: คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามและการสนับสนุนใกล้เคียงได้ด้วยการดูหัวข้อ การสนับสนุนและแหล่งข้อมูลตามเคาน์ตี้

ทรัพยากรที่มีให้บริการในหลากหลายภาษาเหล่านี้ จะช่วยเหลือคุณหรือคนที่คุณรักในการเตรียมพร้อมรับมือกับ PSPS โดยจะรวมถึง ทรัพยากรสำหรับ PSPS คู่มือการเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน และใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Medical Baseline Program ฉบับที่สั่งพิมพ์ได้

อัปเดตข้อมูลติดต่อ

อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณ

หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการตัดกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อบริการด้านไฟฟ้าของลูกค้า —รวมถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตัวเลือกภาษา และที่อยู่ทางไปรษณีย์ในบัญชีออนไลน์ของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบัน


ในการอัปเดตตัวเลือกภาษาสำหรับการแจ้งของ PSPS โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือของเรา (PDF, 303 KB)


อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณตอนนี้
การแจ้งเตือนทั่วไป

การแจ้งเตือน PSPS ตามที่อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชี PG&E

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีของที่อยู่ คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศ PSPS ในพื้นที่ รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความจาก PG&E ในกรณีที่อาจมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน PSPS โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ของตนเอง


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนตามที่อยู่
ไอคอนรายงานเหตุการณ์

การสนับสนุนในด้านภาษา

หากคุณหรือผู้อื่นที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลือด้านการแปลภาษา เพื่อทำความเข้าและเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS แหล่งทรัพยากรด้านภาษาและความช่วยเหลือตามรายการที่ด้านล่างจะมีไว้เพื่อการสนับสนุน ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในกว่า 250 ภาษา โทร 1-866-743-6589  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลในเรื่องรูปแบบทางเลือก เช่น สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ หรือไฟล์เสียง โปรดส่งอีเมลคำร้องขอไปยัง PG&E ได้ที่ CIACMC@pge.com  และโปรดระบุชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์

มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (ASL-CA Foundation for Independent Living Centers)

 

มูลนิธิแคลิฟอร์เนียเพื่อศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ (ASL-CA Foundation for Independent Living Centers)

1OF1
 
ความช่วยเหลือทางการแพทย์

Medical Baseline Program

Medical Baseline Program หรือที่เรียกว่า Medical Baseline Allowance เป็นโปรแกรมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าครัวเรือนที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าสำหรับความต้องการทางการแพทย์บางอย่าง โปรแกรมประกอบด้วย:

  • การจัดสรรส่วนพลังงานให้เพิ่มเติมทุกเดือนในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่มีสำหรับลูกค้า’
  • การแจ้งเตือนพิเศษล่วงหน้าเกี่ยวกับ PSPS อาจจะรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการกดกริ่งแจ้งที่หน้าประตูบ้าน


ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม Medical Baseline Program หรือไม่

สมัครได้แล้วในตอนนี้

กลุ่มลูกค้า

Vulnerable Customer Status (สถานะลูกค้าที่มีความเปราะบาง)

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในภาวะร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ หากบริการของคุณถูกตัดกระแสไฟฟ้า คุณสามารถรับรองตนเองได้ว่าคุณเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความเปราะบาง ลูกค้าที่รับรองตนเองว่าเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความเปราะบาง จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง PSPS ที่อาจจะรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการกดกริ่งแจ้งที่หน้าประตูบ้าน


การสมัครขอรับสิทธิ์ใน Vulnerable Customer Status
CARE และ FERA

California Alternative Rates for Energy (CARE) และ Family Electric Rate Assistance (FERA)

ครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ตามรายได้ จะได้รับส่วนลดในบิลค่าพลังงานแต่ละเดือนจากโปรแกรม CARE และ FERA


ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA
ไอคอนตรวจสอบยืนยันทั่วไป

Disability Disaster Access & Resources (การเข้าถึงและแหล่งทรัพยากรในระหว่างภัยพิบัติสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพ)

โปรแกรม Disability Disaster Access & Resources (DDAR) Program คือ ความร่วมมือระหว่าง PG&E และ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ด้วยโปรแกรมนี้ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์แบบไฟฟ้า จะสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกระบวนการตรวจสอบของ DDAR ในบรรดาหลักเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหลายนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์จะรวมถึงผู้พิการและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้โดยชีวิตไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น


ด้วยความช่วยเหลือจาก Disability Disaster Access & Resources Program ทำให้ CFILC สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในระหว่างเหตุการณ์ PSPS แก่ผู้ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อการใช้ชีวิตในทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์ จะได้ใช้แบตเตอรี่สำรองชนิดพกพา รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ทรัพยากรด้านการบนส่งสำหรับผู้พิการ และที่พักในโรงแรม ระหว่างเหตุการณ์ PSPS อาจมีการจัดหาแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาผ่านการบริจาค การเช่าซื้อ หรือการสมัครขอสินเชื่อทางการเงิน


การประสานงานกับ Disability Disaster Access & Resources Center เพื่อขอรับการสนับสนุนต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณติดต่อศูนย์ในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ PSPS แม้ว่าศูนย์เหล่านี้จะสามารถให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ แต่ก็ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน’ เวลาทำการปกติคือวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ’หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อชีวิต โปรดโทร 911


นอกจากนี้ ศูนย์ DDAR ยังสามารถความช่วยเหลือคุณในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS เหล่านี้ด้วยการวางแผนฉุกเฉินและการให้ความรู้ ตลอดจนความช่วยเหลือในการลงทะเบียนใน Medical Baseline Program เข้าไปที่ CFILC เพื่อดูทรัพยากรการวางแผนสำหรับภัยพิบัติของพวกเขา

ไอคอนประหยัดพลังงานPortable Battery Program

โปรแกรม Portable Battery Program (PBP) ของ PG&E จะจัดหาแบตเตอรี่สำรองให้เพื่อลดผลกระทบของ PSPS ที่มีต่อลูกค้าที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ พันธมิตรของโปรแกรมจะติดต่อไปหาลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เพื่อทำการประเมินผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล การประเมินจะสำรวจแผนการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อจับคู่ลูกค้ากับแบตเตอรี่ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด


ข้อกำหนดการได้รับสิทธิ์จะได้แก่


  • ได้มีการลงทะเบียนในโปรแกรม Medical Baseline Program และ
  • พำนักอาศัยอยู่ในเขต High Fire-Threat Districts (HFTD) ตามที่ระบุไว้ในแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่ออัคคีภัยของ CPUC หรือมีประสบกับเหตุการณ์ PSPS ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2020

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการได้รับสิทธิ์รวมไปถึงการพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการช่วยชีวิต


ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลโปรแกรมสำหรับแบตเตอรี่พกพา (PDF, 190 KB)

หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์ตามข้อกำหนดของ Portable Battery Program แต่มีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟในทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น โปรดดูที่แหล่งข้อมูลของ Disability Disaster Access & Resources Program ข้างต้น

ไอคอนเงินคืนจากบิล

Expanded Generator and Battery Rebate Program

PG&E เสนอให้เงินคืนแก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ จากการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะไฟดับ ในการได้รับสิทธิ์ ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด


✔ มีบัญชี PG&E ที่กำลังใช้งาน
✔ อาศัยอยู่ในพื้นที่ High Fire-Threat District ระดับ Tier 2 หรือ Tier 3
✔ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้:


    • ต้องสูบน้ำจากบ่อเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (กล่าวคือ ที่อยู่ในการให้บริการไม่ระบุอยู่ใน แผนที่ของ CA Water Agency )
    • เป็นลูกค้าในโปรแกรม Medical Baseline ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม Portable Battery Program หรือ
    • เป็นธุรกิจขนาดเล็ก/ย่อยที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาที่ไม่ใช่ภาวะวิกฤติ (ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ คลินิกสัตวแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ คลินิกรักษาเร่งด่วน เจ้าของลานจอดบ้านเคลื่อนที่) ที่มีผลิตภัณฑ์ระบุอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ของ PG&E’ (XLSX, 51 KB)

ในโปรแกรมนี้ เรามีการเสนอคืนเงินให้ตั้งแต่ $300 ถึง $1,000 สำหรับลูกค้าทุกรายที่ได้รับสิทธิ์ โดยเป็นเงินคืนจากราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม &’ CARE หรือ FERA ของ PG&E จะได้รับเงินคืนเพิ่มอีก $200 หากมูลค่าเงินคืนทั้งหมด (รวมยอดตามระดับที่เกี่ยวข้อง) ไม่เกินราคาซื้อของ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์’


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Generator and Battery Rebate Program
ไอคอนแถบพลังงาน

การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่น

PG&E เปิดศูนย์บริการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS ศูนย์บริการทรัพยากรชุมชนจะปฏิบัติตามแนวทางการต่อสู้กับ COVID-19 ของรัฐและเคาน์ตี้ แต่ละศูนย์จะมีห้องสุขาสำหรับผู้พิการ ADA และจุดล้างมือ จุดชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์ จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และน้ำดื่มบรรจุขวด และของทานเล่น ศูนย์บริการในอาคารยังมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน ที่นั่ง และน้ำแข็ง

บริการสนับสนุนของเคาน์ตี้


ค้นหาว่ามีบุคคลที่สามใดบ้าง (ไม่เกี่ยวข้องกับ -PG&E) ที่ให้บริการด้านทรัพยากรอาหาร การขนส่ง และโรงแรม ใกล้คุณ

ธนาคารอาหาร

หากคุณพบปัญหาการสูญเสียอาหารอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ PSPS การเข้าร่วมธนาคารอาหารในเคาน์ตี้ของคุณ จะทำให้ครอบครัวของคุณได้รับผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคระหว่างเหตุการณ์ PSPS และหลังเหตุการณ์อีกเป็นเวลาสามวัน

Meals on Wheels – สำหรับผู้พิการหรือคนชรา

Meals on Wheels จะดูแลจัดส่งอาหารที่ถูกหลักโภชนาการไปยังบ้านของคนชราที่ออกจากบ้านไม่ได้ หากคุณอาศัยอยู่ในเคาน์ตี้ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS และเข้าร่วมในโปรแกรม Meals on Wheels อยู่แล้ว คุณ’จะได้รับอาหารมากกว่าหนึ่งมื้อต่อวันสำหรับแต่ละวันที่เกิดเหตุการณ์ PSPS


ในการได้รับสิทธิ์นี้ คุณต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และมีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์บริการของ Meals on Wheels เพื่อรับอาหารเองได้ ติดต่อสำนักงาน Meals on Wheels ในท้องถิ่นของคุณได้เลยในตอนนี้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือไม่

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

ด้วยความร่วมมือกับ PG&E ทาง California Foundation for Independent Living Centers จึงสามารถจัดการโปรแกรม Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ PSPS ทาง DDAR จะจัดหาทรัพยากรให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้ชีวิตทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น


โปรแกรม DDAR จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับแหล่งทรัพยากรผ่านกระบวนการรับเข้า ในบรรดาหลักเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหลายนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์จะรวมถึงผู้พิการและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้โดยชีวิตไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น แหล่งทรัพยากรที่นำเสนอผ่านทางโปรแกรมนี้รวมไปถึงแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ที่พักโรงแรม การเข้าถึงการขนส่ง และคูปองอาหาร


ลูกค้าสามารถสมัครได้โดยตรงที่ disabilitydisasteraccess.org &หรือสามารถติดต่อ Disability Disaster Access Resources Center ที่ให้บริการในเคาน์ตี้ของคุณ

211โทรหรือส่งข้อความไปที่ 211 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณจะได้รับการสนับสนุนและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ในระหว่างช่วงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะรวมถึงเหตุการณ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ บริการติดต่อทางโทรศัพท์และการส่งข้อความที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ เปิดให้บริการตลอดทุกวันและเวลาสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ 211.org หรือโทร 211

คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม 211

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 69 KB)

คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม 211

1OF1

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 69 KB)