การสนับสนุนสำหรับลูกค้าของเรา


เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ข้อคำนึงหลักของ PG&E คือความปลอดภัยและความผาสุกของลูกค้าและชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเราให้บริการอยู่ เรามองเห็นความยากลำบากที่ลูกค้าของเราต้องประสบ และเข้าใจว่าการชำระค่าบริการคือสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในใจของคุณ เพื่อแบ่งเบาภาระของคุณ เราขอเสนอการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

PG&E ใช้งานการเรียกเก็บเงินในกรณีภัยพิบัติแบบครอบคลุมและดำเนินนโยบายให้เครดิตเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเรา ส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าวคือ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • หยุดการประเมินการใช้พลังงานสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่บ้าน/ยูนิตนั้นๆ ไม่มีผู้อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน
 • ยกเลิกการเรียกเก็บเงินสำหรับบ้านหรือธุรกิจที่ถูกทำลาย
 • จัดการแบ่งจ่ายการเรียกเก็บค่าเชื่อมต่อกับการบริการรายเดือน หรือเรียกเก็บอัตราต่ำสุด


การสนับสนุนเครดิต

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแก๊สและไฟฟ้าแก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า เรายังจะยกเลิกค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือปิดบริการแก๊สและไฟฟ้า และจะยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันความปลอดภัยใดๆ อีกด้วย

 • แผนการชำระเงินแบบยืดหยุ่น
 • ระงับการตัดการบริการสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้ชำระเงินและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการมัดจำและข้อกำหนดค่าธรรมเนียมล่าช้า


การสนับสนุนคุณสมบัติด้านรายได้

ในช่วงเวลาของภัยพิบัติครั้งใหญ่ เรานำเสนอการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเงินค่าบริการสำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์

 • หยุดการตรวจสอบการใช้งานปกติและการใช้งานปริมาณมากสำหรับ โปรแกรมอัตราทางเลือกสำหรับพลังงานของแคลิฟอร์เนีย (CARE) ผู้มีคุณสมบัติในเขตที่ได้รับผลกระทบ
  • โปรแกรม CARE สำหรับครัวเรือนที่ผ่านคุณสมบัตินั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง  20% หรือมากกว่าในแต่ละเดือน
  • ติดต่อผู้รับเหมาช่วยเหลือชุมชนทั้งหมด ซึ่งคือองค์กรชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายได้น้อยและเข้าถึงยากในการลงทะเบียนเข้าสู่ CARE ในเขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ช่วยแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าเรื่องความเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้
  • ร่วมมือกับผู้ดูแลโปรแกรมความช่วยเหลือกองทุนลูกค้าฉุกเฉินสำหรับลูกค้าผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มความช่วยเหลือจำนวนจำกัดสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 12 เดือน
  • ระบุการใช้งานโปรแกรมความช่วยเหลือการประหยัดพลังงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ
  • PG&E เสนอให้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับ โปรแกรมความช่วยเหลือการประหยัดพลังงาน (ESA) โดยอนุญาตให้ลูกค้าที่อยู่อาศัยรับรองคุณสมบัติด้านรายได้ด้วยตนเองหากลูกค้ารายนั้นอาศัยอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:
   1. ลูกค้าแจ้งว่าเอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการยืนยันรายได้นั้นสูญหายไปซึ่งเป็นผลมาจากเหตุภัยพิบัติ
   2. ลูกค้าแจ้งว่าบุคคลที่สูญหายไปจากเหตุภัยพิบัตินั้นเป็นผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนนี้
 • การแบ่งเบาภาระพลังงานผ่านโครงการช่วยเหลือชุมชน (REACH) – มอบความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติในช่วงเวลาของความยากลำบาก ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ผ่านคุณสมบัติสามารถได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสูงถึง $600 อาจมีข้อจำกัดบางประการ
 • ความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ – มอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ลูกค้าผู้ซึ่งมีความต้องการพลังงานเพิ่มเติมเนื่องจากมีสภาวะทางการแพทย์ตามเกณฑ์บางชนิด


โปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคุณเมื่อคุณมีความพร้อม

 • บริการแก๊สและไฟฟ้าเร่งด่วน – เพื่อช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว เราจะเร่งรัดการติดตั้งบัญชีใหม่ของคุณ และหากบ้านชั่วคราวหรือบ้านใหม่ของคุณยังไม่มีบริการแก๊สและไฟฟ้า เราจะเปิดบริการให้ได้ในวันทำการถัดไป
  เริ่มจากการโทรหาเราได้ที่ 1-800-743-5000 
 • การเชื่อมต่อมิเตอร์พลังงานรวมระหว่างกัน (NEM, NEM2) – สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อระบบพลังงานทดแทนของพวกเขาอีกครั้งภายใต้แผนชำระอัตราเดิมที่เคยเลือกไว้ เราจะ:
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องปั่นไฟขนาดไม่เกิน 1,000 kW
  • อนุญาตให้ลูกค้ายังใช้แผนชำระ NEM อัตราเดิมที่เลือกไว้ หากระบบของลูกค้าไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าเอง และต้องไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่า 1,000 kW สำหรับลูกค้า NEM
 • เริ่มต้นด้วยการส่งใบสมัครของคุณไปที่ PG&E Interconnection Portal
 • ทางเลือกแผนการชำระเงิน – หลังจากที่คุณได้เริ่มใช้บริการแก๊สและไฟฟ้ากลับมาอีกครั้ง เรายังมีข้อเสนอแผนการชำระเงินแบบยืดหยุ่น เพื่อช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ สำหรับการจัดทำแผนการชำระเงินของคุณ โทรหาเราที่ 1-800-743-5000


เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

If you would like to enroll in the programs mentioned above, make payment arrangements, or if you have any questions, please call us at 1-800-743-5000. Our dedicated staff is here to help during this difficult time.