เข้าร่วมการสัมมนาความปลอดภัยไฟป่าของ PG&E บนเว็บ


PG&E จัดทำชุดการสัมมนาออนไลน์สำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา การรวมตัวกันแบบเสมือนนี้จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟป่า และการเตรียมตัวในกรณีฉุกเฉิน ทั้งยังได้พบกับตัวแทนของ PG&E และถามคำถามพร้อมทั้งแบ่งปันความคิดเห็นได้อีกด้วย


หมายเหตุ: PG&E ยังวางแผนที่จะจัด'งานเปิดบ้านระดับภูมิภาคหลายงาน เพื่อการพบกันในชีวิตจริงทั่วทุกพื้นที่ให้บริการของเราด้วย ซึ่งจัดทำเพื่อผู้ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยไฟป่าในชุมชนของเรา เนื่องจากมีข้อจำกัดของกิจกรรมการพบกันในชีวิตจริงจากผลของ COVID-19 กำหนดการสำหรับงานเปิดบ้านจึงยังถูกระงับไว้อยู่


สำหรับผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บแบบสดได้ เราได้จัดทำการนำเสนอและวิดีโอการสัมมนาทางเว็บของเราให้ทางลิงก์ด้านล่างนี้ ดูการนำเสนอที่ผ่านมา


โปรดกลับมาตรวจสอบการอัปเดตกำหนดการสัมมนาทางเว็บและการเปิดบ้านของเราโดยสม่ำเสมอ


จะไม่มีการสัมมนาผ่านเว็บครั้งถัดไปในขณะนี้กิจกรรมที่ผ่านมา


ในตาราง

Date: วันที่
Counties Served: เขตที่ให้บริการ
Webinar Presentation: งานนำเสนอของการสัมมนาผ่านเว็บ
Webinar Video Recording: การบันทึกวิดีโอของการสัมมนาผ่านเว็บ
View the presentation: ดูงานนำเสนอ
View the recording: ดูการบันทึก
Coming soon: เร็วๆ นี้

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/18/21

Amador, Calaveras and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/19/21

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/20/21

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/28/21

Santa Cruz Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

11/02/21

All County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

เซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า

PG&E กับสำนักงานเขตและสำนักงานช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินของกลุ่มชนเผ่าร่วมเป็นเจ้าภาพในเซสชันการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่า โดยจุดประสงค์สำหรับการจัดเซสชันเหล่านี้ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการอย่างละเอียดของการทำงานด้านความปลอดภัยจากไฟป่าและการปรับปรุง PSPS ประจำปี 2020 ของ PG&E แก่หน่วยงานท้องถิ่น


านนำเสนอที่แบ่งปันระหว่างช่วงการประชุมเหล่านี้จะสามารถดูได้ที่ด้านล่าง


ในตาราง

Date: วันที่
County Served: เขตที่ให้บริการ
Working Session Presentation: งานนำเสนอของเซสชันการทำงาน
View the Presentation: ดูงานนำเสนอ

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare