เลือกวิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถชำระบิลพลังงานโดยใช้วิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้

ติดตั้งการชำระเงินแบบเป็นประจำ แล้วไม่ต้องกังวลกับการลืมชำระเงินอีกต่อไป


เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการชำระเงินแบบเป็นประจำ บิลของคุณจะถูกชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกว่าจะชำระบิลของคุณเมื่อไหร่ ตั้งวันที่ที่คุณต้องการหยุดชำระเงินแบบเป็นประจำ และยังตั้งจำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่ใช้ชำระได้อีกด้วย คุณมีทางเลือกการชำระเงินดังต่อไปนี้:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • บัตรเครดิต Visa, MasterCard, Discover หรือ American Express หรือบัตรเดบิต การชำระเงินด้วยบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวก $1 หรือ $1.35
  • บัญชีธนาคาร การชำระเงินผ่านบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม


ติดตั้งการชำระเงินแบบเป็นประจำในบัญชี PG&E ออนไลน์ของคุณ


ลงทะเบียนทันที*ทำไมฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวกด้วย


PG&E ร่วมกับผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการใช้บัตรเครดิตหรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมความสะดวกนี้เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ บัญญัติประกอบที่ 746 ของ California (AB 746 ตราขึ้นในปี 2005) ไม่อนุญาตให้บริษัทพลังงานซึ่งรวมถึง PG&E ด้วย ให้ส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผ่านไปยังลูกค้าทั้งหมดได้ เฉพาะลูกค้าที่เลือกที่จะใช้บริการนี้เท่านั้นที่จะต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความสะดวก


หากไม่ต้องการที่จะเสียค่าธรรมเนียมความสะดวกล่ะ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วทำการชำระเงินแบบครั้งเดียว หรือกำหนดการชำระเงินแบบเป็นประจำด้วยบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

คุณสามารถชำระทางออนไลน์ได้โดยเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วหรือโดยการเป็นผู้ใช้เพียงครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็ได้

ชำระเงินโดยการเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วมีทางเลือกในการชำระเงินดังต่อไปนี้:

  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการบริการ
  • ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมความสะดวก $1.35*

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าสู่ บัญชีของคุณ

ชำระเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียน

คุณไม่มีบัญชีออนไลน์ใช่หรือไม่ คุณสามารถชำระเงินออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีของคุณ โดยใช้ การเข้าถึงเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวก $1.35 เสมอ

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*ทำไมฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวกด้วย
PG&E ร่วมกับผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการใช้บัตรเครดิตหรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมความสะดวกนี้เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ บัญญัติประกอบที่ 746 ของ California (AB 746 ตราขึ้นในปี 2005) ไม่อนุญาตให้บริษัทพลังงานซึ่งรวมถึง PG&E ด้วย ให้ส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผ่านไปยังลูกค้าทั้งหมดได้ เฉพาะลูกค้าที่เลือกที่จะใช้บริการนี้เท่านั้นที่จะต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความสะดวก

หากไม่ต้องการที่จะเสียค่าธรรมเนียมความสะดวกล่ะ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วทำการชำระเงินแบบครั้งเดียว หรือกำหนดการชำระเงินแบบเป็นประจำด้วยบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

การชำระบิลพลังงานของคุณผ่านทางโทรศัพท์ ให้โทร 1-877-704-8470 โดยเตรียมหมายเลขบัญชี 11 หลักของคุณไว้ให้พร้อมไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวก $1.35 เสมอ


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*ทำไมฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมความสะดวกด้วย
PG&E ร่วมกับผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการใช้บัตรเครดิตหรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมความสะดวกนี้เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ บัญญัติประกอบที่ 746 ของ California (AB 746 ตราขึ้นในปี 2005) ไม่อนุญาตให้บริษัทพลังงานซึ่งรวมถึง PG&E ด้วย ให้ส่งต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผ่านไปยังลูกค้าทั้งหมดได้ เฉพาะลูกค้าที่เลือกที่จะใช้บริการนี้เท่านั้นที่จะต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความสะดวก

หากไม่ต้องการที่จะเสียค่าธรรมเนียมความสะดวกล่ะ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วทำการชำระเงินแบบครั้งเดียว หรือกำหนดการชำระเงินแบบเป็นประจำด้วยบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

ชำระทางจดหมาย

หากชำระทางจดหมาย ใช้สั่งจ่ายเช็คให้กับ PG&E แล้วส่งไปพร้อมกับส่วนท้ายของบิลพลังงานของคุณ ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

ชำระเงินด้วยตนเอง

คุณสามารถชำระค่าพลังงานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ชำระเงินเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

ค้นหาศูนย์รับชำระเงินที่ใกล้ที่สุด ค้นหาศูนย์การชำระเงินในบริเวณใกล้เคียง


หมายเหตุ: ตามประมวลรัษฎากร 6050I จำเป็นต้องมีการระบุตัวตนที่ถูกต้องเพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ที่ศูนย์ชำระเงินในบริเวณใกล้เคียงของ PG&E ประมวลรัษฎากร 6050I ยังต้องให้ PG&E กรอกแบบฟอร์ม 8300 (รายงานการรับชำระด้วยเงินสดมากกว่า $10,000 เพื่อการค้าหรือธุรกิจ) หากเกิดการรับชำระด้วยเงินสดหนึ่งครั้งหรือรวมเข้าด้วยกันมากกว่า $10,000 จากผู้ชำระตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปให้กับบัญชีหนึ่งๆ

การช่วยเหลือผู้อื่น


ต้องการที่จะช่วยชำระบิลพลังงานให้กับเพื่อน เพื่อนบ้าน นักศึกษา หรือธุรกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่ คุณสามารถชำระเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ โดยใช้แบบฟอร์มส่งมอบพลังงาน (Energy Giving) ของเรา การชำระเงินของคุณจะถูกใช้กับบัญชีพวกเขา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในบิลเรียกเก็บเงินเดือนถัดไปของพวกเขา ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถเปิดเผยบัญชีของผู้รับหรือข้อมูลงบดุลของผู้รับได้


กระบวนการง่ายมาก


  1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ PDF แบบฟอร์มส่งมอบพลังงาน (PDF, 524 KB)
  2. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้วและชำระเงิน
  3. หลังจากประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจะได้รับอีเมลหรือจดหมายยืนยันการได้รับของขวัญ

ชำระทางจดหมาย


PG&E
ถึง: Energy Giving Payment
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300


อย่าส่งเงินสดมากับซองจดหมาย เขียนเช็คสั่งจ่าย PG&E และระบุในบรรทัดบันทึกข้อความไว้ว่า “Energy Giving Payment”


ชำระเงินด้วยตนเอง


เนื่องจาก COVID-19 ที่ทำการ PG&E ของเราต้องปิดชั่วคราว ในขณะนี้ เรายังไม่สามารถประมวลผลแบบฟอร์มการชำระเงินแบบของขวัญด้วยตนเองได้ โปรดทำผ่านทางจดหมาย