การตัดกระแสไฟสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

พลังงานไฟฟ้าสำรองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการเตรียมพร้อม ค้นหาสิ่งที่คุณควรต้องรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานสำรอง


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้ถูกต่อเชื่อมเข้ากับกริดของ PG&E


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานแบบสแตนด์อโลนได้ และบางชนิดอาจต้องการการต่อเชื่อมกับกริดไฟฟ้าของ PG&E โดยทั่วไปแล้วพลังงานสำรองจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พร้อมที่เก็บพลังงาน แบตเตอรี่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน โพรเพน หรือเชื้อเพลิงดีเซล


พร้อมเปลี่ยนไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ.ลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์ โปรดทราบ: ในช่วงของการเกิดกระแสไฟฟ้าดับนั้น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณจะไม่ทำงาน นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับแบตเตอรี่หรือกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่พร้อมทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทรหาผู้ให้บริการของคุณ

พลังงานสำรองทำให้สามารถเปิดไฟได้ต่อ ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ต่อเนื่อง เก็บรักษาอาหารที่เน่าเสียง่าย และให้พลังงานกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นระหว่างการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีราคาแพง เสียงดัง และอาจก่อให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของคุณอย่างปลอดภัย ก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจให้มั่นใจว่าคุณมีเชื้อเพลงมากพอที่จะใช้งานได้อย่างน้อยสองสามวัน


โปรดทราบว่าการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณภาพอากาศด้วย เพื่อค้นหาผู้ควบคุมคุณภาพอากาศที่ให้บริการในพื้นที่ของคุณและขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม arb.ca.gov/app/dislookup/dislookup.php.


พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่

General rates

ความต้องการพลังงาน

คุณมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่องหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไม่ มีความจำเป็นสำหรับคุณมากขนาดไหนที่จะต้องมีพลังงานระหว่างการเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับลูกค้าที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือต้องใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือความเย็นทางการแพทย์นั้นจะมีความจำเป็นมากเป็นพิเศษ

Megaphone

เสียงรบกวน

มีข้อกำหนดในชุมชนที่คุณพักหรือทำงานอยู่ซึ่งห้ามหรือจำกัดระดับความดังของเสียงสำหรับอุปกรณ์กลางแจ้งหรือไม่

Calculator

ราคา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีราคาสูงถึงหลายพันเหรียญสหรัฐ ให้พิจารณาจากความต้องการเร่งด่วนเมื่อคุณต้องเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ดาวน์โหลด PDF รายการตรวจสอบฉุกเฉินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (PDF, 91 KB)

ดาวน์โหลด PDF รายการตรวจสอบฉุกเฉินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (PDF, 47 KB)

ดาวน์โหลด PDF คู่มือความยืดหยุ่นด้านพลังงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (PDF, 127 KB)


Medical assistance

คุณต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือไม่

หากคุณต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่นเทคโนโลยีความช่วยเหลือ เครื่องช่วยหายใจ รถเข็นหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และออกซิเจนหรือเครื่องฟอกไตประจำบ้าน จะมีความสำคัญมากที่คุณต้องมีแผนสำหรับการเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานานดาวน์โหลด PDF ข้อเท็จจริงสำหรับการวางแผนกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินของ PACIFIC ADA CENTER (PDF, 272 KB)General Business

สถานที่ของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือไม่

กระแสไฟฟ้าดับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พนักงาน ผู้อาศัย และลูกค้าของคุณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และคุณมีแผนสำหรับพลังงานสำรองแล้ว

If you decide to purchase a generator or battery, explore what will work for you. Factors to consider include:

Energy Needs

Sizing your energy needs


Generators and batteries can produce enough electricity to power your phone and laptop or power your whole home.


 • How much power would you need during an outage?
 • Would you want power for a few critical items, or for an entire home, business or facility?
 • Which appliances and equipment need to be functional and how much energy does each require?
Fuel

Fuel


Your preference may be determined by environmental concerns, accessibility, affordability, and available space for secure generator storage.

Installation requirements

Installation requirements


 • Small batteries used for power are often portable and do not require professional installation for use.
 • Rented generators can offer a source of power but you must follow all safety tips. Your rental store professional can also instruct you on the proper use of your rented generator.
 • A permanent standby generator requires professional installation because of the direct connection to a home or business electric system.
 • Permanent generation requires high ground, where flooding is not likely to be a concern. Building code requirements must also be taken into account, particularly in densely populated areas.
 • No matter what type of generator you have, always consult the owner's manual for detailed instructions and safety guidelines prior to operation.

If you don't understand how to use your generator or battery, you risk damaging your property, endangering your life and endangering the lives of PG&E employees who may be working on power lines in your community.


FOR YOUR SAFETY: Operating a portable generator improperly can contribute to fire ignition risk. Users should follow all safety instructions provided by the manufacture before operation. Never connect any generator to another power source, including PG&E power lines.


power line

Portable generator safety


 • Be sure that the power needs of the device (electric load) is supported by your generator and does not exceed the manufacturer’s specifications.
 • Position your generator where its exhaust can vent safely to prevent carbon monoxide poisoning and death.
 • Only use extension cords that are properly sized for your generator to prevent overheating. The American Wire Gauge (AWG) chart can be utilized to determine which extension cord is right for you. AWG measures extension cord thickness; keep in mind that the thicker the cord, the smaller the AWG rating will be.
 • Keep cords out of high-traffic areas so they don’t present a tripping hazard.
 • Never run cords under rugs or carpets where heat can be generated or where damage to a cord may go unnoticed.

Permanent-standby generator safety


 • Installation requires a licensed electric contractor or other qualified professional.
 • Ensure electricity from your generator does not flow or "backfeed" into PG&E's power lines. The most common way to prevent backfeeding is to install a "double-pole, double-throw transfer switch" along with your permanent standby generator.
 • Any additions or adjustments to your house wiring should be inspected by your city or county building department.
 • Once installation is complete, call PG&E at 1-800-743-5000 to let us know about your backup system. PG&E line workers will then be aware of your generator when working on an outage in your area.

Portable battery safety


 • Follow all warnings and manufacturers' instructions for portable power stations/batteries.
 • Never put a battery in a completely sealed environment.
 • Do not smoke near batteries.
 • Do not have any open flames near batteries.
 • If storing on shelves or racks, make sure they are secure.

Home battery safety


 • For home battery systems, ensure you are working with a reputable battery manufacturer and a high-quality, trusted installation company.
 • Ensure that battery manufacturers meet standardized industry safety regulations.
 • Work with a certified battery installer.

PG&E is offering eligible customers a $300 rebate (or $500 rebate if currently on a PG&E CARE or FERA program) on the purchase of a qualifying Backup Power Generator for customers dependent on well water pumping.


Customer Backup Power Generator rebate eligibility requirements:

 • You must have an active PG&E account.
 • You must reside in Tier 2 or 3 high-fire threat areas as determined by the CPUC on the High Fire-Threat District map.
 • You must rely on well water pumping for your premise water needs.

Rebates are available for qualifying purchases made from May 1, 2020 - December 31, 2020 that satisfy the Backup Power Generator rebate terms and conditions (PDF, 43 KB).


Find qualified products (XLSX, 22 KB)

Apply for rebate.

PG&E does not make any endorsements or recommendations. Below is a representative list of suppliers and contractors that may be able to help you. This list is not inclusive. Contact retailers directly for additional information, including FAQs, pricing, and financing.


Alternatives to generators


In contrast to generators, with portable power stations and battery technology you can charge anything from phones to refrigerators and everything in between. These solutions work indoors and out, without the noise, fumes, or maintenance of a traditional gasoline-powered generator.


For more information on portable power stations and battery technology visit PG&E's Marketplace.


Financing options for backup generators and batteries


Find out about our financial incentives


PG&E provides financial incentives for business and residential customers installing new, qualifying equipment for generating and storing energy.Learn about the Self-Generation Incentive Program

Find financing for emerging technologies that reduce greenhouse gas emissions