เข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยไฟป่าของ PG&E บนเว็บ


PG&E จัดทำชุดการสัมมนาออนไลน์สำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา การรวมตัวกันแบบเสมือนนี้จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟป่า และการเตรียมตัวในกรณีฉุกเฉิน ทั้งยังได้พบกับตัวแทนของ PG&E และถามคำถามพร้อมทั้งแบ่งปันความคิดเห็นได้อีกด้วย


สำหรับผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บแบบสดได้ เราได้จัดทำการนำเสนอและวิดีโอการสัมมนาทางเว็บของเราให้ทางลิงก์ด้านล่างนี้ ดูการนำเสนอที่ผ่านมา


หมายเหตุ: PG&E ยังวางแผนที่จะจัด'งานเปิดบ้านระดับภูมิภาคหลายงาน เพื่อการพบกันในชีวิตจริงทั่วทุกพื้นที่ให้บริการของเราด้วย ซึ่งจัดทำเพื่อผู้ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา เนื่องจากมีข้อจำกัดของกิจกรรมการพบกันในชีวิตจริงจากผลของ COVID-19 กำหนดการสำหรับงานเปิดบ้านจึงยังถูกระงับไว้อยู่


โปรดกลับมาตรวจสอบการอัปเดตกำหนดการสัมมนาทางเว็บและการเปิดบ้านของเราโดยสม่ำเสมอ
การสัมมนาทางเว็บที่กำลังจะมีขึ้น


หมายเหต: ขอเชิญลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการที่แสดงไว้ที่นี่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงการสัมมนาทางเว็บได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นถึง 30 นาที ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้หมายเลขโทรฟรีเพื่อโทรเข้าไปฟังการนำเสนอและฟังผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของ PG&E


ในตาราง

Date: วันที่
Time: เวลา
Event: กิจกรรม
Counties Served: เขตที่ให้บริการ
Details: รายละเอียด
Wildfire Safety Regional Webinar: การสัมมนาผ่านเว็บว่าด้วยความปลอดภัยจากไฟป่าประจำภูมิภาค
Virtual Safety Town Hall: การประชุมพบปะแบบเสมือนเพื่อหารือด้านความปลอดภัย
Sign up: ลงชื่อเข้าใช้
Join Webinar: เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ
Toll-Free Attendee Dial-In: การโทรเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้เข้าร่วม
Conference ID: ID การประชุม
Check back for a link to join this event: ตรวจสอบลิงก์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในภายหลัง

DateTimeEventCounties ServedDetails

11/15/22

5:30 p.m.

North Coast Town Hall

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-831-6082
Conference ID: 3042707

11/16/22

5:30 p.m.

South Bay/Central Coast Town Hall

South Bay/Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-917-8047
Conference ID: 5805744

11/17/22

5:30 p.m.

Central Valley Town Hall

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

Join Webinar
Attendee Dial-In: 800-779-1424
Conference ID: 7238837กิจกรรมที่ผ่านมา


ในตาราง

Date: วันที่
Counties Served: เขตที่ให้บริการ
Webinar Presentation: งานนำเสนอของการสัมมนาผ่านเว็บ
Webinar Video Recording: การบันทึกวิดีโอของการสัมมนาผ่านเว็บ
View the presentation: ดูงานนำเสนอ
View the recording: ดูการบันทึก
Coming soon: เร็วๆ นี้

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

11/10/22

North Valley/Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

Coming soon

Coming soon

11/9/22

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

Coming soon

11/2/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Sonoma County

Coming soon

11/1/22

Customer Webinar: Alamo and Danville

Coming soon

09/27/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Morgan Hill

09/14/22

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

09/13/22

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

09/12/22

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

09/01/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Fairfax and San Anselmo

09/01/22

North Valley/Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/31/22

South Bay/Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/30/22

All Customers

08/11/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Napa County

08/10/22

All Customers

08/03/22

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Yolo and Solano

08/02/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Emerald Hills

07/28/22

Virtual Safety Town Hall – Contra Costa

07/28/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Santa Cruz County

07/26/22

Virtual Safety Town Hall – Kings, Merced and Madera

07/21/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Almaden Valley and New Almaden

07/20/22

Virtual Safety Town Hall – Alameda

07/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

07/14/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Tagalog – All customers

07/13/22

Virtual Safety Town Hall – San Luis Obispo, Santa Barbara

07/12/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Chinese – All customers

07/06/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – South Coast San Luis Obispo

06/29/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Cruz

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/22/22

Virtual Safety Town Hall – Monterey, San Benito

06/16/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish - Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Solano, Sutter, Tuolumne, Yolo, Yuba

06/15/22

Virtual Safety Town Hall – San Mateo

06/15/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Hmong – All customers

06/09/22

Wildfire Safety Webinar – In Language – Spanish - Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare, Kern

06/08/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Clara County

06/02/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish Alameda, Contra Costa, Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma

05/25/22

Wildfire Safety Webinar – Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

05/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

05/18/22

Wildfire Safety Webinar – Nevada, Sierra and Yuba Counties

05/11/22

Wildfire Safety Webinar – Mendocino, Humboldt, Trinity and Siskiyou Counties

05/04/22

Wildfire Safety Webinar – Marin and Sonoma Counties

05/03/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

04/27/22

Wildfire Safety Webinar – Napa, Lake and Colusa Counties

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

เซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า

PG&E กับสำนักงานเขตและสำนักงานช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินของกลุ่มชนเผ่าร่วมเป็นเจ้าภาพในเซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า โดยจุดประสงค์สำหรับการจัดเซสชันเหล่านี้ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการอย่างละเอียดของการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่าและการปรับปรุง PSPS ประจำปี 2020 ของ PG&E แก่หน่วยงานท้องถิ่น


านนำเสนอที่แบ่งปันระหว่างช่วงการประชุมเหล่านี้จะสามารถดูได้ที่ด้านล่าง