การตัดกระแสไฟสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

พลังงานไฟฟ้าสำรองเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อม ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับการใช้พลังงานสำรอง ดูเอกสารข้อมูลการกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (PDF, 360 KB)


ตัวเลือกสำหรับพลังงานสำรอง


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานเพื่อให้แหล่งพลังงานแบบสแตนด์อโลนได้และบางเครื่องต้องการการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของ PG&E’ พลังงานสำรองโดยทั่วไปมักจะเป็นการจัดเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์ไว้ในแบตเตอรี่ การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน โพรเพน หรือน้ำมันดีเซล


พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้โซลาร์เซลล์หรือยัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณลูกค้าพลังงานโซลาร์ โปรดทราบ: ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ ระบบโซลาร์ของคุณจะไม่ทำงาน เว้นแต่จะได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ


สนใจโปรแกรมคืนเงินค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมบนแท็บ “ค้นหารายการคืนเงิน” ด้านล่าง

พลังงานสำรองทำให้สามารถเปิดไฟได้ต่อ ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ต่อเนื่อง เก็บรักษาอาหารที่เน่าเสียง่าย และให้พลังงานกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นระหว่างการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ


เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีราคาแพง เสียงดัง และอาจก่อให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของคุณอย่างปลอดภัย ก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจให้มั่นใจว่าคุณมีเชื้อเพลงมากพอที่จะใช้งานได้อย่างน้อยสองสามวัน


โปรดทราบว่าการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณภาพอากาศด้วย เพื่อค้นหาผู้ควบคุมคุณภาพอากาศที่ให้บริการในพื้นที่ของคุณและขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม arb.ca.gov/app/dislookup/dislookup.php.


พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจว่าคุณจะต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่

General rates

ความต้องการพลังงาน

คุณมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่องหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไม่ มีความจำเป็นสำหรับคุณมากขนาดไหนที่จะต้องมีพลังงานระหว่างการเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับลูกค้าที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือต้องใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือความเย็นทางการแพทย์นั้นจะมีความจำเป็นมากเป็นพิเศษ

Megaphone

เสียงรบกวน

มีข้อกำหนดในชุมชนที่คุณพักหรือทำงานอยู่ซึ่งห้ามหรือจำกัดระดับความดังของเสียงสำหรับอุปกรณ์กลางแจ้งหรือไม่

Calculator

ราคา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีราคาสูงถึงหลายพันเหรียญสหรัฐ ให้พิจารณาจากความต้องการเร่งด่วนเมื่อคุณต้องเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ดาวน์โหลด PDF รายการตรวจสอบฉุกเฉินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (PDF, 91 KB)

ดาวน์โหลด PDF รายการตรวจสอบฉุกเฉินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (PDF, 47 KB)

ดาวน์โหลด PDF คู่มือความยืดหยุ่นด้านพลังงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (PDF, 127 KB)


Medical assistance

คุณต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือไม่

หากคุณต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่นเทคโนโลยีความช่วยเหลือ เครื่องช่วยหายใจ รถเข็นหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และออกซิเจนหรือเครื่องฟอกไตประจำบ้าน จะมีความสำคัญมากที่คุณต้องมีแผนสำหรับการเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานานดาวน์โหลด PDF ข้อเท็จจริงสำหรับการวางแผนกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินของ PACIFIC ADA CENTER (PDF, 272 KB)General Business

สถานที่ของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือไม่

กระแสไฟฟ้าดับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ตรวจสอบให้มั่นใจว่า พนักงาน ผู้อาศัย และลูกค้าของคุณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และคุณมีแผนสำหรับพลังงานสำรองแล้ว

If you decide to purchase a generator or battery, explore what will work for you. Factors to consider include:

Energy Needs

Sizing your energy needs


Generators and batteries can produce enough electricity to power your phone and laptop or power your whole home.


 • How much power would you need during an outage?
 • Would you want power for a few critical items, or for an entire home, business or facility?
 • Which appliances and equipment need to be functional and how much energy does each require?
Fuel

Fuel


Your preference may be determined by environmental concerns, accessibility, affordability, and available space for secure generator storage.

Installation requirements

Installation requirements


 • Small batteries used for power are often portable and do not require professional installation for use.
 • Rented generators can offer a source of power but you must follow all safety tips. Your rental store professional can also instruct you on the proper use of your rented generator.
 • A permanent standby generator requires professional installation because of the direct connection to a home or business electric system.
 • Permanent generation requires high ground, where flooding is not likely to be a concern. Building code requirements must also be taken into account, particularly in densely populated areas.
 • No matter what type of generator you have, always consult the owner's manual for detailed instructions and safety guidelines prior to operation.

If you don't understand how to use your generator or battery, you risk damaging your property, endangering your life and endangering the lives of PG&E employees who may be working on power lines in your community.


FOR YOUR SAFETY: Operating a portable generator improperly can contribute to fire ignition risk. Users should follow all safety instructions provided by the manufacture before operation. Never connect any generator to another power source, including PG&E power lines.


power line

Portable generator safety


 • Be sure that the power needs of the device (electric load) is supported by your generator and does not exceed the manufacturer’s specifications.
 • Position your generator where its exhaust can vent safely to prevent carbon monoxide poisoning and death.
 • Only use extension cords that are properly sized for your generator to prevent overheating. The American Wire Gauge (AWG) chart can be utilized to determine which extension cord is right for you. AWG measures extension cord thickness; keep in mind that the thicker the cord, the smaller the AWG rating will be.
 • Keep cords out of high-traffic areas so they don’t present a tripping hazard.
 • Never run cords under rugs or carpets where heat can be generated or where damage to a cord may go unnoticed.

Permanent-standby generator safety


 • Installation requires a licensed electric contractor or other qualified professional.
 • Ensure electricity from your generator does not flow or "backfeed" into PG&E's power lines. The most common way to prevent backfeeding is to install a "double-pole, double-throw transfer switch" along with your permanent standby generator.
 • Any additions or adjustments to your house wiring should be inspected by your city or county building department.
 • Once installation is complete, call PG&E at 1-800-743-5000 to let us know about your backup system. PG&E line workers will then be aware of your generator when working on an outage in your area.

Portable battery safety


 • Follow all warnings and manufacturers' instructions for portable power stations/batteries.
 • Never put a battery in a completely sealed environment.
 • Do not smoke near batteries.
 • Do not have any open flames near batteries.
 • If storing on shelves or racks, make sure they are secure.

Home battery safety


 • For home battery systems, ensure you are working with a reputable battery manufacturer and a high-quality, trusted installation company.
 • Ensure that battery manufacturers meet standardized industry safety regulations.
 • Work with a certified battery installer.

PG&E เสนอคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับช่วงไฟดับ


ข้อกำหนดสำหรับการมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการเงินคืนค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดจึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน):


หมายเหตุ:

 • ลูกค้าที่ต้องพึ่งพาเครื่องสูบน้ำบาดาลหรือเป็นธุรกิจขนาดเล็ก/ขนาดย่อมที่จำเป็นต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม Medical Baseline ที่ได้รับคำแนะนำให้ซื้อสถานีพลังงานเคลื่อนที่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (แบตเตอรี่พกพา) จากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ทั้งหมดจากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ของ California Air Resources Board (CARB)

ระดับการเงินคืน (ตามคะแนนราคาขายปลีก):

   • ระดับ 1:  $300/ราคาสินค้า $0-$500
   • ระดับ 2:  $500/ราคาสินค้า $501-$1000
   • ระดับ 3: $1,000/ผลิตภัณฑ์ราคา $1,001 ขึ้นไป
   • จำนวนเงินที่คืนให้จะต้องไม่เกินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถรวมภาษีหรือค่าขนส่งได้ ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA ของ PG&E จะได้รับเงินคืนเพิ่มอีก $200 หากมูลค่าการคืนเงินทั้งหมด (รวมยอดตามระดับที่เกี่ยวข้อง) ไม่เกินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

แค็ตตาล็อกรายการสินค้าที่มีสิทธิ์ของ PG&E (XLSX, 51 KB)
  การขอคืนเงินค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่

  โปรดทราบ: ต้องส่งใบสมัครขอเงินคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

  PG&E does not make any endorsements or recommendations. Below is a representative list of suppliers and contractors that may be able to help you. This list is not inclusive. Contact retailers directly for additional information, including FAQs, pricing, and financing.


  Alternatives to generators


  In contrast to generators, with portable power stations and battery technology you can charge anything from phones to refrigerators and everything in between. These solutions work indoors and out, without the noise, fumes, or maintenance of a traditional gasoline-powered generator.


  For more information on portable power stations and battery technology visit PG&E's Marketplace.


  Financing options for backup generators and batteries


  Find out about our financial incentives


  PG&E provides financial incentives for business and residential customers installing new, qualifying equipment for generating and storing energy.  Learn about the Self-Generation Incentive Program

  Find financing for emerging technologies that reduce greenhouse gas emissions