เข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยไฟป่าของ PG&E บนเว็บ


PG&E จัดทำชุดการสัมมนาออนไลน์สำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา การรวมตัวกันแบบเสมือนนี้จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟป่า และการเตรียมตัวในกรณีฉุกเฉิน ทั้งยังได้พบกับตัวแทนของ PG&E และถามคำถามพร้อมทั้งแบ่งปันความคิดเห็นได้อีกด้วย


สำหรับผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บแบบสดได้ เราได้จัดทำการนำเสนอและวิดีโอการสัมมนาทางเว็บของเราให้ทางลิงก์ด้านล่างนี้ ดูการนำเสนอที่ผ่านมา


หมายเหตุ: PG&E ยังวางแผนที่จะจัด'งานเปิดบ้านระดับภูมิภาคหลายงาน เพื่อการพบกันในชีวิตจริงทั่วทุกพื้นที่ให้บริการของเราด้วย ซึ่งจัดทำเพื่อผู้ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา เนื่องจากมีข้อจำกัดของกิจกรรมการพบกันในชีวิตจริงจากผลของ COVID-19 กำหนดการสำหรับงานเปิดบ้านจึงยังถูกระงับไว้อยู่


โปรดกลับมาตรวจสอบการอัปเดตกำหนดการสัมมนาทางเว็บและการเปิดบ้านของเราโดยสม่ำเสมอ
การสัมมนาทางเว็บที่กำลังจะมีขึ้น


หมายเหต: ขอเชิญลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการที่แสดงไว้ที่นี่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงการสัมมนาทางเว็บได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นถึง 30 นาที ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้หมายเลขโทรฟรีเพื่อโทรเข้าไปฟังการนำเสนอและฟังผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของ PG&E


ในตาราง

Date: วันที่
Time: เวลา
Event: กิจกรรม
Counties Served: เขตที่ให้บริการ
Details: รายละเอียด
Wildfire Safety Regional Webinar: การสัมมนาผ่านเว็บว่าด้วยความปลอดภัยจากไฟป่าประจำภูมิภาค
Virtual Safety Town Hall: การประชุมพบปะแบบเสมือนเพื่อหารือด้านความปลอดภัย
Sign up: ลงชื่อเข้าใช้
Join Webinar: เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ
Toll-Free Attendee Dial-In: การโทรเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้เข้าร่วม
Conference ID: ID การประชุม
Check back for a link to join this event: ตรวจสอบลิงก์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในภายหลัง

DateTimeEventCounties ServedDetails
5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Napa, Marin

Join Webinar
Attendee Dial-In: 1-888-790-1836
Conference ID: 7108900

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Santa Cruz, San Luis Obispo

Join Webinar
Attendee Dial-In: 1-888-790-1836
Conference ID: 7108900กิจกรรมที่ผ่านมา


ในตาราง

Date: วันที่
Counties Served: เขตที่ให้บริการ
Webinar Presentation: งานนำเสนอของการสัมมนาผ่านเว็บ
Webinar Video Recording: การบันทึกวิดีโอของการสัมมนาผ่านเว็บ
View the presentation: ดูงานนำเสนอ
View the recording: ดูการบันทึก
Coming soon: เร็วๆ นี้

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/21/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

02/22/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

03/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

Coming soon

Coming soon

03/09/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

Coming soon

Coming soon

03/14/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

Coming soon

Coming soon

เซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า

PG&E กับสำนักงานเขตและสำนักงานช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินของกลุ่มชนเผ่าร่วมเป็นเจ้าภาพในเซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า โดยจุดประสงค์สำหรับการจัดเซสชันเหล่านี้ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการอย่างละเอียดของการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่าและการปรับปรุง PSPS ประจำปี 2020 ของ PG&E แก่หน่วยงานท้องถิ่น


านนำเสนอที่แบ่งปันระหว่างช่วงการประชุมเหล่านี้จะสามารถดูได้ที่ด้านล่าง